laatste_veranderingen

 • Mutluer Songülplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMutluer Songül

  (Enschede 1979)

  Songül Mutluer is een Zaanse politica. Ze komt uit een gezin van 7 kinderen dat naar Nederland was gekomen om te werken in de textiel industrie in Twente. Haar ouders behoorden tot een van de eerste gastarbeiders. In 1988 verhuisden ze naar Poelenburg.
  jan 2021/01/17 10:44
 • songul_mutluer.jpeg aangemaakt — jan 2021/01/17 10:42
 • Kanobouwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKanobouw

  (Neven)activiteit van diverse jacht- en scheepswerven. Eind jaren twintig/begin jaren dertig van de 20e eeuw ontstaan, toen bij de jeugd de populariteit van de Kanosport plotseling sterk toenam (enigszins vergelijkbaar met de latere 'surfplank-koorts').
  [Andere producten] — jan 2021/01/07 18:58
 • 27.jpg aangemaakt — jan 2021/01/07 18:56
 • Kanosportplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKanosport

  Het zich op water voortbewegen door middel van een kano. Spaans: canoa is algemene benaming voor een licht, smal en doorgaans geheel open vaartuig, oorspronkelijk gemaakt van een open houten geraamte en overtrokken met dierenhuid of zeildoek. Of geheel uit een boomstam uitgehold, later vooral uit kunststof gefabriceerd, waarbij in tegenstelling tot bij het roeien de kanoër zich op een vast steunvlak bevindt, met het gezicht in de vaarrichting kijkt en de peddel los in de hand houdt.
  [Sperrgebiet] — Cees Koch 2021/01/07 15:11
 • FISZ, Fraternitas Illustris Studiosorum Zaansiumplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFISZ, Fraternitas Illustris Studiosorum Zaansium

  .

  Ontstaan in 1963 uit onvrede over de ZSV en de 'grote' studentenverenigingen, en sindsdien gegroeid tot een clubje van ongeveer 25 man, dat in Wormerveer wekelijks bijeen kwam tot halverwege de jaren '70. Er kwamen geen nieuwe leden meer bij; een heuse vergadering werd gewijd aan een mogelijke opheffing. Besloten werd - zo rond 1976 - niet langer actief te werven en met de huidige leden verder te gaan, maar dan maandelijks.
  jan 2020/12/16 16:53
 • Wormerveerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWormerveer

  Voormalige zelfstandige gemeente, sinds 1 januari 1974 onderdeel van Zaanstad. Het dorp heeft een betrekkelijk korte geschiedenis; de eerste bewoning is ontstaan in de onmiddellijke nabijheid van het Zaan- of Wormerveer, een oud grafelijk veer naar Wormer, dat al in de 14e eeuw aanwezig was. Deze eerste paar huizen groeide aanvankelijk zeer langzaam in zuidelijke richting langs de Zaanoever. Het gehucht werd 't Saen genoemd en maakte deel uit van de
  Kelvin Voskuyl 2020/12/11 00:24
 • Zaanse Regenboogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Regenboog

  De Zaanse Regenboog is een stichting die op 7 oktober 2019 is opgericht. Doelstelling is het geven van voorlichting, organiseren van activiteiten en het verspreiden van informatie over de LHTBIQ+ gemeenschap. De letters staan voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse en queer, de plus staat voor alle seksuele en genderidentiteiten.
  De Zaanse Regenboog 2020/11/13 17:08
 • de_zaanse_regenboog ↷ Pagina naam van de_zaanse_regenboog gewijzigd in zaanse_regenboog — jan 2020/11/13 12:23
 • logo_regenboog.jpg aangemaakt — jan 2020/11/12 19:39
 • Ragut, Willemplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRagut, Willem

  Middelburg 31 juli 1897 - Zaandam, 21 juni 1944

  Willem Marinus Ragut was een Nederlandse politieman die met de Duitsers samenwerkte tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarom werd geliquideerd. Hij werd benoemd tot plaatsvervangend leider van de dienst die in het leven werd geroepen om het bezit van gedeporteerde joden te inventariseren en beheren. Vervolgens volgde een promotie tot politiechef in Zaandam.
  Erik Schaap 2020/11/09 12:07
 • richtlinenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeste allemaal,

  In de herziene auteursrichtlijnen is aangegeven dat illustraties kunnen. Dat impliceert, sterk uitgedrukt, dat we het aardig vinden, maar niet echt belangrijk. Persoonlijk denk ik dat illustraties een stuk tekst verlevendigen. Dus ik zou zeggen: graag ! Wat vinden jullie ? Rob
  Rob Lengers 2020/11/04 14:10
 • Geldelozepadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGeldelozepad

  Voormalige naam van het noordelijk deel van de Gedempte Gracht na de Vinkedwarsstraat in Zaandam-west, in het verlengde van het Kuijperspad of Noorder Nieuwendijk. Het Geldelozepad werd ook Zeilpad of Seylpad of Seylpad genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt.

  Nadat tussen 1856 en 1858 de sloot tussen het Kuijperspad en het
  Ada Hannaart 2020/10/30 14:38
 • Zeilpad of Seylpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZeilpad of Seylpad

  Voormalige naam van het noordelijk deel van de Gedempte Gracht na de Vinkedwarsstraat in Zaandam-west, in het verlengde van het Kuijperspad of Noorder Nieuwendijk.

  Het Zeilpad of Seylpad werd ook Geldelozepad genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt. Het woord zeil of seyl is een oude benaming voor sluis.
  Ada Hannaart 2020/10/30 14:30
 • Noorder Nieuwendijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoorder Nieuwendijk

  Voormalige naam van het gedeelte van de noordzijde van de huidige Gedempte Gracht, gezien vanaf de Westzijde tot aan een sloot waar nu de Vinkedwarsstraat ligt, in Zaandam-west. De Noorder Nieuwendijk werd ook Kuijperspad genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt.
  Ada Hannaart 2020/10/30 14:21
 • Kuiperspadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKuiperspad

  Voormalige naam van het gedeelte van de noordzijde van de huidige Gedempte Gracht, gezien vanaf de Westzijde tot aan een sloot waar nu de Vinkedwarsstraat ligt, in Zaandam-west. Het Kuijperspad werd ook Noorder Nieuwendijk genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt.

  Nadat tussen 1856 en 1858 de sloot tussen het Kuijperspad en het
  Ada Hannaart 2020/10/30 14:16
 • Zuider Nieuwendijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZuider Nieuwendijk

  Voormalige naam van het zuidelijk deel van de huidige Gedempte Gracht. De Zuider Nieuwendijk werd ook Zilverpad genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt.

  Nadat tussen 1856 en 1858 de sloot tussen de Zuider Nieuwendijk of Zilverpad en de Noorder Nieuwendijk of Kuijperspad werd gedempt en de overtuinen verdwenen, werden beide paden samengevoegd en werd de naam voor de nieuw ontstane, brede straat Gedempte Gracht.
  Ada Hannaart 2020/10/30 12:28
 • Zilverpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZilverpad

  Voormalige naam van het zuidelijk deel van de huidige Gedempte Gracht. Het Zilverpad werd ook Zuider Nieuwendijk genoemd. Beide namen werden door elkaar gebruikt.

  Nadat tussen 1856 en 1858 de sloot tussen het Zilverpad en het Kuijperspad werd gedempt en de overtuinen verdwenen, werden beide paden samengevoegd en werd de naam voor de nieuw ontstane, brede straat Gedempte Gracht.
  Ada Hannaart 2020/10/30 12:20
 • Volksparkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVolkspark

  Cornelis Corver van Wessem Park in Zaandam-West, tussen de Provincialeweg en de Vaart, westelijk van de naar het park vernoemde Parkstraat. In 1889 schonk houthandelaar Cornelis Corver van Wessem (1826-1897) het Volkspark vanwege de viering van zijn 40-jarig huwelijk. Hij werd zelf verantwoordelijk voor de kosten van het onderhoud.
  Ada Hannaart 2020/10/19 12:00
 • Wilhelminapark, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWilhelminapark, het

  Park en vereniging te Wormerveer.

  Vereniging Het Wilhelminapark werd opgericht in maart 1898 met als doel 'het aanleggen, onderhouden en beheren van wandelplaatsen, toebehorende aan de vereniging en gelegen in Wormerveer tussen de
  Ada Hannaart 2020/10/19 11:53
 • Zwavelstok, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwavelstok, de

  Zwavelstok, de
  Kelvin Voskuyl 2020/10/16 23:53
 • statplugin-autotooltip__defaultJan Admin 2020/10/14 09:00
 • Topografieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTopografie

  Letterlijk: plaatsbeschrijving. Onder topografie wordt de nauwkeurige voorstelling van een landstreek, een plaats, een terrein en dergelijke verstaan. De topografie kan zijn vastgelegd in geschriften, in schilder- en prentkunst, in fotografie enzovoort. Dit artikel behandelt niet alleen de topografie, maar eerst de cartografie, de tot de wiskundige geografie behorende, zo getrouw mogelijke weergave van het aardoppervlak of gedeelten daarvan. Voor een overzicht van de behandelde stof …
  [2.2. 18e-eeuwse dorpsgezichten, straten en gebouwen] — jan 2020/10/07 22:07
 • Zaanse Geschiedenisquizplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Geschiedenisquiz

  De Grote Zaanse Geschiedenisquiz is een initiatief van Gemeentearchief Zaanstad en de Vereniging Zaans Ergoed. De quiz wordt jaarlijks gehouden tijdens de maand van de geschiedenis in oktober.

  De quiz werd voor het eerst gespeeld in 2016, tijdens de presentatie van de Zaanwiki, in de Raadszaal van het
  [Zaanse Geschiedenisquiz] — Jan Admin 2020/10/05 23:29
 • 20201005_gzgq_uitslag.pdf aangemaakt — Jan Admin 2020/10/05 23:20
 • vragen_en_antwoorden_ggq_2020.pdf aangemaakt — Jan Admin 2020/10/05 23:14
 • Reeling Brouwer, Pietplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReeling Brouwer, Piet

  Alkmaar, 28 januari 1921 - Oostzaan, 15 maart 2005

  mr. Pieter Benjamin Johan (Piet) Reeling Brouwer, PvdA-Burgemeester van Westzaan van 1961 tot 1969 en Oostzaan van 1969 tot 1986. Piet Reeling Brouwer kwam na een studie Geologie en Rechten en een ambtelijke carrière in Wateringen en Renkum naar de Zaanstreek; in 1961 werd hij beëdigd als burgemeester van Westzaan. Aanvankelijk was hij voorstander van de samenvoeging tot Zaanstad; later zag hij deze meer als annexatie va…
  jan 2020/10/05 14:19
 • Verstegen, Frederikplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerstegen, Frederik

  Den Helder, 4 februari 1907 - Uitgeest, 19 december 1972

  Laatste burgemeester van Westzaan, Verstegen begon als volontair in zijn geboorteplaats te werken en werd in 1940 hoofdcommies in Leiden. In de jaren zestig werd hij raadslid voor de VVD in Bergen. In december 1969 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Westzaan, wat hij als een bekroning op zijn carrière zag. In 1968 was hij 'even' waarnemend burgemeester van 'roerig' Vinkeveen waar het college van B & W vanwege …
  jan 2020/10/05 14:17
 • nieuwe_pag verwijderd — jan 2020/09/30 21:12
 • Kopjeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKopje

  Hier kun je de tekst typen Hier kun je de tekst typen Hier kun je de tekst typen Hier kun je de tekst typen Hier kun je de tekst typen

  Hier kun je de tekst typen Hier kun je de tekst typen Hier kun je de tekst typen Hier kun je de tekst typen
  aangemaakt — jan 2020/09/30 21:11
 • treitervlogger verwijderd — jan 2020/09/29 21:48
 • Versteeg, Hendrik Jacobplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVersteeg, Hendrik Jacob

  (Wassenaar 2 september 1842- De Haag 10 december 1919) Hendrik Jacob Versteeg Hendrik Jacob Versteeg, was burgemeester van Wormerveer en Westzaan van 1876 tot 1878 en van Zaandam van 1878 tot 1894. Hij woonde in het pand Westzijde 81.

  Versteeg werd in 1881 door de
  tikfout — Jan Admin 2020/09/29 08:30
 • tweebeeke_marielle Alleen maar geboren. Opgegroeid in Midwoud. Niet relevant voor de Zaanwiki — Jan Admin 2020/09/29 08:27
 • Mulder, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMulder, Jan

  Zaandijk, 15 oktober 1830 - Madrid, 22 mei 1905

  Huisarts Jan Mulder, zoon van de bij Emden geboren Gerrit Mulder die op Zaandijk is komen wonen met zijn eega Aagje Brandenburg, waar hij niet alleen het toezicht over de molens Het Huis Assumburg en de Poelsnip van Claas Tholen had, maar ook een bloeiende factorszaak dreef. Jan Mulder, broer van
  Jan Admin 2020/09/29 08:22
 • Abspoel, mr. Jan Jacobusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAbspoel, mr. Jan Jacobus

  Hazerswoude, 6 juni 1917 - Zaandam, 18 oktober 1987

  mr. Jan Jacobus Abspoel, jurist, groeide op in Epe en begon zijn juridische loopbaan als Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht te Arnhem, vergelijkbaar met de functie van officier van justitie. Van 1957 tot 1976 was hij officier van justitie te Amsterdam, namens het Openbaar Ministerie voerde hij spraakmakende processen tegen de Maagdenhuisbezetters en tegen schrijver Gerard van het Reve wegens g…
  jan 2020/09/28 23:25
 • Voetbal in de Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVoetbal in de Zaanstreek

  1 Ontwikkeling tot 1915

  De eerste voetbalclub in de Zaanstreek ontstond in september 1896 onder de naam Hellas in Zaandam. Vlak daarna volgde UNI, ook een Zaandamse club in datzelfde jaar voetblaverenigin “Wormerveer” in het noordelijk deel van de Zaanstreek. In 1900 gingen de drie clubs op in één vereniging en zo ontstond de Zaandamse Voetbal Vereniging: ZVV.
  [1 Ontwikkeling tot 1915] — jan 2020/09/28 18:08
 • Voogtenpadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVoogtenpad

  Zie: Botenmakersstraat
  jan 2020/09/28 18:06
 • Vool, het Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVool, het Jonge

  Oliemolen en later pelmolen te Wormerveer. De Windbrief werd gegeven in mei 1649. In mei 1838 werd hij ingericht als pelmolen; ook het oliewerk bleef intact. Hij heeft gestaan aan weg en Zaan, tussen De Engel, Frederik en De Toekomst, en werd in augustus 1930, na jarenlange stilstand, door brand verwoest.
  jan 2020/09/28 18:04
 • Vrijmetselarij (ook: maçonnerie)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrijmetselarij (ook: maçonnerie)

  Internationaal verbreide, maar in feite landelijk en plaatselijk georganiseerde broederschap, een groepering die niet zozeer een geestelijke stroming belichaamt maar die streeft naar zowel persoonlijke als gezamenlijke bezinning op de levenshouding (ethos). De vrijmetselaars komen bijeen in werkplaatsen of loges (Engels: lodges = bouwketen), daarbij in godsdienstig opzicht hun bijzondere meningen aan henzelf overlatende.
  jan 2020/09/28 18:02
 • Watermolensplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWatermolens

  Algemeen gebruikelijke, maar verwarrende naam voor de poldermolens die - ook in de Zaanstreek - voor het opmalen van water werden benut. De aanduiding 'watermolens' wordt - ter onderscheiding van de door wind aangedreven poldermolens - tegenwoordig echter bij voorkeur gebruikt voor de elders nog aanwezige, door stromend water aangedreven, maalwerktuigen. Desondanks worden de poldermolens in Noord-Holland meestal nog watermolens genoemd, een spraakverwarring die hier nogmaals wordt v…
  jan 2020/09/28 17:58
 • Zaanse Schansplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Schans

  Sinds de jaren vijftig van de 20e eeuw ontwikkeld buurtje met woningen en andere gebouwen, vrij toegankelijk en ontworpen om de ooit in de Zaanstreek ontstane bouwstijl en -trant voor de toekomst te behouden. De Zaanse Schans ontwikkelde zich aanvankelijk onbedoeld tot mondiaal bekende toeristische bestemming met jaarlijks bijna twee miljoen bezoekers in 2016. Het buurtje verrees in een hoek van de Kalverpolder, begrensd door Kalverringdijk en Leeghwaterweg. Het terrein heeft een …
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/28 17:57
 • Storm van Bentem & Kluyverplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStorm van Bentem & Kluyver

  In 1750 in Koog onder de naam Compagnie van Verfmaelders opgerichte verfindustrie, aanvankelijk gedreven door Pieter en Gerrit Storm en Jan van Bentem. Blijkens het assurantiecontract van de verf- en snuifmaalders uit 1739 waren zowel Storm als Van Bentem al eerder eigenaar van één of meer verfmolens. Volgens een
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 86.93.232.243 2020/09/28 17:46
 • Vleethuizenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVleethuizen

  Benaming van de 17e- en 18e- eeuwse pakhuizen, die ten behoeve van de walvisvaart in gebruik waren 'Vleet' was een synoniem van 'vloot' (Boekenoogen, De Zaanse Volkstaal), in ruime betekenis werd er de gehele uitrusting mee bedoeld die voor de Groenlandvaart gebruikt werd. In de vleethuizen werden harpoenen en andere benodigdheden, roeiriemen en tuigage, alsmede proviand opgeslagen.
  ↷ Pagina naam van vleethuizenj gewijzigd in vleethuizen — jan 2020/09/28 17:44
 • vleethuizenj ↷ Pagina naam van vleethuizenj gewijzigd in vleethuizen — jan 2020/09/28 17:44
 • Verkeer en vervoerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerkeer en vervoer

  Zie:

  * Beschuitvaart * Beurtvaart binnenvaart * Bruggen * Kanalen * Oeververbindingen * Overzetveren * Sloten * Sluizen * Spoorwegen * Streekvervoer * veerdiensten * Wegenstructuur * Wegvervoer * Zaan * Zie ook: Economische geschiedenis 2.8 en 3.9.
  jan 2020/09/28 17:41
 • Uitweg, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigUitweg, de

  Lagedijk te Krommeniehom tussen de Vlusch en de Taandijk. De Uitweg gaf 'weg uit' Krommenie en Krommeniedijk. De dijk is mogelijk laat-Middeleeuws.
  jan 2020/09/28 17:40
 • Hulst, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHulst, Jan

  Zaandam, 2 september 1913 - Zaandam, 26 september 1999

  Jan Hulst was op 4 mei 1937 met zijn vriend Gerrit Giere en zijn andere stadgenoten Frans Oord en Dingeman de Munck uit Zaandam naar Parijs vertrokken, om vandaar naar Franco's republikeinse Spanje te gaan teneinde het fascisme te bestrijden.
  jan 2020/09/28 17:37
 • Dampadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDampad

  Pad, tegenwoordig meer een steeg tussen de Dam en de Rozengracht. In 1656 werd een reglement voor het Jacob Mensenven of -pad vastgesteld, het huidige Dampad. Vroeger stond het pad ook wel bekend als: Damstraat.

  Sipke Lootsma veronderstelt dat de aanleg van het pad samenhing met de bloei van de
  jan 2020/09/28 17:22
 • Prins, Pieterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPrins, Pieter

  Wormerveer, 20 november 1812 - Wormerveer, 13 september 1865

  Pieter Prins, kaashandelaar in Wormerveer, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, in 1864 en 1865 burgemeester van Wormerveer. Geboren als zoon van
  link aangebracht — jan 2020/09/28 12:24
 • Alberti, Louise Catharina Mariaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAlberti, Louise Catharina Maria

  Naarden, 10 februari 1864 - Zaandijk, 24 februari 1923

  Louise Catharina Maria Alberti, ongehuwd, woonachtig van 1890 tot haar dood in 1948 in het pand aan de Lagedijk 82, gebouwd door de Zaandijker arts Dr. Jan Mulder. Zij was een dochter van de Hilversummer burgemeester Jacobus Alberti (1814-1873).
  jan 2020/09/28 11:50
 • Prins ondernemersgeslachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPrins ondernemersgeslacht

  Ondernemersgeslacht te Wormerveer in de 18e en 19e eeuw.

  Simon Jansz Prins (1738-1814), gehuwd met Trijntje Cornelis Makkes (1740-1823), was afkomstig uit De Rijp en vestigde zich in 1779 in de Dubbele Buurt te Wormerveer als bakker. Zijn jongste zoon Jan Simonsz Prins (1775-1837), gehuwd met Lobbrecht (Lopje) Pauw nam in 1802 de bakkerij van zijn vader over. De oudste zoon
  jan 2020/09/28 11:39
 • Prins, Cornelis Simonsz.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPrins, Cornelis Simonsz.

  (Wormerveer, 4 september 1771 - 11 september 1843)

  Cornelis Prins was van oorsprong graankoper, stijfselmaker en kaaskoper. In 1811 werd hij tijdens de Franse tijd maire van Wormerveer tot 1813 en burgemeester van Wormerveer van 1814 tot zijn dood in 1843.
  jan 2020/09/28 11:36
 • Hille, Rinusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHille, Rinus

  (Koog aan de Zaan, 16 januari 1913 - Wormerveer, 29 november 1976)

  Marinus Jacobus (Rinus) Hille, wethouder en loco-burgemeester (PvdA) van Zaandam, laatste burgemeester van Wormerveer, lid van Provinciale Staten en lid van de gemeenteraad van Zaanstad. Rinus Hille was één van de bijzondere voorbeelden van emancipatie door de arbeidersbeweging. Hij kwam uit een arbeidersgezin, doorliep alleen de lagere school en ging werken als tuinman. Door zelfstudie wist hij zich te ontwikkelen…
  jan 2020/09/28 11:32
 • Donker, Meindert Mr.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDonker, Meindert Mr.

  Zaandijk, 16 januari 1831 - Zaandijk, 16 december 1895

  Mr. Meindert Donker, burgemeester te Wormerveer, kantonrechter te Zaandam en wethouder en raadslid te Zaandijk. Meindert Donker, zoon van Dirk Donker, promoveerde in 1854 te Leiden en werd een jaar later kandidaat-notaris. Van 1856 tot 1864 was hij burgemeester van Wormerveer; hij legde die functie neer toen hij werd benoemd tot kantonrechter te Zaandam. In 1866 nam hij het notariaat van zijn vader te Zaandijk over. Hi…
  jan 2020/09/28 10:41
 • Burgemeestersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBurgemeesters

  afbeeldingNaamPlaatsPolitieke richtingperiodeWillem SmitAssendelft20-07-1811 tot 1814pieter_smitAssendelft1844 tot 1858francois_magloire_joseph_le_jay_wndAssendelft1858 tot 1879Boer, Klaas Cornelisz deAssendelft1879 tot 1918Boer, Jan Johannes deAssendelft1918 tot 14-09-1936Boer, Jan deAssendelft13-11-1936 tot 01-08-1971Happé, Willem FrederikAssendelft16-08-1971 tot 31-12-1973
  jan 2020/09/28 10:30
 • cornelis_simonsz_prins ↷ Pagina naam van cornelis_simonsz_prins gewijzigd in prins_cornelis_simonsz — jan 2020/09/28 10:27
 • Yada Yada Marketplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigYada Yada Market

  Overdekte zero-waste foodmarkt op het Hembrugterrein, Grote Hulzen 42 te Zaandam, naar Zuid-Afrikaans voorbeeld, gebaseerd op groen beleid, doordachte afvalscheiding, echt servies en echt bestek. Geopend 15 november 2015 door de Zuid-Afrikaanse ondernemers Paul Rutzen en Harvey Cohen. Vrij snel na opening weer gesloten vanwege verwarmingsproblemen. Op 1 april 2016 volgde de heropening. Alles wat op de markt te vinden is, is recyclebaar en herbruikbaar. Ondernemers kunnen zich a…
  jan 2020/09/27 21:07
 • Zweefvliegenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZweefvliegen

  Tak van sport, nooit vanuit de Zaanstreek bedreven. Wel is er al sinds 1936 een zweefvliegvereniging (EZZC) in de Zaanstreek. Krommenieër Piet Booij kan gezien worden als een van de initiatiefnemers van het zweefvliegen ten noorden van het Noordzeekanaal.
  jan 2020/09/27 21:02
 • Verstegen, Alexander Gustaaf Adolphplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerstegen, Alexander Gustaaf Adolph

  (Texel 1870 - Den Helder 1936)

  Burgemeester van Koog (aan de Zaan) van 1929 tot 1935, wethouder voor de SDAP te Den Helder. Toen Verstegen in 1929 in Koog aan de Zaan werd benoemd had hij een uitgebreide loopbaan in de arbeidersbeweging achter de rug. Hij was onder meer mede-oprichter geweest van de Algemeene Bond voor Nederlandsche Marine Matrozen (1897) en was in 1901 tot 14 dagen hechtenis veroordeeld nadat hij misstanden in het marine-hospitaal in Den H…
  jan 2020/09/27 18:06
 • Maarschalk, Cornelisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMaarschalk, Cornelis

  (Amsterdam, 16 mei 1870 - Haarlem, 3 maart 1954 )

  Cornelis Maarschalk, makelaar, CHU-lid, ontving zijn opleiding gedeeltelijk in Amsterdam waar hij in de handel werkzaam was. Hij vestigde zich later te Vreeland, waar hij lid werd van de gemeenteraad en wethouder. Van 5 februari 1909 tot 31 mei 1919 fungeerde hij als burgemeester van Koog aan de Zaan, later volgde een 18-jarige periode als burgemeester van Haarlem en lid van de gedeputeerde staten van Noord Holland. Cornel…
  jan 2020/09/27 18:03
 • Spekham Duyvis, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpekham Duyvis, Jan

  (Koog aan de Zaan 23 mei 1838-Batavia 11 november 1877

  Spekham Duyvis was van 1866 tot 1874 burgemeester van Koog aan de Zaan. Hij vertrok in 1874 naar Nederkands Indië waarhij 5 jaar leter op 39 jarige leeftijd overleed. .
  jan 2020/09/27 18:00
 • Duyvis, Jacobplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuyvis, Jacob

  (Zaandam, 19 november 1832 - Utrecht, 24 april 1908)

  Jacob Duyvis, fabrikant, koopman, gerstpeller, kamerlid en burgemeester van Koog aan de Zaan. Als lid van de Tweede Kamer voor een periode van twee jaar verhinderde hij in 1884 de terugkeer van oud-minister Kappeyne van de Coppello in de Kamer. Enkele malen voerde hij het woord bij economische onderwerpen en bij de behandeling van het initiatiefvoorstel-Reekers over de zeevisserij. Duyvis stelde zich welwillend op ten opzichte …
  jan 2020/09/27 17:56
 • moederlijke verwijderd — jan 2020/09/27 17:54
 • Dekker Pz., Simonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker Pz., Simon

  Simon Dekker Pz., peller, op 4 juni 1817 gehuwd met Maartje Honig, lid van het Bestuur der Sluizen in de Lagendijk aan de Zaan en commissielid van de Maatschappij van Moederlijke Liefdadigheid te Zaandijk, raadslid van de gemeente koog aan de Zaan vanaf 1819, burgemeester vanaf 1843 tot hij in 1858 bedankte hij voor het ambt.
  jan 2020/09/27 17:53
 • Smit, Evertplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSmit, Evert

  (Koog aan de Zaan, 1774 - Koog aan de Zaan, 14 februari 1843)

  Evert Smit, koopman, olieslager, peller, stijfselfabrikant en scheepsreder. Smit ontwikkelde zich als olieslager tot een belangrijk fabrikant met ongeveer 20 molens. Hij voer als reder met verschillende schepen op vooral West-Indië. In 1797 huwde hij met Trijntje Honig (1774-1823).
  jan 2020/09/27 17:51
 • Cleveringa, Onckoplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCleveringa, Oncko

  (Appingedam, 10 juni 1868 - Amsterdam, 15 juli 1931)

  Oncko Egberdinus Cleveringa was burgemeester van Koog aan de Zaan van 1898 tot 1908. Hij begon zijn loopbaan in 1894 als ambtenaar bij de secretarie te Koog aan de Zaan, een jaar later gevolgd door een benoeming als gemeentesecretaris en in 1896 die tot gemeenteontvanger, welke functies door hem werden vervuld tot 1898. Op 2 november 1898 werd hij benoemd tot burgemeester van Koog aan de Zaan. Cleveringa stond bekend als mi…
  jan 2020/09/27 17:50
 • Roeters van Lennep, Frederik Theodoorplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoeters van Lennep, Frederik Theodoor

  Amersfoort, 10 maart 1860 - Velp, 10 april 1933

  Jonkheer Frederik Theodoor Roeters van Lennep, echtgenoot van Jonkvrouw Adriana Petronella Marianne Druyvesteyn, burgemeester van Koog aan de Zaan van 1888 tot 1898. Jonkheer Roeters van Lennep kwam na zijn benoeming als burgemeester van Koog in 1888 in een rumoerige gemeente terecht. In de gemeenteraad bestreden de conservatieven en de vrijzinnige liberalen elkaar te vuur en te zwaard. Na de raadsverkiezinge…
  jan 2020/09/27 17:49
 • Wempe, Hendrik Eduardplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWempe, Hendrik Eduard

  Leiden, 21 november 1873 - Den Haag, 17 juni 1946 Hendrik Eduard Wempe Hendrik Eduard Wempe was van beroep legerofficier in Nederlands-Indi en drager van de Militaire Willemsorde 4de klasse (1907). Na zij militaire loopbaan werd hij op 25 november 1925 burgemeester van Westzaan en kreeg eervol ontslag op 1 juli 1938. Hij was lid van de Gewestelijke Landstorm Kommissie 'Stelling van Amsterdam' in 1929.
  jan 2020/09/27 17:45
 • Driessen, Willemplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDriessen, Willem

  (Den Haag 11 juli 1886 – Den Helder 19 december 1935)

  Willem Frederik George Lodewijk Driessenwas van 1913 tot 1918 burgemeester van Westzaan. Na zijn ambtsperiode aldaar werd hij 1918 verantwoordelijk als regerings-commissaris voor de graan-inzameling in Noord-Holland. In 1919 vervulde werd hij burgemeester van Koog aan de Zaan. In 1921 werd de Koogse burgemeester Driessen benoemd tot plaatsvervangend kantonrechter in het kanton Zaandam. Dat heeft hij tot 1928 gedaan, daarna…
  jan 2020/09/27 17:43
 • Steenberg, Wilhelmplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSteenberg, Wilhelm

  (Amsterdam, 16 april 1859 – Soestdijk, 21 maart 1944) W.F.W Steenberg 25 jaar burgemeester van Westzaan 1888-1913 Wilhelm Fokkelinus Wijbrand Steenberg was van 1888 tot 1913 burgemeester van Westzaan. Tijdens zijn ambtsperiode werd de waterleiding aangelegd en werd met gemeente Zaandam een contract gesloten voor de levering van gas.
  jan 2020/09/27 17:41
 • Schuurbeque Boeye, jonkheer Henriplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchuurbeque Boeye, jonkheer Henri

  (Middelburg 1 juli 1858 - Laag-Soeren 22 september 1931)

  Henri François Schuurbeque Boeye was van 1895 tot 1898 burgemeester van de gemeente Wormerveer.

  burgemeester wormerveer
  jan 2020/09/27 17:39
 • Tienen, Hendrik vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTienen, Hendrik van

  Purmerend, 28 september 1861 – Den Haag, 12 april 1950

  Burgemeester, die zowel in Wormerveer als in Zaandam burgemeester is geweest. Hij promoveerde in 1885 cum laude tot doctor in de staatswetenschappen op het academisch proefschrift 'Het dwangrecht van het centraal gezag tegenover de gemeente'. Tot doctor in de rechtswetenschappen promoveerde hij op stellingen. Van 1887 tot 1895 was als lid van de
  jan 2020/09/27 17:38
 • Vegelin van Claerbergen, Jhr Joachim Karelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVegelin van Claerbergen, Jhr Joachim Karel

  (Haskerland, 26 januari 1843 - Maarssen, 26 oktober 1902) Jonkheer Joachim Karel Vegelin van Claerbergen Jhr Joachim Karel Vegelin van Claerbergen was burgemeester van Westzaan (1878-1879) en Wormerveer (1879-1887). Zijn vader was Pieter Benjamin Johan sr., kamerlid en één van de rijkste inwoners van Friesland.
  jan 2020/09/27 17:35
 • Metelerkamp, Carel Philipplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMetelerkamp, Carel Philip

  Muiden, 11 november 1843 - Arnhem, 15 maart 1895

  Carel Philip Metelerkamp, industrieel, waarnemend burgemeester Wormerveer en Westzaan van 15 december 1873 tot 1 augustus 1876, hij vertrok naar Arnhem, waar hij directeur van het waterleidingbedrijf werd. Hij was de eerste niet-Zaankanter die de de gemeenteraad van Wormerveer voorzat. Hij vervulde eveneens de rol van gemeenteraadslid van Amsterdam en directeur van verschillende Waterleiding-Maatschappijen.
  jan 2020/09/27 17:32
 • Schook, Johanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchook, Johan

  (Ophemert, 10 Maart 1821 - Hilversum, 19 Juli 1909) J.E.C. Schook, Westzaans burgemeester van 1872 tot 1873 Johan Elius Christoph Schook was één jaar burgemeester van Westzaan, van 1872 tot 1873. Daarna werd hij burgemeester van Hilversum.
  jan 2020/09/27 17:32
 • Hooft Hasselaar, Hendrik Constantijnplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHooft Hasselaar, Hendrik Constantijn

  (Den Haag 6 juni 1813 - Nijmegen 28 juli 1895 ?)

  Hendrik Constantijn Hooft Hasselaar, burgemeester van Westzaan van 1852 tot 1867, kantonrechter te Zaandam en Amsterdam. Hij zou Teunis Slagter in 1850 opvolgen, die teveel nevenfuncties had. Zijn benoeming stuitte op weerstand bij de wethouders. Na twee jaar werd hij in 1852 officieel benoemd, terwijl hij al die tijd reeds in functie was. Hooft verwierf naderhand toch behoorlijk aanzien en werd alom gewaard…
  jan 2020/09/27 17:32
 • Slagter, Teunisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSlagter, Teunis

  (Zwaag, 13 juni 1783 - Westzaan, 19 januari 1853) Teunis Slagter 1783-1853 Teunis Slagter, burgemeester van Westzaan, notaris te Zaandijk, makelaar en gemeente-ontvanger, was al in 1803 secretaris van de Banne Westzaanen geworden en in 1810 tot gemeentesecretaris van Westzaan benoemd. Deze laatste functie stond hij na enige tijd af aan A. Tip.
  jan 2020/09/27 17:30
 • burgemeesters_db verwijderd — jan 2020/09/27 17:17
 • Ferf, Petrusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFerf, Petrus

  (Bergum, 9 januari 1854 - 's-Gravenhage, 29 april 1916)

  Petrus Boele Jacobus Ferf, was een progressieve liberaal van Friese afkomst, die na zijn notaris-opleiding van 1877 tot 1880 secretaris was van de gemeente Wormerveer. Hij werd op 25-jarige leeftijd in 1879 benoemd tot burgemeester van Westzaan en in 1880 tevens tot burgemeester van Koog aan de Zaan, waar hij op 11 augustus 1881 in het huwelijk trad met Cornelia Laan. Het burgemeesterschap duurde tot 1888.
  jan 2020/09/27 13:38
 • Vraag en antwoordplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVraag en antwoord

  “Open je email-programma en stuur een mailtje (naar de persoon die je zojuist hebt aangeklikt”

  “”

  “”

  --

  === kopje ===

  Els Meijns
  jan 2020/09/27 13:35
 • Alphen, Henri vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAlphen, Henri van

  (Arnhem, 28 december 1881 – Haarlem, 4 juni 1966)

  Henri van Alphen’s begon bij de gemeentesecretarie te Zutphen. In mei 1918 werd hij benoemd als de burgemeester van Westzaan waar hij tevens kanton-rechter plaatsvervanger was.
  jan 2020/09/27 12:55
 • Duyvis, Lizeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuyvis, Lize

  Utrecht, 12 december 1889 - Apeldoorn, 5 augustus 1964

  Erica Louise (Lize) Hooft Hasselaer-Duyvis, beeldend kunstenaar woonachtig te Zaandam, kreeg haar opleiding van J. A. Zandleven, Willem E. Roelofs Jr. en Coba Ritsema. Tentoonstelling van de Bond van Kunstkringen in Nederlands-Indië in 1936. Het genre van de Zaanse schilderes is portret, stilleven en bloemen. Was lid van St. Lucas te Amsterdam, op welke tentoonstelling zij eveneens exposeerde. Behoorde tot De Amsterdamse Schil…
  jan 2020/09/26 13:03
 • Assendelftplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAssendelft

  Voormalige zelfstandige gemeente, sinds 1 januari 1974 deel uitmakend van Zaanstad. De samenvoeging stuitte bij de bevolking op grote weerstand. Assendelft wenste deze niet en bepleitte samen met Krommenie een gemeente Krommenie-Assendelft. De rijksoverheid besliste evenwel anders.
  [Bewoningsgeschiedenis] — jan 2020/09/26 10:50
 • Tolplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTol

  Betaling die men verschuldigd is voor het gebruik van zekere wegen, bruggen, tunnels, kanalen, vaarten en rivieren. In de Zaanstreek waren tolgelden tot in de laren '30 van de 20e eeuw een gemeentelijke bron van inkomsten. Op 'strategische plekken' in de streek waren tolhekken geplaatst. Tegen de tolheffing is in de jaren '20 en '30 veelvuldig actie gevoerd, het voortouw daartoe werd genomen door de
  Jan Admin 2020/09/26 08:53
 • Oranjeboom, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOranjeboom, de

  Houtzaagmolen te Oostzaandam en later Westzaandam, klein wipmolentje. Het lattenzagertje werd gebouwd omstreeks 1896 aan de Oostzijde ten noorden van de Noorderbrug, waar het werd gebruikt voor het zagen van duigen. Later werd het overgebracht naar Westzaandam, waar de molen werd neergezet aan en ten westen van de Vaart, ten zuiden van het
  Jan Admin 2020/09/26 08:51
 • Molens zonder (of met onbekende) eigennaamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolens zonder (of met onbekende) eigennaam

  In totaal hebben in de Zaanstreek zo'n 1000 molens gestaan. Van het merendeel daarvan zijn de eigennamen overgeleverd of door archiefonderzoek achterhaald. Bij een kleine vijftig molens is dat echter niet het geval. Zij worden in de archiefstukken alleen aangeduid, maar niet met name genoemd. Over het algemeen zal dat niet betekenen dat de molens geen naam hadden.
  Jan Admin 2020/09/26 08:50
 • Voster, Maartenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVoster, Maarten

  (Zaandam, 20 mei 1952 – 28 december 2019)

  Maarten Voster is vooral bekend geworden als voorzitter van Stadsdeel Westerpark in Amsterdam en als voorzitter van Stichting de Zaanse Schans (2010 – 2016).

  Voster studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en was in zijn studiejaren actief in de
  [Een fluitschip op de Burcht] — Jan Admin 2020/09/26 08:45
 • Dooptuinplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDooptuin

  De door een doophek omgeven ruimte rond de preekstoel in protestantse kerken. Na de hervorming. eind 16e eeuw, kwam de dooptuin bij diverse groeperingen in zwang, echter niet bij de doopsgezinden. In de kerkinterieurs vormde de dooptuin een visueel belangrijk en functioneel element. Hier preekte de dominee vanaf zijn hoge preekstoel. Hier vond de doop plaats en hadden de leden van de kerkeraad hun zitplaatsen. Soms (maar niet altijd) stond hier ook de avondmaalstafel opgesteld.
  Jan Admin 2020/09/26 08:40
 • burgemeesters2_db ↷ Pagina naam van burgemeesters2_db gewijzigd in burgemeesters_assendelft — jan 2020/09/25 23:56
 • Happé, Willem Frederikplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHappé, Willem Frederik

  (Amsterdam, 18 juli 1908 - Haarlem, 16 maart 1993)

  Willem Frederik Happé, laatste burgemeester van Assendelft tot de samenvoeging tot Zaanstad in 1974, met daarvoor een lange carrière in de Haarlemse gemeentepolitiek. Happé kwam in 1939 voor de
  jan 2020/09/25 23:51
 • happe.jpg aangemaakt — jan 2020/09/25 23:48
 • Eijkman, Christiaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEijkman, Christiaan

  (Utrecht, 25 november 1822 - Wageningen, 1 december 1893

  Christiaan Eijkman was onderwijzer en werd in 1857 benoemd tot hoofd van de Mulo-school aan de Westzijde hoek Gedempte Gracht te Zaandam.

  Drie in Nijkerk geboren zonen genoten grote bekendheid als wetenschapper.
  jan 2020/09/25 22:06
 • 1.2.8. Enkele bekende onderwijsgevendenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big1.2.8. Enkele bekende onderwijsgevenden

  De Zaanstreek heeft in de periode tot 1900 een aantal destijds bekende onderwijsgevenden gehad. Genoemd zijn reeds:

  * de rector van de Latijnse school in Wormer [:donk|Maarten Donk]] Duncanus, 1541; * Dirck Az. Valcoogh en Jarigh Douwesz de Monighusen rond 1600 de schoolmeester-notarissen Krommenie;
  jan 2020/09/25 21:44
 • Broek, Aris vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBroek, Aris van

  Zaandam 1754 - Zaandam 28 september 1835

  Aris van Broek Adriaanszoon, zoon van houthandelaar Adriaan van Broek en Aaltje Maarten Nomen, gehuwd met Trijntje Duijn, was in de 18e eeuw, reeds op negentienjarige leeftijd een vooraanstaand reder en
  Jan Admin 2020/09/25 21:25
 • invasie verwijderd — jan 2020/09/25 15:06
 • Orion Oliefabriek nvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOrion Oliefabriek nv

  Oliebedrijf te Zaandam, opgericht 1 februari 1899 door Jan van Heijningen (1874-1960) in de percelen Westzijde 328 t/m 342. Het bedrijf ontwikkelde zich voorspoedig. Omstreeks 1910 werd een fabriek van vier verdiepingen gebouwd onder leiding van de toen achttienjarige Cor Kakes. In 1924 volgde een uitbreiding, machinefabriek
  jan 2020/09/25 14:58
 • orion.jpg aangemaakt — jan 2020/09/25 14:56
 • Donau-pontplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDonau-pont

  De Donau-pont was een uit Duitsland afkomstige zeer grote veerpont die vanaf september 1953 werd ingezet als Rijkspont 12 bij de Hembrug om aan toenemende autoverkeer tussen Zaandam en Amsterdam tegemoet te komen. Met de komst van de Coentunnel in 1966 was de Donaupont niet meer nodig.
  jan 2020/09/24 16:43
 • Husslage, D.L. (1915-1986) en P. (1916)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHusslage, D.L. (1915-1986) en P. (1916)

  Architecten te Zaandijk, die na de oorlog zeer veel woningwetwoningen in geheel Noord-Holland bouwden. Voorts ontwierpen zij de eerste uitbreiding van het bejaardentehuis d`Acht Staten te Wormerveer en veel utiliteitsbouw, zoals de wasfabriek Jonk te Koog, de papierfabriek De Hoop te Zaandam en de
  jan 2020/09/24 13:44
 • immigratie verwijderd — jan 2020/09/24 13:00
 • Indies Welvarenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIndies Welvaren

  Kleine achtkante specerijmolen te Zaandam, daar opgericht in 1908 aan de zuidkant van het Blauwe Pad, een typisch oud-Zaans pad, diep in de Westzijde, met vele houten huisjes, die het opschrift ‘Onbewoonbaar verklaarde woning’ droegen, stond achter het perceel Blauwe Pad 25 de molen Indie's Welvaren, waarin gevestigd de stoom- en
  oude revisie hersteld (2017/05/27 11:02) — jan 2020/09/24 12:58
 • playgroundplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPagina's in deze naamruimte:

  * playground
  jan 2020/09/24 12:48
 • Basisonderwijs tot plm. 1900plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBasisonderwijs tot plm. 1900

  Terug naar startpagina

  Basisonderwijs tot plm. 1900

  Staat en kerk

  Nevenfuncties

  Kwaliteit van het Onderwijs

  Vandalisme

  Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

  Schoolstrijd

  Schoolloopbaanpatronen

  Bekende onderwijsgevenden

  Basisonderwijs vanaf 1900

  Situatie omstreeks 1900

  Schoolgeld

  Het bijzonder onderwijs

  Speciaal onderwijs

  Vakonderwijs

  Schoolwerktuinen

  Schoolverzuim

  Aansluiting basis-voortgezet onderwijs

  Verzorgingsstructuur

  Constructief onderwijsbeleid

  Vakbonden

  Buite…
  jan 2020/09/24 12:39
 • Kwaliteit van het Onderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKwaliteit van het Onderwijs

  In het algemeen kan gesteld worden dat de kwaliteit van het onderwijs in de periode van 1600 tot 1900 te wensen overliet. Dit gold zowel voor het niveau van de onderwijsgevenden zelf als voor het peil van de materiële voorzieningen. Daarbij kwam dat slechts een deel van de jeugd regelmatig onderwijs volgde. In de 19e eeuw werden de onderwijzers in vier rangen verdeeld. De rang werd bepaald door de mate van aanleg, affiniteit en vaardigheid. De verdeling was als volg…
  jan 2020/09/24 12:37
 • Gorterspadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGorterspad

  Pad te Zaandijk. westelijk vanaf de Lagedijk. Het Gorterspad ontstond in de tweede helft van de l'i'e eeuw. De naamsoorsprong is niet bekend. mogelijk woonden er personen met de familienaam Gorter aan het pad. mogelijk was er een gorterij (grutterij) aan gevestigd. De naam komt overeen met die van de
  jan 2020/09/24 11:15
 • Basisonderwijs tot plm. 1900plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBasisonderwijs tot plm. 1900

  Staat en kerk

  Nevenfuncties

  Kwaliteit van het Onderwijs

  Vandalisme

  Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

  Schoolstrijd

  Schoolloopbaanpatronen

  Bekende onderwijsgevenden

  Basisonderwijs vanaf 1900

  Situatie omstreeks 1900

  Schoolgeld

  Het bijzonder onderwijs

  Speciaal onderwijs

  Vakonderwijs

  Schoolwerktuinen

  Schoolverzuim

  Aansluiting basis-voortgezet onderwijs

  Verzorgingsstructuur

  Constructief onderwijsbeleid

  Vakbonden

  Buitenlandse leerlingen

  De laat…
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/24 10:58
 • Staat en kerk in het onderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStaat en kerk in het onderwijs

  Evenals elders in het land werd in de middeleeuwen het onderwijs in de Zaanstreek vooral door de kerk verzorgd in de zogenaamde parochiescholen. Slechts zeer weinig leerlingen volgden onderwijs. Vanaf de 13e eeuw ontstond een zekere organisatie in het onderwijs door de eerste vormen van bewaarschoolonderwijs in de begijnenschooltjes en kwam er een aanzet tot schooltoezicht.
  ↷ Pagina verplaatst en hernoemd van onderwijs:onderwijs_2 naar staat_en_kerk — jan 2020/09/24 10:14
 • onderwijs_2 ↷ Pagina verplaatst en hernoemd van onderwijs:onderwijs_2 naar staat_en_kerk — jan 2020/09/24 10:14
 • maarten_voster.jpg aangemaakt — jan 2020/09/24 10:02
 • Terwey, Tijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTerwey, Tijs

  Zaandam, 15 augustus 1845 - Amsterdam, 17 september 1893

  Tijs Terwey ontving zijn opleiding tot onderwijzer in Zaandam, bleef daar ook enige tijd werkzaam bij het onderwijs en werd in 1876 tot leraar Nederlands aan de gemeentelijke kweekschool voor onderwijzers te Amsterdam benoemd. IJverig en bekwaam voorstander van het openbaar lager onderwijs, was hij sinds 1887 lid van het hoofdbestuur van 't Nederlands Onderwijs Genootschap, waarvan hij de laatste jaren van zijn bestaan het v…
  aangemaakt — jan 2020/09/23 21:44
 • lessenaar.jpg aangemaakt — jan 2020/09/23 21:34
 • onderwij_123.jpg aangemaakt — jan 2020/09/23 21:22
 • 1.2.2. Nevenfunctiesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big1.2.2. Nevenfuncties

  De combinatie van verschillende functies was uit financieel oogpunt voor de onderwijsgevenden een bittere noodzaak. Het beroep van schoolmeester behoorde tot de slechtst betaalde. Heel lang bestond het inkomen van schoolmeesters uit stoffelijke goederen die de leerlingen ten behoeve van de eerste levensbehoeften van de onderwijsgevende meenamen.
  jan 2020/09/23 17:46
 • Roy van Zuydewijn, Carolus Dionysius Eugentus deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoy van Zuydewijn, Carolus Dionysius Eugentus de

  Zevenbergen 23 september 1894 - Bergen NH 03 juli 1972

  Onderdirecteur van machinefabriek Gebr. Klinkenberg te Wormerveer en, vooral in deze gemeente, bestuurder van vele organisaties. De Roy van Zuydewijn was in 1924 medeoprichter van de Vrijwillige Brandweer van Wormerveer, later commandant en tenslotte erelid. Hij was bestuurder van de RK parochie, van het
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 62.210.188.222 2020/09/23 05:47
 • Onderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnderwijs

  Het systematisch, volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen van elementaire en meer uitgebreide kennis door daartoe aangestelde bevoegde leerkrachten, in het bijzonder het onderricht dat op scholen wordt gegeven. In navolgend artikel is de ontwikkeling van het onderwijs in de Zaanstreek geschetst.
  jan 2020/09/22 22:36
 • sidebar verwijderd — jan 2020/09/22 22:28
 • rightbar ↷ Pagina naam van onderwijs:rightbar gewijzigd in onderwijs:rightsidebar — jan 2020/09/22 22:24
 • 2.3.3. Overig onderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big2.3.3. Overig onderwijs

  De 'Oekumenische Stichting voor Christelijk Onderwijs in de Zaanstreek' startte in 1980 met 'Soelam', een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs verbonden aan de oekumenische lom-school Sjalom. Soelam betekent ladder. De school wil een ladder vormen naar het voortgezet onderwijs in al haar geledingen. De leerlingen worden tree voor tree individueel begeleid. De school vertoont kenmerken van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs en is bedoeld voor leerlingen …
  aangemaakt — jan 2020/09/22 22:04
 • 2.3.2. Beroepsonderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big2.3.2. Beroepsonderwijs

  Bij het voortschrijden van de techniek in ambacht en industrie kwam van de vakopleiding in de bedrijven steeds minder terecht en deed zich de behoefte aan praktisch naast theoretisch onderricht steeds sterker gevoelen. Dit leidde tot de stichting van de Centrale Ambachtsschool voor de Zaanstreek. De eerste stap tot vorming van een inrichting voor Nijverheidsonderwijs werd door de Vereniging van Volksonderwijs in de Zaanstreek in 1908 gezet. Er werd een bestuur gevormd, s…
  jan 2020/09/22 22:01
 • 2.3.1. Algemeen Vormend Onderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big2.3.1. Algemeen Vormend Onderwijs

  Een commissie van voorbereiding bestaande uit burgemeester H.J. Smit, dhr. Brinkhorst, Corn. Korff, J. Dozy, A. van de Boom en N.A. Charante bereidde de start voor van de hbs. De school werd 10 april 1866 geopend en startte met 41 leerlingen. Er werd een nieuw gebouw betrokken aan de Westzijde op de plaats van de oude korenmolen De Ruyter. Dit gebouw was ontworpen door de stadsarchitect
  aangemaakt — jan 2020/09/22 21:58
 • 2.3. Ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in de Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big2.3. Ontwikkeling van het voortgezet onderwijs in de Zaanstreek

  De eerste Latijnse school in deze streek was waarschijnlijk die van Wormer. Voor zover bekend was Martinus Duncanus (Maerten Donk) de eerste rector of meester (zie ook 1.2.1., 1.2.8.). Hij was 'Overste Deken van verscheydenen Dorpen' en werd in 1541 rector van de school in Wormer, die onder zijn leiding tot grote bloei kwam. In sommige jaren kwamen zijn leerlingen uit meer dan 40 gemeenten. De school werd in een latere periode ond…
  aangemaakt — jan 2020/09/22 21:57
 • 2.2. Ontwikkeling van het voortgezet onderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big2.2. Ontwikkeling van het voortgezet onderwijs

  Tegen het eind van de 18e eeuw was het bestaande schoolsysteem niet geordend. Er was geen sprake van een eenduidige reglementering. In het 'voortgezet' onderwijs bestonden Franse scholen, Latijnse scholen en Hoge scholen (tot 1876 werden universiteiten ook wel 'hoge scholen' genoemd).
  aangemaakt — jan 2020/09/22 21:55
 • 2.1. Inleidingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big2.1. Inleiding

  In 1963 werd een wettelijke regeling voor het voortgezet onderwijs - de zogenoemde mammoetwet - van kracht. Deze op l augustus 1968 effectief geworden wet bouwde het voortgezet onderwijs via een algemeen vormende en een beroepsgerichte structuur als het ware trapsgewijs op:
  aangemaakt — jan 2020/09/22 21:52
 • 1.3.12 Buitenlandse leerlingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big1.3.12 Buitenlandse leerlingen

  Als gevolg van de werving van buitenlandse arbeiders in de jaren '60 en '70 nam het aantal leerlingen van buitenlandse origine in het onderwijs sterk toe. In 1988 is er nog steeds een toename van leerlingen uit de etnische bevolkingsgroepen. Voor de Zaanstreek gaat het vooral om Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Spaanse, Portugese en Kaapverdiaanse leerlingen. De grootste groep wordt gevormd door de Turken, die met name in Zaandam in de wijk Poelenburg woonachtig z…
  ↷ Pagina verplaatst van buitenlandse_leerllngen naar onderwijs:buitenlandse_leerllngen — jan 2020/09/22 21:32
 • buitenlandse_leerllngen ↷ Pagina verplaatst van buitenlandse_leerllngen naar onderwijs:buitenlandse_leerllngen — jan 2020/09/22 21:32
 • 1.3.13. De laatste ontwikkelingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big1.3.13. De laatste ontwikkelingen

  In 1974 kwam er een landelijk beleid dat erop gericht was leerlingen in achterstandsituaties extra te stimuleren. De in 1935 te Koog geboren onderwijskundige en latere hoogleraar dr. Co van Calcar (overleden in 1986) had op grond van experimenten in Enschede en Amsterdam een belangrijke inbreng bij de totstandkoming en vormgeving van dit beleid. Onderwijsminister Jos van Kemenade (Kabinet Den Uyl, 1973-1977) bracht dit beleid tot ontwikkeling. De Zaanse scholen…
  aangemaakt — jan 2020/09/22 21:25
 • 1.3.11. Vakbondenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big1.3.11. Vakbonden

  De crisis van de jaren '30 bezorgde de onderwijsvakbonden handenvol werk. Er heerste in het onderwijs grote werkloosheid. Salarissen werden verlaagd en gehuwde onderwijzeressen werden gedwongen het vak te verlaten. Ook werden kwekelingen met akte (volontairs) aangesteld, die hetzelfde werk deden als gewone onderwijzers, maar aanzienlijk slechter werden betaald. Ter illustratie Marie van Heiningen-van Bohemen, later een der voortrekkers van het vemieuwingsonderwijs te Zaandam, …
  aangemaakt — jan 2020/09/22 21:22
 • 1.3.10. Constructief onderwijsbeleidplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big1.3.10. Constructief onderwijsbeleid

  Doordat het APS haar werkzaamheden in Zaandam en later Zaanstad moest staken op het moment dat de SCOZ nog niet functioneerde, ontstond er een vacuüm in de begeleiding en ontwikkeling van onderwijsvernieuwingen. Op initiatief van de, eerder genoemde, gemeentelijke onderwijsinspectrice Mw. E.G. Bos kwam een groep vernieuwingsscholen, de zogenaamde Bosgroep, regelmatig bijeen in een poging zelf vorm en inhoud aan vernieuwingsactiviteiten te geven. Later kreeg …
  aangemaakt — jan 2020/09/22 21:21
 • 1.3.9. Verzorgingsstructuurplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big1.3.9. Verzorgingsstructuur

  In 1919 werd het Nutsseminarium voor Pedagogiek opgericht door de pedagoog Philip Abraham Kohnstamm. Het werd verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en deed onderwijskundig onderzoek, verzorgde opleidingen voor de middelbare akte pedagogiek en kreeg grote invloed op vernieuwingsideeën. Op initiatief van Kohnstamm werd in de periode 1920-'40 reeds veel aandacht besteed aan leerplanontwikkeling ten behoeve van het lager onderwijs.
  aangemaakt — jan 2020/09/22 21:18
 • logplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_biglog

  Log for log:

  * 2020/09/22 21:05 jan: :start
  New log entry — jan 2020/09/22 21:05
 • logplugin-autotooltip__default aangemaakt — jan 2020/09/22 21:04
 • Pelt, Marinus Adrianusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPelt, Marinus Adrianus

  Gouda 1835 - Zaandam 1913

  Marinus Adrianus Pelt, van de oprichting in 1866 tot 1911, dus gedurende 45 jaar, directeur van de gemeentelijke HBS te Zaandam, die in 1920 werd omgevormd tot Zaanlands Lyceum.

  In 1882 werd van hem door de Commissie van Toezicht gemeld: 'De directeur blijft zichzelven onveranderlijk gelijk in toewijding, ijver en degelijk bestuur. Aan hem vooral is de gemeente dank verschuldigd voor het groot aandeel dat zijne persoonlijkheid steeds heeft ge…
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 88.99.0.249 2020/09/22 20:54
 • Sante, Jaap vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSante, Jaap van

  Zaandam 6 juni 1912 - Zaandam 15 maart 1980

  Jacob Willem (Jaap) van Sante, auteur van “Het dagverhaal van Aafje Gijsen 1773-1775” (Wormerveer 1986) en samensteller van de registers van een tiental naoorlogse boeken over de Zaanstreek. Van Sante, leraar wiskunde aan het
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 88.99.0.249 2020/09/22 13:20
 • 1.3.8. Aansluiting basis-voortgezet onderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big1.3.8. Aansluiting basis-voortgezet onderwijs

  Een volgende, de tijd overlevende problematiek is de aansluiting tussen de verschillende onderwijsvormen, met name de aansluiting tussen het basis- en het voortgezet onderwijs. De klacht van de Zaandamse Burger Avond School (BAS) en de Hogere Burger School (HBS) omstreeks 1900 was dat de leerlingen die op school kwamen erg slecht zijn in vaardigheden als spelling en rekenen. In 1976 leidde dit nog steeds bestaande probleem in Zaandam tot oprichting …
  aangemaakt — jan 2020/09/21 23:43
 • 1.3.7. Schoolverzuimplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big1.3.7. Schoolverzuim

  Schoolverzuim is altijd een onderwerp geweest dat met de regelmaat van de klok terugkeerde in de discussies over onderwijs. In 1878 werd in Zaandijk de vereniging Getrouw schoolbezoek opgericht, omdat men vond dat het schoolverzuim de spuigaten uitliep. Deze vereniging trachtte op vele manieren het schoolbezoek te stimuleren. Dit deed zij door het uitreiken van prijzen bij het behalen van bepaalde prestaties, meestal in de vorm van bijbeltjes, en door het organiseren van e…
  aangemaakt — jan 2020/09/21 23:41
 • 1.3.6. Schoolwerktuinenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big1.3.6. Schoolwerktuinen

  Schoolwerktuinen speelden in de Zaanstreek binnen het basisonderwijs al snel een belangrijke rol. Vanaf het moment dat in Nederland schoolwerktuinen werden gesticht, 1920 in Den Haag en Amsterdam, ijverden ook in Zaandam mensen voor de realisering daarvan. In 1929 deed de heer Van Enkhuizen van de plantsoenendienst een poging om in Zaandam een schooltuin in te richten. In 1930 werd een vereniging opgericht die zich aansloot bij de school-werktuinkring Noord-Holland. Geme…
  aangemaakt — jan 2020/09/21 23:40
 • 1.3.5. Vakonderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big1.3.5. Vakonderwijs

  In het basisonderwijs zijn met name nuttige handwerken en lichamelijke opvoeding vakken die veelal verzorgd worden door leerkrachten die daarin gespecialiseerd zijn en een aparte bevoegdheid hebben. Dit ondanks het feit dat de meeste onderwijsgevenden voor deze vakken zelf bevoegd zijn. De sterkte van de positie van dit vakonderwijs is in de loop van de jaren erg wisselend geweest.
  aangemaakt — jan 2020/09/21 23:39
 • 1.3.4. Speciaal onderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big1.3.4. Speciaal onderwijs

  Tot 1985 Buitengewoon Onderwijs, de Zaandamse schoolarts, de in 1904 benoemde dr. C.J. van der Loo, zette zich vanaf het moment van zijn benoeming in om in de Zaanstreek tot stichting van een school voor buitengewoon onderwijs te komen. Het ging dan om een school voor moeilijk en zeer moeilijk lerende kinderen, debielen en imbecielen. In 1989 spreekt men over scholen voor speciaal onderwijs; deze zijn ingericht voor verschillende specifieke groepen leerlingen. In 1901…
  aangemaakt — jan 2020/09/21 23:37
 • 1.3.3. Het bijzonder onderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big1.3.3. Het bijzonder onderwijs

  Het begin van de 20e eeuw werd beheerst door een steeds sterker wordende schoolstrijd. Deze kreeg bij de grondwetsherziening van 1917 in principe en bij de uitvoering van de Lager-onderwijswet van Minister de Visser uit 1920 ook feitelijk haar beslag in de vorm van de volledige financiële gelijkschakeling van openbaar en bijzonder onderwijs.
  aangemaakt — jan 2020/09/21 23:36
 • 1.3.2. Schoolgeldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big1.3.2. Schoolgeld

  In het begin van de 20e eeuw was het lager onderwijs nog niet kosteloos. Ondanks de invoering van de Leerplicht in 1900 werd er nog steeds schoolgeld geheven. Pas in 1948 vervielen de bepalingen betreffende het heffen van schoolgeld uit de Lager-onderwijswet van 1920.
  aangemaakt — jan 2020/09/21 23:35
 • 1.3.1. Situatie omstreeks 1900plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big1.3.1. Situatie omstreeks 1900

  Omstreeks 1900 had Zaandam:

  * 8 openbare lagere scholen met iets meer dan 1700 leerlingen. * 3 gesubsidieerde scholen, de Winter- avond- en Herhalingsschool, de Volkszangschool en een cursus Engelse taal, met totaal ongeveer 260 leerlingen,
  aangemaakt — jan 2020/09/21 23:34
 • staat_en_kerk ↷ Pagina naam van onderwijs:staat_en_kerk gewijzigd in onderwijs:onderwijs_2 — jan 2020/09/21 23:08
 • Onderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnderwijs

  Het systematisch, volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen van elementaire en meer uitgebreide kennis door daartoe aangestelde bevoegde leerkrachten, in het bijzonder het onderricht dat op scholen wordt gegeven. In navolgend artikel is de ontwikkeling van het onderwijs in de Zaanstreek geschetst.
  ↷ Pagina naam van onderwijs:onderwijs_inleiding gewijzigd in onderwijs:onderwijs_1 — jan 2020/09/21 23:07
 • onderwijs_inleiding ↷ Pagina naam van onderwijs:onderwijs_inleiding gewijzigd in onderwijs:onderwijs_1 — jan 2020/09/21 23:07
 • 1.2.7. Schoolloopbaanpatronenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big1.2.7. Schoolloopbaanpatronen

  Via Neeltje Mulder leren we het schoolloopbaanpatroon van gegoede burgerkinderen in de eerste helft van de 19e eeuw kennen. Het onderwijs begon op 4-jarige leeftijd: de bewaarschool. Er werd reeds gewerkt met letters en een soort leesboekjes. Op 6-jarige leeftijd gingen de kinderen naar de lagere school. Uit de beschrijving blijkt dat er ook onderwijs in vreemde talen werd gegeven. Deze beschrijving komen we tegen in het boek Uit den goeden ouden tijd; ruim 60, 70 …
  aangemaakt — jan 2020/09/21 23:03
 • 1.2.6. De schoolstrijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big1.2.6. De schoolstrijd

  In de 19e eeuw lag in de nationale wetgeving het accent op het openbaar onderwijs. Dat was al het onderwijs dat bekostigd werd uit openbare kassen. De rest was bijzonder. Er was neutraal-bijzonder en confessioneel-bijzonder onderwijs. Zeer machtig was het korps van Schoolopzieners, dat voor 2/3 deel uit predikanten bestond. Het Protestantisme had in zijn algemeenheid, ook inhoudelijk, een grote invloed op het openbaar onderwijs.
  aangemaakt — jan 2020/09/21 23:01
 • 1.2.5. De maatschappij tot Nut van 't Algemeenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big1.2.5. De maatschappij tot Nut van 't Algemeen

  De grote armoede en het geestelijk verval aan het eind van de 18e eeuw leidden ertoe dat grote groepen verlichte burgers allerlei genootschappen stichtten met het doel de burgerij op te voeden. Hierbij speelden emancipatorische motieven bij de meeste genootschappen nog nauwelijks een rol en ging het er vooral om bij te dragen aan het herstel van orde en rust. Het belangrijkste genootschap dat werd gesticht is de
  aangemaakt — jan 2020/09/21 22:50
 • 1.2.4. Vandalismeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big1.2.4. Vandalisme

  Aan het eind van de 18e eeuw traden grote armoede en geestelijk verval op. Dit had onder meer verstoringen van de rust en de openbare orde tot gevolg. Vandalisme is overigens blijkbaar een steeds terugkerend maatschappelijk probleem. In de jaren 80 van de 20e eeuw kennen we in het onderwijs de zogenaamde vandalismeprojecten. Deze hebben tot doel het jeugdvandalisme terug te dringen.
  aangemaakt — jan 2020/09/21 22:48
 • Veen, ds. Nico van derplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVeen, ds. Nico van der

  Utrecht, 18 juni 1916 - Zaandam, 20 april 1962

  Nicolaas (Nico) van der Veen, Tweede Kamerlid PSP-voorman en een principiële socialistische dominee, AJC'er, SDAP'er en korte tijd PvdA'er. Voor de aanvaarding van zijn kamerlidmaatschap in 1959 predikant van de Nederlands Hervormde kerk in Heenvliet en Westzaan van 24 augustus 1952 tot 20 april 1962; was sindsdien als leraar in de geschiedenis van de godsdienst aan het
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 86.93.232.243 2020/09/21 13:58
 • Sikma, Keesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSikma, Kees

  Hennaarderadeel, 6 november 1902 - Rolde, 2 november 1990

  Kornelis (Kees) Sikma, gemeentesecretaris van Zaandam van 1951 tot 1967, kwam in 1929 naar Zaandam na een ambtelijke carrière in Drachten, waar hij adjunct-commies werd. Hij kreeg daar een aantal functies binnen de socialistische organisaties, zoals de
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 80.56.247.122 2020/09/21 09:35
 • Actie Stikplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigActie Stik

  Van 28 april tot 5 mei 1971 werd de actie Stik! in de Zaanstreek gehouden, waarbij de milieuvervuiling in het middelpunt van de belangstelling stond. Op scholen werden informatieboekjes over de milieuvervuiling besproken waarin uitvoerig aandacht werd besteed aan de niet zo hoopvolle situatie in de Zaanstreek. Beroemde vogelweidegebieden werden bedreigd door luchtvervuiling, sommige plantensoorten kwamen niet meer voor, bovendien treiterden vieze luchtjes de Zaanstreek, voortkomend u…
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/21 09:20
 • Tweede Wereldoorlogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTweede Wereldoorlog

  De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de Zaanstreek en haar inwoners kunnen niet los worden gezien van wat toen elders gebeurde. Bezetting, verlies van vrijheid, armoede, deportaties, spoorwegstaking, honger, verzet en executies, de Zaanstreek kreeg er haar deel van.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/21 09:18
 • Bakker, Gerritplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBakker, Gerrit

  Amsterdam, 26 augustus 1914 - Zaandam, 10 december 1984

  Gerardus Maria George (Gerrit) Bakker, gemeente-architect van Zaandam, stedebouwkundige, Gerrit Bakker kwam in 1950 in dienst van de gemeente Zaandam als technisch ambtenaar. Kort nadien werd hij benoemd tot gemeente-architect, in 1957 tot stedenbouwkundige. Als zodanig is hij ook zeer kort, tot zijn pensionering, oktober 1974, in functie geweest bij Zaanstad. Door zijn inbreng bij de vormgeving van oostelijk Zaandam en a…
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/21 09:18
 • Bibliotheekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBibliotheek

  Boekenverzameling, ook de plaats waar zo'n verzameling is opgesteld. Er bestaan particuliere, niet openbaar toegankelijke bibliotheken, waaronder die van bedrijven, verenigingen en instellingen met beperkte toegankelijkheid, en openbare bibliotheken.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/21 09:16
 • Vincent van Goghwegplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVincent van Goghweg

  Vincent van Goghweg, belangrijke verkeersweg te Zaandam tussen de Provincialeweg en de Westzijde, in oostelijke richting aansluitend op de Prins Bernhardbrug. Het eerste deel van de Vincent van Goghweg, van Westzijde tot Vaart, werd in 1938 aangelegd als J.A. Laanweg.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 66.249.66.67 2020/09/21 09:14
 • Franken, Géplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFranken, Gé

  Deventer, 6 augustus 1920 - 24 september 1994

  Gerrit Johan Daniel (Gé) Franken, burgemeester van Zaandam van september 1958 tot januari 1966. Franken was burgemeester in de periode dat de stad snel groeide; hij maakte mee dat de 50.000e inwoner van Zaandam werd geboren. Kort voor zijn afscheid werd de beslissing tot bebouwing van het
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/21 09:12
 • HBSplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHBS

  Zie: Zaanlands Lyceum Lyceum en Onderwijs 2.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/21 09:10
 • Hoen, Jacobus Johannes (Jaap) 'tplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoen, Jacobus Johannes (Jaap) 't

  Rotterdam 1931 - Zaandam 1988

  Historicus, samensteller van een aantal belangrijke Zaanse publicaties, in het bijzonder over de arbeidersbeweging. 't Hoen kwam in 1954 na een opleiding aan de School voor Taal- en Letterkunde in Den Haag naar Zaandam, waar hij aanvankelijk les gaf aan de Openbare Handelsschool en vanaf 1963 aan het gemeentelijk
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/21 09:09
 • Hoogsteder, Fredplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoogsteder, Fred

  Curaçao, 9 mei 1938 - Lemele, 25 januari 2018

  Drs. Fred J. Hoogsteder was vanaf 1964 leraar natuurkunde en wiskunde op het Zaanlands Lyseum. Later werd hij conrector voor de onderbouw en vanaf 1986 tot 1994 was hij rector van Het Zaanlands Lyceum. Hoogsteder was daarmee bijna dertig jaar verbonden aan het Zaanlands Lyceum. Als rector belandde hij middenin de hectische periode waarin de scholen zich los maakten van de overheidsbemoeienis en fuseerden met andere scholen.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/21 09:09
 • Scholten, dr. mr. Hubart Gerhardplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigScholten, dr. mr. Hubart Gerhard

  (Haarlem, 28 april 1886 - Blaricum, 1 december 1955)

  Hubart Gerhard Scholten was gemeentesecretaris en ereburger van Zaandam. Hubart Scholten werd 19 april 1916 tot commies-redacteur ter secretarie van de gemeente Zaandam aangesteld en op 26 oktober 1917 als gemeentesecretaris van Zaandam benoemd; voordien was hij onderwijzer en leraar staatshuishoudkunde en handelsgeschiedenis te Haarlem.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 88.99.0.249 2020/09/21 09:08
 • Kaper, Bobplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKaper, Bob

  (Zaandam, 19 juni 1939) CC-BY-SA-3.0 Bob Kaper, jazzmusicus, klarinet en altsax, was al vanaf zijn jonge jaren geïnteresseerd in oude stijl jazzmuziek. Zijn eerste instrument was de mondharmonica. Op de middelbare school, het Zaanlands Lyceum aan het Ruiterveer, waar op schoolfeesten voornamelijk Dixieland muziek wordt gespeeld, neemt zijn belangstelling verder toe voor deze muziekstijl. Ook het veelvuldig bezoek aan de Zaanse Swing Society in de
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/21 09:04
 • Latijnse schoolplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLatijnse school

  Destijds de gebruikelijke aanduiding voor de in 1793 door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in Zaandam gestichte Frans-Latijnse school, die voorafging aan de in 1866 opgerichte gemeentelijke Hoogere Burger School (HBS), het huidige Zaanlands Lyceum. De Latijnse School was gevestigd in de Molenbuurt (Westzijde) ongeveer tegenover de huidige Stationsstraat. Min of meer uitvoerige beschrijvingen zijn te vinden bij
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/21 08:34
 • Lootsma, Sipkeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLootsma, Sipke

  Roordahuizen, 9 januari 1888 - Zaandam 15 mei 1940 Sipke Lootsma 1888 - 1940 Leraar geschiedenis, archiefonderzoeker en publicist. Hij was de eerste die de geschiedschrijving van de Zaanstreek wetenschappelijk benaderde.

  Sipke Lootsma werd 9 januari 1888 geboren in Roordahuizen als zoon van Rients Klazes Lootsma en Aaltje Westra. In 1906 legde Lootsma het akte-examen Vrije- en Orde-Oefeningen der Gymnastiek met succes af. In 1907 gevolgd door het akte-examen Lager Onderwijs. Op…
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/21 08:33
 • Louw, Otplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLouw, Ot

  (Koog aan de Zaan, 10 januari 1946)

  Ot Louw is een Nederlandse filmeditor. Hij was vooral bekend als vaste editor van het duo van Kooten en de Bie. Andere programma's waar hij aan meewerkte waren onder andere Het Gat van Nederland.

  Hij begon met filmen en monteren op het
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/21 08:33
 • Zaanlands Lyceumplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlands Lyceum

  Openbare scholengemeenschap in Zaandam, sinds 1963 gevestigd aan de Vincent van Goghweg.

  In het Zaanlands Lyceum werden een Havo-, een Atheneum- en een Gymnasiumafdeling samengebracht. Het Lyceum kwam in 1920 tot stand door omzetting van de in 1866 opgerichte HBS. In 1963 werd de Handelsdagschool toegevoegd.
  ↷ Pagina naam van zaanlands gewijzigd in zaanlands_lyceum — jan 2020/09/21 08:29
 • zaanlands ↷ Pagina naam van zaanlands gewijzigd in zaanlands_lyceum — jan 2020/09/21 08:29
 • zaanlands1 ↷ Pagina naam van zaanlands1 gewijzigd in zaanlands — jan 2020/09/21 08:28
 • Waagplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWaag

  Openbaar weeghuis, hal waarin de evenaars of balansen voor het officieel afwegen van goederen waren opgehangen of opgesteld. De wagen waren meestal vrijstaand en aan drie of vier zijden van ruime ingangen voorzien. Vaak bevonden zich boven de weeghal ruimten voor bestuurders (zoals burgemeesters en weegmeesters) en militairen (zoals de schutters-krijgsraad). Voor het (verplicht gestelde) wegen van ingevoerde of uit te voeren goederen moest waaggeld betaald worden.
  jan 2020/09/21 08:23
 • Wegvervoerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWegvervoer

  Het vervoer van personen of goederen over de (land)weg. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen goederenvervoer, personenvervoer, woon-werkvervoer, sociaal vervoer en recreatie-vervoer. In de Zaanstreek was het wegvervoer lange tijd van ondergeschikt belang. Feitelijk streefde het vervoer over land pas in de 20e eeuw het watervervoer voorbij. In de jaren `3O van de 20e eeuw kwam bijvoorbeeld pas de aansluiting op het provinciale
  jan 2020/09/21 08:00
 • dooptuin.jpg aangemaakt — jan 2020/09/20 20:47
 • Grote Sluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGrote Sluis

  Schutsluis in de Dam te Zaandam, westelijk van de Wilhelminasluis, ook wel Hondsbossche sluis genoemd. De aanduiding Grote Sluis geeft meermalen aanleiding tot verwarring, doordat men de Wilhelminasluis, die inderdaad groter is, dikwijls ten onrechte zo noemt. De eerste sluis in de Dam die de naam Grote Sluis kreeg werd reeds in 1544 gebouwd. Dat gebeurde op initiatief van het Hoogheemraadschap de Hondsbossche en Duinen tot Petten, dat verzekerd wilde zijn van geregelde aanvoer van …
  jan 2020/09/20 20:07
 • grote_sluis.jpg aangemaakt — jan 2020/09/20 20:05
 • Graaf, Lou deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGraaf, Lou de

  Assendelft, 26 juli 1926 - Zaandam, 4 augustus 2017

  Lourensius Hendrikus (Lou) de Graaf, van beroep balensjouwer en sportman pur sang, was voetballer bij KVV, KFC en ZFC, tweemaal deelnemer aan de elfstedentocht en wielrenner. De voorhoedespeler kwam zo'n tweehonderd wedstrijden uit voor de voormalige voetbalclub
  [Graaf, Lou de] — Jan Admin 2020/09/20 09:48
 • geschiedenisquiz.jpg aangemaakt — jan 2020/09/19 20:17
 • Rad van Avontuur, Hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRad van Avontuur, Het

  Oliemolen in Oostzaandam, meestal Het Rad genoemd.

  De molen werd gebouwd in 1648. Hij was uiterlijk afwijkend van de andere industriemolens, namelijk omgeven door een vierkant gebouw met een plat dak, dat dienst deed als stelling. Hij heeft gestaan in Zaandam ten zuiden van de
  jan 2020/09/19 19:48
 • Noorderbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoorderbrug

  Voormalige brug over de Zaan tussen Koog aan de Zaan en `t Kalf, ten noorden van de huidige Willem Alexanderbrug. De brug werd in 1902 geopend, was 145 meter lang en was voorzien van een dubbele klapbrug met een doorvaartwijdte van 14 meter. Het was tot 1932 een
  jan 2020/09/19 19:45
 • noorderbrug_koog_aan_de_zaan.png aangemaakt — jan 2020/09/19 19:29
 • Zaans Schoon, Stichtingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaans Schoon, Stichting

  Zaans Schoon werd in 1946 opgericht met als doelstelling de bescherming, de bevordering en documentatie van de landschappelijke en stede-bouwkundige rijkdom en schoonheid van de Zaanstreek. In 1973 werd vanuit Zaans Schoon de Stichting Frans Mars opgericht. De basis voor de stichting Zaans Schoon werd gelegd tijdens de Tweede Wereldoorlog toen E.
  jan 2020/09/19 18:05
 • De Orkaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDe Orkaan

  De Orkaan is een website voor lokaal nieuws over de Zaanstreek, Oostzaan en Wormerland. Drijvende krachten achter De Orkaan zijn Piet Bakker en Merel Kan. In februari 2014 ging de website de lucht in. In 2020 bereikte De Orkaan maandelijks zo'n 110.000 unieke bezoekers. Driekwart van de bezoekers is jonger dan 45 jaar.
  jan 2020/09/19 12:43
 • papieren_orkaan.png aangemaakt — jan 2020/09/19 12:35
 • de_orkaan.png aangemaakt — jan 2020/09/19 12:30
 • ruitersport verwijderd — jan 2020/09/19 12:08
 • stopverfmalerij verwijderd — jan 2020/09/19 11:55
 • Gelderen, Anthonie Hendrik vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGelderen, Anthonie Hendrik van

  Boskoop, 12 februari 1900 - Zaandijk, 17 oktober 1979

  Burgemeester van Zaandijk van maart 1935 tot maart 1965, onderbroken door het laatste oorlogsjaar 1944 nadat van de burgemeesters werd verlangd, dat zij inwoners zouden aanwijzen, die moesten helpen Duitse verdedigingswerken bij de kust te maken. De burgervaders
  jan 2020/09/19 11:32
 • Arbeidsplaatsen en bedrijfsgrootteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArbeidsplaatsen en bedrijfsgrootte

  Onder een arbeidsplaats wordt verstaan: een betaalde functie waarin meer dan 15 uur per week wordt gewerkt. De bedrijfsgrootte wordt (althans hier) bepaald door het aantal arbeidsplaatsen dat een bedrijf biedt. De werkgelegenheid wordt gevormd door het totaal aantal arbeidsplaatsen. Door optelling van het aantal arbeidsplaatsen binnen economische sectoren is inzicht te krijgen in de Werkgelegenheid die de verschillende bedrijfstakken door de eeuwen heen boden …
  [Oostzeehandel] — jan 2020/09/19 10:59
 • Gemeenteziekenhuis Wormerveerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemeenteziekenhuis Wormerveer

  Het in 1905 geopende Gemeenteziekenhuis aan de Paul Krugerstraat te Wormerveer Het Gemeentelijk Ziekenhuis in Wormerveer werd gebouwd in 1905 dankzij de inspanningen van huisarts P.C. Korteweg. Het ziekenhuis bestond bij opening uit twee kamers met zes bedden, een eenpersoonskamer en een operatiekamer. Het functioneerde als ziekenhuis tot 1968, daarna nog tien jaar als kraamkliniek; de polikliniek functioneerde daarna als dependance van De Heel.
  jan 2020/09/19 10:53
 • wa verwijderd — jan 2020/09/19 10:34
 • gracht verwijderd — Jan Admin 2020/09/19 10:02
 • Honig Jansz. Jr., Jacobplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig Jansz. Jr., Jacob

  Zaandijk, 5 mei 1816 - 14 november 1870

  Papierfabrikant, makelaar en directeur van een door hem opgerichte assurantiecompagnie, later ook burgemeester van Zaandijk. Grote en blijvende bekendheid verkreeg Honig door zijn geschiedkundige onderzoekingen en door vele publicaties. Zie voor zijn afstamming bij
  Jan Admin 2020/09/18 23:02
 • erfgoedmarkt.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:39
 • Gezondheidszorg vóór 1800.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg vóór 1800.

  * Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * Gezondheidszorg in de 20e eeuw

  Gezondheidszorg vóór 1800.

  1.1. Inleiding. Filosofische geneesheren en heelkundige handwerkers.

  Vóór de 19e eeuw waren de wetenschappelijke kennis, het sociale gevoel en de maatschappelijke organisatie niet toereikend voor een adequate zorg voor de volksgezondheid. Waardevolle geneeskundige ervaringskennis en doeltreffende technieken werden in ons werelddeel evenwel reeds in het klassieke Griekenland beschreven. Hipp…
  [1.1. Inleiding. Filosofische geneesheren en heelkundige handwerkers.] — jan 2020/09/18 22:21
 • gezondheidszorg1.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:21
 • adventcantorij.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:19
 • schermafdruk_van_2016-10-05_09_35_26.png aangemaakt — jan 2020/09/18 22:19
 • achter_de_kerk.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:19
 • jacobachterberg.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:19
 • logobarst.png aangemaakt — jan 2020/09/18 22:19
 • admiraal.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:19
 • ahold_delhaize.png aangemaakt — jan 2020/09/18 22:19
 • ahoud.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:19
 • alkmaarder_packet.png aangemaakt — jan 2020/09/18 22:19
 • reinier_adel.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:19
 • 2021631_keramiek.jpeg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:19
 • ahold.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:19
 • ahold_logo.png aangemaakt — jan 2020/09/18 22:19
 • janakkerman.png aangemaakt — jan 2020/09/18 22:19
 • afb_b_en_c.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:19
 • keijzer_01.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:19
 • wf_allan.png aangemaakt — jan 2020/09/18 22:19
 • tab6.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:19
 • Bakker, Marcusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBakker, Marcus

  Zaandam 20 juni 1923 - 24 december 2009 Marcus Bakker in z'n jonge jaren Communistisch voorman, lid Tweede Kamerfractie CPN van 1956 tot in 1982 waarvan lang als fractievoorzitter, voorts tal van andere partij-functies. Marcus Bakker werd geboren te Zaandam aan het
  jan 2020/09/18 22:10
 • mb029.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:08
 • victorhugo.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:08
 • isaacbaart.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:08
 • ASCII aangemaakt — jan 2020/09/18 22:08
 • 8d052c2b200724bc4d6bd461d2a68d147a27faf9.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:08
 • greet-ballintijn.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:08
 • janus_bauling.png aangemaakt — jan 2020/09/18 22:08
 • 1506rp_0036x_f1.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:08
 • 1904_jubileum_burgemeetsre_de_boer.png aangemaakt — jan 2020/09/18 22:08
 • bernhardbrug.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:08
 • block_voc.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:08
 • verblifa_anno_1924.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:08
 • bobeldijk.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:08
 • rie_de_boer_ets_herinneringen.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:08
 • burgemeesterprovily.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:08
 • panorama-frans-mars.png aangemaakt — jan 2020/09/18 22:08
 • beeldsnijder_1575_uitsnede.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:08
 • boerjande.ooievaar.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:08
 • bolding.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:08
 • bontekoe_2.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:08
 • bouwen.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:08
 • kazerne_brandweer_krommenie_kervelstraat.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:02
 • eerste_autospuit_krnie1.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:02
 • garage_kr.1_vermijoenweg.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:02
 • garage_kring_1_jonge_arnoldusstraat_zaandam.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:02
 • molentjekr1.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:02
 • tankautospuit1974.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:02
 • tankautospuitkring1.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:02
 • brandweer_ii.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:02
 • breetcomponist.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:02
 • de_vaart.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:02
 • eerste_autospuit_kring_1_zaandam.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:02
 • ladderwagen_kring_10_1939.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:02
 • autolkr10.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 22:02
 • cabaret.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 20:27
 • cda.png aangemaakt — jan 2020/09/18 20:27
 • theodoor_cluysenaer.png aangemaakt — jan 2020/09/18 20:26
 • wvandoorn.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 20:26
 • duijn_w.p.j..jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 20:26
 • houseforsale2.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 20:26
 • hwflentrop.png aangemaakt — jan 2020/09/18 20:26
 • jfranco.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 20:26
 • klederdracht.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 20:26
 • klederdracht1.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 20:26
 • kvk_1991.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 20:26
 • 1942_mededeling_dagblad_voor_noord-holland.png aangemaakt — jan 2020/09/18 19:15
 • dagblad_zaanstreek.png aangemaakt — jan 2020/09/18 19:15
 • deelnermers_dtd.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 19:15
 • buderman-vandijk.png aangemaakt — jan 2020/09/18 19:15
 • damtotdam.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 19:15
 • dtp_1920.png aangemaakt — jan 2020/09/18 19:15
 • kop7000.png aangemaakt — jan 2020/09/18 19:15
 • dehler_logo.png aangemaakt — jan 2020/09/18 19:15
 • milica.png aangemaakt — jan 2020/09/18 19:15
 • oostererf.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 19:15
 • demografie.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 19:15
 • demografie2.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 19:15
 • denor.png aangemaakt — jan 2020/09/18 19:15
 • deurkalf.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 19:15
 • henkdil.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 19:15
 • jan_van_dijk_1918-2016.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 19:15
 • milica-poster-web.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 19:15
 • Ferdinand Domela Nieuwenhijs (1846- ... aangemaakt — jan 2020/09/18 19:15
 • eenden.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 18:57
 • de_eenhoorn_zuideinde_wormerveer.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 18:57
 • eenhoorn_oostwoud.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 18:57
 • eensgezindheid.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 18:57
 • fris_hulp_aan_arnhem.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 18:55
 • fris_zaanstreek_helpt_arnhem.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 18:55
 • faam.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 18:54
 • Horselenberg-Koomen, Margreetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHorselenberg-Koomen, Margreet

  Wormerveer, 1 december 1950

  Margreet Horselenberg-Koomen, wethouder te Zaanstad, bestuurslid van het Regionaal Orgaan Amsterdam ROA. Na haar IVO-opleiding en een cursus Cultuurgeschiedenis werkte Horselenberg aanvankelijk in het bedrijfsleven en later in diverse buurthuizen te Zaanstad. In 1975 werd zij voor de PvdA wijkraadslid te Krommenie en in 1982 raadslid voor Zaanstad.
  jan 2020/09/18 18:52
 • laandersluis.png aangemaakt — jan 2020/09/18 18:49
 • zestiger_jaren.png aangemaakt — jan 2020/09/18 18:48
 • blog_20_-_gedempte_gracht.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 18:48
 • vader_en_moeder_gezocht.png aangemaakt — jan 2020/09/18 18:48
 • van_gelder_2.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 18:48
 • gelderen_cr.png aangemaakt — jan 2020/09/18 18:48
 • gemeenteziekenhuis.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 18:48
 • herman_gorter.png aangemaakt — jan 2020/09/18 18:48
 • teunis_glijnis.png aangemaakt — jan 2020/09/18 18:48
 • graanmalerij.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 18:48
 • cees_groot.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 18:48
 • groeneveld.png aangemaakt — jan 2020/09/18 18:48
 • groesbeek_jw.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 18:48
 • groothandel2.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 18:48
 • ringrijderij.png aangemaakt — jan 2020/09/18 11:16
 • ASCII aangemaakt — jan 2020/09/18 11:16
 • pb_walraven.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 11:16
 • twee_dames.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 11:16
 • hellas_logo.png aangemaakt — jan 2020/09/18 11:16
 • henk_van_heijnsbergen.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 11:16
 • jacoboostwoud3.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 11:16
 • pontbrug.png aangemaakt — jan 2020/09/18 11:16
 • goterhuis_na_restauratie.jpeg aangemaakt — jan 2020/09/18 11:16
 • hellingman_logo.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 11:16
 • horselenberg-koomen_margreet.png aangemaakt — jan 2020/09/18 11:16
 • cockyhoffer.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 11:16
 • hippert_1.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 11:16
 • hz-rond-300x300.png aangemaakt — jan 2020/09/18 11:16
 • tof_hofland.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 11:16
 • ateliertafel.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 11:16
 • cor_inja.png aangemaakt — jan 2020/09/18 11:16
 • hoisie.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 11:16
 • ijspakhuis_v1.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 11:16
 • kappie.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 11:16
 • willy_poot.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 11:16
 • Jambroes, George Louisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJambroes, George Louis

  Amsterdam, 22 april 1905 - Mauthausen, 7 september 1944 George Louis Jambroes 1905-1944 George Louis Jambroes was tijdens de Tweede Wereldoorlog betrokken bij het Englandspiel. Van de Zaanse illegalen is George Jambroes, leraar wiskunde aan het Zaanlands Lyceum één van de eersten. Jambroes vestigt zich in 1934, pas getrouwd en net afgestudeerd aan de Amsterdamse universiteit, in Zaandam waar hij wordt benoemd tot leraar aan het lyceum; hij is dan 29 jaar.
  jan 2020/09/18 10:56
 • hdjcarre.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:55
 • zaanlands-lyceum-1.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:55
 • vannelle5.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:55
 • Kaal, Jaapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKaal, Jaap

  (Zaandijk, 23 oktober 1893 - Wormer, 6 maart 1960)

  Jakob (Jaap) Kaal, beeldend kunstenaar, schilder en tekenaar. Jaap Kaal kreeg schilderlessen van Freek Engel en volgde avondlessen aan de rijksacademie in Amsterdam. Hij werkte in Zaandijk, Zaandam en voornamelijk Wormerveer. Zijn landschappen, stillevens en portretten zijn van expressionistische aard en worden gekenmerkt door sober en somber kleurgebruik. Kaal, ook een verdienstelijk cellist, kon niet van de kunst leven en werkte …
  jan 2020/09/18 10:53
 • abraham-kaper.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:49
 • jaap_kaal.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:49
 • ASCII aangemaakt — jan 2020/09/18 10:49
 • kaats.png aangemaakt — jan 2020/09/18 10:49
 • kvp1948.png aangemaakt — jan 2020/09/18 10:49
 • ada_kok_1966-08-23_.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:49
 • jckluyver.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:49
 • kerkgebouwen.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:49
 • kijkschuur_de_lelie.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:49
 • koog_tabel.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:49
 • krabbelbuurt.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:49
 • krommenie.png aangemaakt — jan 2020/09/18 10:49
 • lacomauritsstraat.png aangemaakt — jan 2020/09/18 10:39
 • gemeentewapen_van_krommenie.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:39
 • lagedijk_82.png aangemaakt — jan 2020/09/18 10:39
 • cornelis_simon_kruijt.png aangemaakt — jan 2020/09/18 10:39
 • jan_kruijver.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:39
 • kuiperij.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:39
 • gerard_maas.png aangemaakt — jan 2020/09/18 10:39
 • jispmakelaars.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:39
 • laco.png aangemaakt — jan 2020/09/18 10:39
 • lucas_lindeboom.png aangemaakt — jan 2020/09/18 10:39
 • lycurgus_vignet.png aangemaakt — jan 2020/09/18 10:39
 • machiel_van_marle.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:39
 • lambert_melisz.png aangemaakt — jan 2020/09/18 10:35
 • maten3.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:35
 • maten5.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:35
 • anton_mauve.png aangemaakt — jan 2020/09/18 10:35
 • maten.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:35
 • tegeltableau.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:35
 • maupmendels.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:35
 • meulenkamp_jj.png aangemaakt — jan 2020/09/18 10:35
 • meypro.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:35
 • miletic_en_vreeman.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:31
 • 24854807_560d9fdb8c_o.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:31
 • 28488795_1afe054d2a_o.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:31
 • claude_monet_guurtje_van_de_stadt.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:31
 • eduard_douwes_dekker_-_001.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:30
 • gezicht_op_nauerna.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:30
 • natuur2.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:30
 • interieur_noorderhoofdstraat_131.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:30
 • logowalvis.png aangemaakt — jan 2020/09/18 10:30
 • lutherse_kerk.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:30
 • murene_logo.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:30
 • noordbrug.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:30
 • screenshot-2018-1-18_oostergouw_evean.png aangemaakt — jan 2020/09/18 10:30
 • wimnieuwenhuijse.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:30
 • g.h._petri.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:30
 • gerrit_van_orden.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:30
 • wapen_oostzaan.png aangemaakt — jan 2020/09/18 10:30
 • overtoomsluis.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:30
 • pastorie_okk_krommenie.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:30
 • Ploegh, mr. Cornelis Jacobsz.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPloegh, mr. Cornelis Jacobsz.

  Befaamde chirurgijn die het beroep van ledezetter beoefende in het dorp Jisp, die zich, evenals twee leden van het geslacht Taems, gedurende de gehele 17e eeuw vooral bezighielden met zogenoemde 'dislocatiën' van botten en gewrichten, dat wil zeggen met het zetten van gebroken ledematen en de behandeling van ontwrichtingen. Zij trokken van heinde en verre patiënten, die voor de behandeling vaak langere tijd in Jisp verbleven. Onder deze patiënten waren ettelijke ho…
  jan 2020/09/18 10:22
 • pod.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:12
 • raadhuis_jisp_2.png aangemaakt — jan 2020/09/18 10:12
 • polderhuis.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:12
 • quack.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:12
 • assetimage.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:12
 • brandweer.jpeg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:12
 • het_rad_van_avontuur.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:12
 • pieter_saenredam.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:12
 • willem_anthony_scholten_1818-1861_.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 10:12
 • nalezemplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bignalezem

  * Donau-pont * Noorderbrug * Heel, de
  Selectie opgeslagen — Jan Admin 2020/09/18 09:49
 • exlibris_schoo.png aangemaakt — jan 2020/09/18 09:06
 • henriette_polak.png aangemaakt — jan 2020/09/18 09:06
 • jec_schook.png aangemaakt — jan 2020/09/18 09:06
 • arie_oostzijde.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 09:06
 • cj_snuif.png aangemaakt — jan 2020/09/18 09:06
 • schutterij_zaandam.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 09:06
 • singeling.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 09:06
 • teunisslagter.png aangemaakt — jan 2020/09/18 09:06
 • aslager.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 09:06
 • snijraam.jpg aangemaakt — jan 2020/09/18 09:06
 • Welvaren, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWelvaren, het

  Papiermolen te Assendelft en Blauwselmolen te Westzaan, ook wel Het Assendelver Welvaren, of De Blauwe Hengst genoemd. Hij is gebouwd na 1670. In 1848 werd hij van zijn standplaats aan de Delft, tegenover de Kerkbuurt, afgebroken en verplaatst naar Westzaan, waar hij werd neergezet op het erf van de gesloopte blauwselmolen De
  jan 2020/09/18 00:01
 • Werkgelegenheidsbeleidplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWerkgelegenheidsbeleid

  De overheid heeft zich vanuit verschillende invalshoeken bezig gehouden met werkgelegenheidsbeleid; dat geldt niet alleen voor de Zaanstreek. Toen de industrialisatie opkwam was deze bemoeienis nog van bescheiden aard. Ze had het karakter van corrigerende en werknemersbeschermende maatregelen. In de opbouwfase na de Tweede Wereldoorlog richtte het werkgelegenheidsbeleid zich om begrijpelijke redenen niet zozeer op het scheppen van arbeidsplaatsen. Doelstelling was vooral …
  jan 2020/09/17 23:59
 • Zuivelmarktenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZuivelmarkten

  Zie: Economische geschiedenis geschiedenis 3.4. en kaasmarkten
  jan 2020/09/17 23:56
 • albert_hahn.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 23:53
 • arbeidsverhoudingen.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 23:51
 • abraham_jacob_van_der_aa.png aangemaakt — jan 2020/09/17 17:11
 • Westknollendamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestknollendam

  Buurtschap of kleine woongemeenschap, thans behorend tot de gemeente Zaanstad, daarvoor tot Wormerveer en oorspronkelijk tot de Banne van Westzanen. Westknollendam vormt een tweelingdorp met Oostknollendam, waarvan het door het noordelijke einde van de Zaan is gescheiden. Literatuur over de buurtschap is schaars; in de beschrijvingen van Wormerveer en de Polder Westzaan wordt doorgaans nauwelijks aandacht aan Westknollendam gegeven. Wel wordt steeds de dam genoemd waaraan zowel W…
  jan 2020/09/17 17:10
 • Westerspoorplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWesterspoor

  Bedrijvengebied te Zaandam, eind jaren '80-begin jaren '90 westelijk van de spoorlijn aangelegd, bestaande uit Westerspoor Noord (handel), Westerspoor Centrum (kantoren) en Westerspoor Zuid (bedrijvenpark).

  In Westerspoor Centrum (10 ha.) staan onder meer het Stadskantoor van Zaanstad en het kantoor van
  jan 2020/09/17 17:09
 • Woningcorporatiesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWoningcorporaties

  Verzamelnaam van wettelijk erkende woningbouwverenigingen en woningstichtingen. Deze instellingen houden zich bezig met het bouwen, beheren, verhuren en exploiteren van woningen.

  In de Zaanstreek vond in Krommenie op 18 december 1907 de oprichting plaats van de eerste woningbouwvereniging: de Vereniging tot de bouw van woningen De Volkswoning. In de jaren daarop groeide het aantal woningcorporaties gestaag. Uit vorenstaande benamingen blijkt reeds, dat voor woningcorporaties…
  jan 2020/09/17 17:04
 • 1993_anp_zaandam_treinbotsing.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 17:02
 • cootje.png aangemaakt — jan 2020/09/17 17:02
 • ASCII aangemaakt — jan 2020/09/17 17:02
 • wilhelm_steenberg.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 17:02
 • stier1.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 17:02
 • synagoge.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 17:02
 • foto.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 17:02
 • jc_thomas.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 17:02
 • turfoproer.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 17:02
 • Waterstaatplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWaterstaat

  Onder het begrip waterstaat wordt verstaan: de toestand van een gebied ten opzichte van het zich binnen dat gebied bevindende water. De waterstaatkundige verzorging of waterhuishouding van de Zaanstreek wordt uitgeoefend door het rijk, de provincie, de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan (de laatste gemeente in geringere mate en voornamelijk op het gebied van het binnen deze gemeente vallende stelsel van rioleringen) en voor het grootste deel door waterschappen. Deze waterscha…
  [De Waterlanden] — jan 2020/09/17 16:58
 • Wipmolenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWipmolen

  Molentype, ook wel kokermolen of spinbol genoemd. De wipmolen gold als verbetering van de Standerdmolen met name doordat het onderlichaam de ruimte biedt er werktuigen in te plaatsen. Het bovenhuis van een wipmolen is geplaatst op een molenspil die door een (soms uit acht delen bestaande) zware eikehouten koker loopt.
  jan 2020/09/17 16:30
 • landgoed_1917.png aangemaakt — jan 2020/09/17 16:27
 • wolkers1.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:27
 • hans_valk.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:27
 • jan_verkade_1912.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:27
 • vijlbrief_in_1931.png aangemaakt — jan 2020/09/17 16:27
 • burgemeester_versteeg.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:27
 • klaas_versnel_1900-1945.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:27
 • brand_vetira_1960.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:27
 • muziek1.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:27
 • jo_vooren.png aangemaakt — jan 2020/09/17 16:22
 • bep_weeteling.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:22
 • elly_van_weerdenburg.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:22
 • ruudvreeman.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:22
 • vrouwenverdriet.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:22
 • De Watertoren Assendelft aangemaakt — jan 2020/09/17 16:22
 • wempe.png aangemaakt — jan 2020/09/17 16:22
 • gemeentewapen_van_westzaan.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:20
 • westzaan_grotekerk_1750.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:20
 • westzijde_39.png aangemaakt — jan 2020/09/17 16:20
 • wdbb_logo.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:20
 • het_koor.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:20
 • 1887-06-29_het_nieuws_van_den_dag.png aangemaakt — jan 2020/09/17 16:18
 • logo_wfc.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:18
 • windveren.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:18
 • woerdeman.png aangemaakt — jan 2020/09/17 16:18
 • gerrit_jan_de_wit_1899-1945.jpeg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:18
 • simon_de_wit.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:18
 • woudaap.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:18
 • 1889_zaanlander.png aangemaakt — jan 2020/09/17 16:15
 • gemeentewapen_van_zaandijk.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:15
 • vnd.png aangemaakt — jan 2020/09/17 16:15
 • zaanlander.jpeg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:15
 • de_zaanlandse.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:13
 • zaansegolfclubdrone.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:12
 • toegang_overtuin_hoogstraat.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:12
 • den_hoorn_int-y.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:10
 • zfcwedstrijd.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:05
 • aspa1.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 16:03
 • alle_afbeeldingenplugin-autotooltip__defaultjan 2020/09/17 16:01
 • Zijl, Piet Heinplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZijl, Piet Hein

  (Koog, 17 december 1946)

  Beeldend kunstenaar, tekenaar en graficus (etser) uit Zaandam.

  Piet Hein Zijl was aanvankelijk onderwijzer. Hij behaalde de akte LO-tekenen en bekwaamde zich verder onder leiding van onder anderen Gerrit Woudt, W. Vellekoop, K. de Poel en Piet Klaasse. Het etsen leerde hij van de zeer door hem bewonderde
  jan 2020/09/17 15:32
 • Zevenster, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZevenster, De

  Pelmolen in Oostzaandam. De Windbrief werd gegeven in december 1690. De molen stond aan en ten zuiden van de Braakdijk, nabij het Heerenhuis. Hij kwam in 1811 in slopershanden.

  molen pelmolen
  jan 2020/09/17 15:32
 • Zaanstroom, nv Stoomvisscherij Maatschappijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanstroom, nv Stoomvisscherij Maatschappij

  Visserijmaatschappij, begonnen in 1913 onder directie van P.J. Dil, Joh. Dil en S. Uff. De maatschappij begon met drie van anderen overgenomen stoomtrawlers: Zaanstroom I IJM.110, Zaanstroom II IJM.171 en Zaanstroom III IJM.188.
  jan 2020/09/17 15:30
 • Zaanse kastenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse kasten

  Houten huizen in de Zaanstreek en elders in Nederland boden door hun constructies volop gelegenheid om allerlei voorwerpen in ingebouwde kasten en kastjes op te bergen. Tussen de buitenweeg en het binnenschot konden bijvoorbeeld ondiepe kastjes van 10-15 centimeter worden gemaakt om kopjes, schotels en glaswerk op te bergen. Iets diepere kastjes van 20 cm werden in de 18e eeuw aan weerszijden van de smuigers en onder de ramen aangebracht.
  jan 2020/09/17 15:03
 • Zaanradioplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanradio

  Een groep enthousiastelingen toonde in 1983 via experimentele radio-uitzendingen aan dat een lokale omroep in Zaanstad mogelijk was. Daartoe werd de Stichting Omroep Zaanstad SOZ opgericht, erkend door de gemeenteraad als cultureel representatief zodat een zendmachtiging werd verleend.
  jan 2020/09/17 15:02
 • Zaanlandsche Jaarboekjesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlandsche Jaarboekjes

  In 14 afleveringen, van 1841 tot 1854, verschenen almanak, waarin naast feestdagen, verjaardagen van het koninklijk huis en maanstanden in het zogenoemde Mengelwerk zowel historische als letterkundige bijdragen werden geplaatst. Samensteller was
  jan 2020/09/17 14:59
 • Zaanlands Lyceum Verenigingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlands Lyceum Vereniging

  Lccriingenvereniging van het Zaanlands Lyceum (oorspronkelijk Hogere Burger School) te Zaandam. De oprichting van de Zaandamse HBS-cholieren Vereniging, met als doelstelling het bevorderen van de goede verstandhouding tussen de leerlingen onderling en tussen de ouders, leraren en leerlingen, had plaats in november 1905 De organisatie heet daardoor de oudste leerlingenvereniging van Nederland te zijn. Meer dan 90% van de HBS leerlngen trad na de oprichtingsvergadering…
  aangemaakt — jan 2020/09/17 14:57
 • Zaanden, Jan vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanden, Jan van

  Zie: Bestuur en rechtspraak 1.2.1.
  jan 2020/09/17 14:44
 • Zaandammerwegplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaandammerweg

  Weg van Assendelft (de Delft) naar Nauerna, aangelegd in 1823 op de plaats van een bestaand voetpad.
  jan 2020/09/17 14:44
 • Zaanbodeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanbode

  Christelijk weekblad, verschenen in de jaren tachtig van de 19e eeuw en vervolgens opnieuw in de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw. De Zaanbode ontstond als reactie op de kerkelijke vrijzinnigheid in de Zaanstreek en was bedoeld als platform voor de rechtzinnige protestanten. De ondertitel van het dinsdagblad luidde '
  jan 2020/09/17 14:41
 • Weversbosplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWeversbos

  Zie: Dodenbossen
  jan 2020/09/17 14:32
 • Zegers, Joanneplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZegers, Joanne

  Zaandam, 1970 10 x 10 is 100, 2014 | Joanne Zegers Het is begonnen met het water van de Zaan: als kind keek Joanne Zegers urenlang naar de verblindende glinstering van de zon of naar de nachtelijke lichten van de industrie. Zij groeide op aan de oevers, is geboren aan de Zaan. Zij woont nog altijd aan dat water, maar kent nu ook Frans water, Noordzeewater, Middellands zeewater, het uitgestrekte water van de oceaan, Zwitserse meren, Italiaanse lagunes en duizenden slootjes in het …
  jan 2020/09/17 14:28
 • joanne_zegers.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 14:27
 • logo_zskring.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 14:25
 • zvv_50.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 14:22
 • 1908-03-23_schager_courant.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 14:21
 • Zuiderhoofdstraatplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZuiderhoofdstraat

  Deel van de dorpsstraat in Krommenie, tussen Vlietsend en Noorderhoofdstraat. De Zuiderhoofdstraat is de kern van Krommenie en een van de oudste straten van het dorp.

  Hoewel geen directe bewijzen voorhanden zijn mag worden aangenomen dat aan deze straat (toen nog als pad) al in de late Middeleeuwen bebouwing is ontstaan. Aan de straat staan enkele karakteristieke Zaanse huizen.
  jan 2020/09/17 12:52
 • orphans verwijderd — jan 2020/09/17 12:40
 • Krijt, Willem (Wim)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKrijt, Willem (Wim)

  Zaandam 21 maart 1914 – Almere 18 januari 2000

  Wim Krijt was een fotograaf met de Zaanstreek als werkterrein en was lange tijd werkzaam voor Dagblad voor de Zaanstreek De Typhoon. Krijt heeft veel portretfoto's van Zaanse kunstenaars gemaakt, als ook atelierfoto's.
  jan 2020/09/17 12:32
 • zelfportret_wim_krijt.jpg aangemaakt — jan 2020/09/17 12:30
 • wim_krijt ↷ Pagina naam van wim_krijt gewijzigd in krijt_willem — jan 2020/09/17 12:29
 • Woudt, Jan Pieterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWoudt, Jan Pieter

  Zaandijk, 24 januari 1960 - Zaandam, 17 juli 2016

  Journalist Jan Pieter Woudt kwam in 1981 als leerling bij De Typhoon in dienst en werkte voornamelijk in de Zaanstreek en geregeld voor het dagblad. Hij was dienstweigeraar en vervulde zijn vervangende dienstplicht door van 1983 tot midden 1991 mee te werken aan de Zaanse Encyclopedie. De laatste drie jaren voerde hij er samen met zijn vader
  jan 2020/09/17 12:28
 • wo_2 verwijderd — jan 2020/09/17 12:24
 • Wit, Simon de (Roeier)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWit, Simon de (Roeier)

  Zaandam 24 augustus 1912 - Amsterdam 2 maart 1976

  Directeur (kleinzoon van de oprichter) van Simon de Wit van 1943 tot 1964. Hij deed ook van zich spreken als jollen-. regenboog- en zeezeiler. Hij won vele malen o.m. de North Sea Race. Als roeier (voor Nereus, ZZV en Minerva) was Simon de Wit eveneens succesvol, zie:
  jan 2020/09/17 12:23
 • Wit, firma Nicolaasplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWit, firma Nicolaas

  Firma Nicolaas Wit, voormalige cacao- en chocoladefabriek te Zaandijk, later onder de naam Nicolet-Krommenie BV te Krommenie. Het bedrijf werd in 1932 opgericht door Nicolaas Wit (1911-1961), die enige jaren later zijn broer Hendrik Wit (1913-1989) bij de zaak betrok. Nicolaas Wit werd een NV met drie directeuren, want ook vader Klaas Wit, voormalig adjunct-directeur van Cacao de Zaan en later mede-eigenaar van cacaofabriek Wittenburg, werd in de leiding opgenomen.
  jan 2020/09/17 12:23
 • Windrechtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWindrecht

  Al door de graven van Holland werd het gebruik van molens belast. Was voor de bouw ervan een vergunning vereist (zie Windbnef), jaarlijks diende aan de grafelijkheid windrecht te worden betaald, een pachtsom voor het gebruik van de wind

  Toen in 1581 graaf Philips II werd afgezworen, naastten de Staten van Holland ook de windpacht, waardoor elk jaar een aanzienlijk bedrag in de schatkist vloeide Door het grote aantal industnemolens dat hier in de 17e eeuw werd gebouwd, was de Zaanstr…
  jan 2020/09/17 12:21
 • Windhond, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWindhond, de

  Oliemolen en later verfmolen te Oostzaandam. bijgenaamd Dunbil. De windbrief werd gegeven in januari 1634. Hij heeft iets zuidelijk van de tegenwoordige Julianabrug gestaan. In 1897 werd hij verfmolen, in 1911 werd hij gesloopt.

  oliemolen molen
  jan 2020/09/17 12:04
 • Krijt, Hansplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKrijt, Hans

  Zaandam, 3 januari 1927 - Praag, 12 maart 2011

  Hans Krijt was een Tsjechisch schrijver, vertaler en regisseur van Nederlandse afkomst.

  schrijver nalezen
  jan 2020/09/17 12:02
 • Wilhelminasluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWilhelminasluis

  Op 24 oktober 1903 geopende, belangrijkste doorsluizing van de Dam te Zaandam.

  Vóór de aanleg, die in 1901 een aanvang nam, omvatte het Zaandamse sluizencomplex de Duikersluis met een breedte van 6,29 m, diepte 2,20 m onder Amsterdams Peil, de Kleine Sluis met een lengte van 18 m, breedte 3.24 m en diepte 2,01 m en de
  [Verbeterd ontwerp sluiskolk] — jan 2020/09/17 11:59
 • Wilhelminabrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWilhelminabrug

  Zie: Wilhelminasluis
  jan 2020/09/17 11:58
 • Wijngaarden, IJsbrand Dirk vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWijngaarden, IJsbrand Dirk van

  (Den Haag, 29 april 1937)

  Beeldend kunstenaar, kunstschilder, aquarellist, tekenaar en etser. Van Wijngaarden, die vaak ondertekent met 'Ysbrant' is autodidact. Hij woonde en werkte in Zaandam, Londen, Antwerpen en Venetië alvorens hij zich definitief in Antwerpen vestigde. In België werd hij onderscheiden met de Kamiel Huysmansprijs (Prix des Princes). Zijn werk is abstract.
  jan 2020/09/17 11:57
 • Westzanerdijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzanerdijk

  Het deel van de Noorder IJ- en Zeedijk tussen de Hogendijk (spoorlijn) en de Westzaner Overtoom, vroeger ook wel Zeeburg genoemd. Ofschoon schriftelijke gegevens nauwelijks voorhanden zijn, wordt aangenomen dat de Westzanerdijk één der eerst bewoonde gedeelten van Westzaandam was. Het is veilig te veronderstellen dat de dijk rond 1300 ontstond, tegelijk met de Zaan-dam.
  jan 2020/09/17 11:56
 • Cooths Papiergroothandel bv, Vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCooths Papiergroothandel bv, Van

  Handel in en verwerking van papier- en papeteriewaren te Zaandijk. Het bedrijf werd opgericht in 1951 te Zaandijk door S.J.W. v. Cooth en N. v. Cooth-de Vries, die in papier en karton begonnen te handelen. De bedrijfsvorm werd omgezet van firma in nv (1968), en later in bv (1971). Begonnen werd in een pand aan het Zaagselpad; in 1976 werd verhuisd naar het huidige bedrijfspand aan de Lagedijk. In datzelfde jaar werd Van Cooth Holding bv opgericht.
  aangemaakt — jan 2020/09/17 11:55
 • Westerveerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWesterveer

  Bedrijventerrein (in ontwikkeling, 1991) in Wormerland, aangelegd naast het terrein waar in het verleden de papierfabriek van Van Gelder was gevestigd, tegenover de buurtschap Bartelsluis In 1991 was 6,5 ha. van Westerveer bebouwd, waarvan papiergroothandel Van
  jan 2020/09/17 11:54
 • welcome verwijderd — jan 2020/09/17 11:53
 • Weekblad De Zaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWeekblad De Zaan

  Geïllustreerd weekblad voor Zaan- en Waterland verscheen wekelijks van 1927 tot en met 1939 en werd uitgegeven door de NV Zaanlandsche Uitgevers-Mij, voorheen E.N. Smit Koog aan de Zaan.

  krant weekblad
  jan 2020/09/17 11:52
 • weekblad_de_zaan.png aangemaakt — jan 2020/09/17 11:52
 • Weefhuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWeefhuis

  Pand aan de Lagedijk te Zaandijk, binnendijks in het beschermde dorpsgezicht de Gortershoek. Vóór het Weefhuis ligt de Beeldentuin. Het pand dateert uit de 17e eeuw en stond aanvankelijk bekend als het Overhuis. Het was oorspronkelijk een pakhuis, behorend bij een pand aan de Zaanzijde. Meerdere personen hadden parten van het Overhuis in hun bezit.
  jan 2020/09/17 11:47
 • wed._b._ros verwijderd — jan 2020/09/17 11:43
 • Wapen, Hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWapen, Het

  Houtzaagmolen in Westzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de wagenschotzager dateert uit 1742. Hij kwam toen waarschijnlijk in slopershanden. De molen stond ten westen van de Vaart, dichtbij de Hogendijk.

  houtzaagmolen molen
  jan 2020/09/17 11:42
 • WAMplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWAM

  Cooperatie van aannemers te Wormerveer. zie: Wormerveerse Aannemings Maatschappij, (WAM) Aannemings Mij bv.

  economie
  jan 2020/09/17 11:41
 • Wormerveers Drankweer Comitéplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWormerveers Drankweer Comité

  Plaatselijk comité, gevormd door vertegenwoordigers van geheelonthouders-organisaties in de jaren '30; de activiteiten bestonden voornamelijk uit colportage met bladen als de Geheelonthouder en Jonge Strijd. Een drijvende kracht binnen dit comité was IB.
  jan 2020/09/16 20:29
 • Zaanstadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanstad

  Zelfstandige gemeente, ontstaan per 1 januari 1974 door samenvoeging van zeven tot dan toe zelfstandige gemeenten: Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westzaan, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk. Wat betreft inwonertal behoort Zaanstad tot de vijftien grootste gemeenten van Nederland, wat betreft oppervlakte tot de grootste vijf.
  jan 2020/09/16 20:25
 • etniciteit_zaanstad.jpg aangemaakt — jan 2020/09/16 20:23
 • Zuiderpolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZuiderpolder

  Polder in Assendelft, oostelijk en westelijk van de Dorpsstraat en het Zuideinde.

  Met de aangrenzende Noorderpolder is de Zuiderpolder één der vroegst bewoonde delen van de Zaanstreek. De twee polders vormen de Assendelverpolder. Al rond het begin van de jaartelling vestigden zich hier de eerste bewoners, die weer wegtrokken toen de waterspiegel rees en het gebied verziltte. Vanaf de 10e eeuw werd de nog ongedeelde polder vanuit de hoger gelegen duingebieden steeds verder voor bew…
  jan 2020/09/16 20:09
 • willem_ernst_van_1925_zaandam verwijderd — jan 2020/09/16 19:42
 • VTZ bv (Verhuis- en Transportkombinatie Zaanstad/Utrecht)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVTZ bv (Verhuis- en Transportkombinatie Zaanstad/Utrecht)

  Transportonderneming te Zaandam, voortgekomen uit de Zaanse bedrijven Greuter-Eggenhuizen en Nijboer (beide hierna beschreven), waarbij het Utrechtse bedrijf Elberts in 1985 toetrad. Greuter-Eggenhuizen transport b.v. was een in 1930 door H. Greuter te Beemster gestart bedrijf. Om klandizie te suggereren werd aanvankelijk met lege kisten op een laadbak gereden. Na enige tijd trad broer Cor tot het bedrijf toe; deze ging in 1931 een “zust…
  jan 2020/09/16 19:37
 • Vrouwenraad Zaanstad, Federatieveplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVrouwenraad Zaanstad, Federatieve

  Federatieve Vrouwenraad Zaanstad, in 1977 ontstaan als bundeling van de toen bestaande Vrouwenraden in Zaandam, Wormerveer en Assendelft, waarbij zich een jaar later ook die uit Krommenie aansloot. Daarvóór ging de organisatie door het leven als Nederlandse Federatie Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening afdeling Zaandam.
  jan 2020/09/16 19:36
 • Vries, Cees deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVries, Cees de

  Zaandam, 25 juli 1946

  Cees de Vries, voormalig voetballer van Telstar, AZ'67 en HFC Haarlem. De Vries startte bij Zaanlandia en speelde in vanaf het seizoen 1969-1970 vier seizoenen bij Telstar in de eredivisie. In 1973 maakte de middenvelder de overstap naar AZ'67 waar hij drie seizoenen voor uitkwam. In 1976 verkaste De Vries naar eerste divisiekampioen HFC Haarlem. De Vries beëindigde zijn carrière na drie seizoenen Haarlem in 1979.
  jan 2020/09/16 19:34
 • Vries, Dick deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVries, Dick de

  Koog aan de Zaan, 10 juni 1915 - Berlijn, Tegel 4 juni 1943

  Dick de Vries, werkte bij Fokker, was lid van de Stijkelgroep, werd op 28 april 1941 gearresteerd en heeft negen maanden in het Oranjehotel gezeten. Hij werd gefusilleerd 4 juni 1943.
  jan 2020/09/16 19:33
 • Vos, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVos, de

  Pel- en oliemolen te Wormerveer. De Windbrief werd gegeven in november 1689. Hij heeft gestaan aan de Noorddijk, buitendijks, iets ten zuiden van de tegenwoordige meelfabriek De Vlijt, en werd in oktober 1712 door brand verwoest.

  molen oliemolen
  jan 2020/09/16 19:32
 • Voortgezet Onderwijsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVoortgezet Onderwijs

  Zie: Onderwijs 2.
  jan 2020/09/16 19:30
 • Vooltje, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVooltje, het

  Snuifmolen te Westzaandam. ook Het Jonge Paard genoemd (het woord 'vool` betekent 'veulen`). De Windbrief werd gegeven in april 1703, maar de molen was al ouder. Hij werd in oktober 1756 door brand verwoest, werd herbouwd, en raakte opnieuw in brand in oktober 1765. Hij heeft gestaan aan of nabij de Zuiderwatering, vermoedelijk achter het Zeemanspad.
  jan 2020/09/16 19:28
 • Volmalerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVolmalerij

  Molenbedrijf, waarbij laken en andere wollen stoffen werden gevold of dichter gemaakt. In de Zaanstreek waren in totaal 24 volmolens: 10 te Oostzaandam, 7 in Koog, 4 in Zaandijk, 2 in Westzaan en 1 in Oostzaan. Een volmolen was een loonbedrijf. Men ontving wollen stoffen, vooral laken, uit Leiden of Haarlem, behandelde deze in de molen en stuurde de stoffen vervolgens weer terug naar de opdrachtgevers.
  jan 2020/09/16 19:24
 • Vleetrederijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVleetrederij

  In Partenrederij gedreven bedrijfstak ten behoeve van de Walvisvaart. De vleetrederijen zorgden voor de uitrusting van de walvisvaarders.

  Zie ook Economische geschiedenis geschiedenis 2.3.3.
  jan 2020/09/16 19:23
 • Visser, De Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisser, De Oude

  Houtzaagmolen in Westzaan, Paltrok.

  De Windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in oktober 1716 aan Claas Dirksz. Visser. De molen stond ten westen van het dorp, nabij de dijk en werd in 1902 gesloopt.

  molen houtzaagmolen
  jan 2020/09/16 19:19
 • Visser, De Nieuweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVisser, De Nieuwe

  Houtzaagmolen in Westzaan, Paltrok.

  De Windbrief van de vermoedelijke wagenschotzager werd gegeven in augustus 1725 aan Dirk Arisz. Visser. De molen is kort na 1749 gesloopt. Hij stond ten oosten van het Zuideinde.

  molen houtzaagmolen
  jan 2020/09/16 19:18
 • Vis, Keesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVis, Kees

  Zaandijk, 22 oktober 1926 - 21 juli 2012

  Cornelis (Kees) Vis, beeldend kunstenaar, kunstschilder, aquarellist en vooral ontwerper en wever van wandtapijten. Kees Vis werd opgeleid aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Hij woonde en werkte in Zaandijk, Beverwijk, Koog aan de Zaan en daarna in Haarlem. Hij ontwikkelde een heel persoonlijk oeuvre.
  jan 2020/09/16 19:17
 • Vinkenpad (-straat)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVinkenpad (-straat)

  Straat en voormalig pad in Zaandam-West, liggend evenwijdig aan en ten noorden van de Gedempte Gracht Gracht en ten zuiden van de Zeemansstraat en lopend van de Westzijde tot het Rustenburg.

  Het pad behoorde toe aan leden van de familie Gijsen, die het land verkavelden en als erven verkochten. Tussen 1635 en 1650 maakte het pad een snelle bewonersontwikkeling door.
  jan 2020/09/16 19:15
 • Preker, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPreker, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, zie:De Zwarte Moriaan.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/16 16:00
 • Werkgroep historie oud Westzaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWerkgroep historie oud Westzaandam

  De werkgroep is in 1986 door Wim Wester en Henk Veenstra opgericht als werkgroep van wijkoverleg Oud-West. Later kwam Ada Hannaart de werkgroep versterken.

  De werkgroep deed onderzoek naar de paden en straten in Westzaandam, van Gedempte Gracht tot Vincent van Goghweg.

  Aanvankelijk richtte de werkgroep zich op het schrijven van artikelen voor de wijkkrant. Na verloop van tijd was er zo veel archiefmateriaal verzameld dat zij er een boekje van uitgaven. Dit …
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/16 15:35
 • Weiverplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWeiver

  Naam van verschillende buurten, meestal aan het einde van het dorp, dwars van de hoofdweg en de verbindingsweg vormende naar een naburig dorp. In de Zaanstreek vindt men een aantal Weivers:

  * in Westzaan tussen de Kerkbuurt en de Middel,
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 83.160.121.127 2020/09/16 15:21
 • Duinmeier, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuinmeier, de

  Oliemolen, later doppenmolen en tenslotte pelmolen te Westzaan. De eerste vermelding dateert uit maart 1682. Na mei 1883 werd hij gebruikt voor het malen van doppen. en enige jaren later werd hij omgebouwd tot gerstpeller (voor Molenaar's Kindermeel). Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Duinmeiersloot, halverwege het land, en werd gesloopt in 1912.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 199.47.87.143 2020/09/16 15:10
 • Dorpenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDorpen

  De Zaanstreek bestond - en bestaat eigenlijk nog steeds - uit een verzameling van dorpen en buurtschappen, elk met eigen karakter. Hoewel uit de naamkeuze van de dominerende gemeente Zaanstad een andere pretentie blijkt, getuigt de in de vroegere kernen nog grotendeels aanwezige bebouwing niet van verstedelijking. Onder afzonderlijk trefwoord zijn in alle Zaanse dorpen en buunschappen opgenomen, waarbij de bewoningsgeschiedenis is behandeld. Dit betreft
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 199.47.87.143 2020/09/16 15:03
 • Corver en Zonen, Pieterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCorver en Zonen, Pieter

  Voormalige ankersmederij stammend uit de 18e eeuw te Westzaandam. In 1796 kocht de firma de molens de Groene Jager aan het Jagerspad en de in de directe nabijheid gelegen Rode Jager? Het bedrijf werd dientengevolge voortgezet als balkenzagerij; de ankersmederij werd in verband met de teloorgang der Zaandamse scheepswerven aan het begin van de vorige eeuw opgeheven.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 199.47.87.143 2020/09/16 14:08
 • Verzetsmonument in Zaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerzetsmonument in Zaandam

  Het verzetsmonument in Zaandam is opgericht om gevallenen te herdenken die tijdens de opstand van 1813 en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Het monument bevat 23 namen van gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en 6 namen van hen die zijn gexecuteerd door de
  jan 2020/09/16 11:44
 • p1310938_v1.jpg aangemaakt — jan 2020/09/16 11:43
 • Verzetsmonumentenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerzetsmonumenten

  In de Zaanstreek zijn op de navolgende plaatsen gedenktekens opgericht ter nagedachtenis van omgekomen verzetsmensen en andere slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog Wereldoorlog.

  * Oostzaan, ds. Nanne Zwiepsingel, algemeen herdenkingsmonument.
  jan 2020/09/16 11:41
 • Verpleeghuis De Noordse Balkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerpleeghuis De Noordse Balk

  De Stichting Verpleeghuizen voor de Zaanstreek, opgericht in 1974 en bestuurd door vertegenwoordigers van de gemeente en van een reeks aanverwante particuliere organisaties, exploiteerde rond 1990 twee praktisch ingerichte huizen: de Noordse Balk, geopend in 1968 in Wormerveer en Oostergouw in 1976 te Zaandam. De opdracht was reactivering en revalidatie, klinisch en poliklinisch, van chronische, meest bejaarde, patiënten en verpleging indien deze elders niet kan ges…
  jan 2020/09/16 11:40
 • Verdonk, Gerritplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerdonk, Gerrit

  Zaandijk 11 augustus 1889 - Zaandam 13 september 1944

  Zaandijker drogist Gerrit Verdonk werd op 12 september 1944 aangehouden en op 13 september 1944 bij de Leeghwaterweg doodgeschoten aan de noordkant van de Leegwaterweg buiten Zaandijk, evenals drie todeskandidate, verdachte strijdkrachten, Johan de Barbanson, Herman Groenendijk en Pieter Hartog, uit de gevangenis van Amsterdam. Verdonk verborg een parachute in zijn winkel, afkomstig uit de aangeschoten USAAF Consolidated B-…
  jan 2020/09/16 11:38
 • Veldmuis, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVeldmuis, De

  Snuifmolen, later ook verfmolen, in Wormerveer. De windbrief werd gegeven in augustus 1697. De molen verbrandde in 1711 en werd herbouwd, om naderhand (in onbekend jaar) te worden gesloopt. Hij stond achter het Karnemelkspad, aan de noordkant van de Veldmuissloot, tussen Watering en Dors.
  jan 2020/09/16 11:34
 • Veerzager of lattenzagersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVeerzager of lattenzagers

  Kleine zaagmolens, meestal bovenkruiers, maar ook wipmolens. waarin planken worden verzaagd tot allerlei soorten latten. Men zaagde enkele latten of panlatten, dubbele latten, rinkellatten en tengels in verschillende dikten en breedten. Met 'veren' werden de dunne latten aangeduid die werden gebruikt om de naden tussen vloer- en zolderplanken te dichten. Deze planken waren vroeger nog niet van ploeg en mes voorzien, maar aan beide zijden van groeven, waarin de losse ve…
  aangemaakt — jan 2020/09/16 11:32
 • Veerschuit, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVeerschuit, De

  Oliemolen in Wormer, ook De Veermolen genoemd. De eerste vermelding dateert uit 1654. De molen stond aan de Wormerringdijk, binnendijks, aan het eind van de Zandweg, Hij werd in 1918 onttakeld en ombouwd. In september 1933 werd hij door brand verwoest.
  jan 2020/09/16 11:30
 • Nog nalezenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNog nalezen

  Nog nalezen
  jan 2020/09/16 11:28
 • Vechtsportenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVechtsporten

  Verzamelnaam voor een groot aantal sporten, waarvan het merendeel afkomstig is uit het Verre Oosten. Westers zijn de vechtsporten Boksen en Worstelen en de krijgskunsten Handboogschieten schermen (zie: Achilles) en Schietsport.

  Dit artikel beperkt zich tot de Oosterse vechtsporten, die vanaf de jaren vijftig in de Zaanstreek zijn beoefend. In totaal worden in Nederland zo'n vijftig, dikwijls sterk op elkaar gelijkende, vechtsporten beoefend. In de Zaanstreek zijn dat er vijftien. …
  jan 2020/09/16 11:27
 • sidebarplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big* Alle pagina's * Spelregels * Pagina toevoegen * Laatste veranderingen * Afbeelding uploaden * Opmerkingen * Vraag en antwoord * Doneren

  * Zaanse Geschiedenisquiz * Downloads

  Externe links

  * Archief tijdschriften VZE
  jan 2020/09/16 11:25
 • Valk (Zaandijk), Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigValk (Zaandijk), De

  1712-1903

  Verfmolen in Zaandijk. De eerste vermelding dateert uit januari 1712. De molen stond op enige afstand en ten noorden van het Guispad, nabij en ten oosten van de tegenwoordige spoorlijn. Hij werd in april 1903 door brand verwoest.
  jan 2020/09/16 11:20
 • Uil, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigUil, de

  Oliemolen en later verfmolen te Wormer. De eerste vermelding dateert uit 1656. Hij werd na 1718 omgebouwd tot verfmolen. In september 1744 werd hij door brand verwoest, waarna herbouw volgde. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Uilsloot, en werd in oktober 1899. na blikseminslag. door brand verwoest.
  jan 2020/09/16 11:19
 • Uil, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigUil, de

  Houtzaagmolen te Oostzaandam. paltrok, zie: Het Vergulde Hert, Het

  molen houtzaagmolen
  jan 2020/09/16 11:18
 • Lijst van Molensplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLijst van Molens

  Lijst van Molens
  ↷ Pagina naam van topic gewijzigd in lijst_van_molens — jan 2020/09/16 11:15
 • topic ↷ Pagina naam van topic gewijzigd in lijst_van_molens — jan 2020/09/16 11:15
 • tweeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOf-ie nog wel eens 's nachts wakker wordt, in het besef dat er iets ontzettend fout is gegaan? „Nou, nee“, zegt Jan Pieter Woudt met een brede glimlach op zijn gezicht. Het karwei is achter de rug. Als er nu nog iets ontdekt wordt wat niet klopt, is er niets meer aan te doen. De Encyclopedie voor de Zaanstreek is gedrukt en daarmee basta. „Als je klaar bent, ben je klaar. Dan kun je niets meer veranderen.” Veel reden tot zorg is er niet want, zegt zijn vader de uitgever Klaas Woudt, „echte blund…jan 2020/09/16 11:11
 • Twaalfhoven, Merlijnplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTwaalfhoven, Merlijn

  Wapserveen, 14 februari 1976

  Merlijn Twaalfhoven, componist en organisator van multidisciplinaire muziekevenementen werd op 25 september 2006 officieel geïnstalleerd als stadscomponist van de gemeente Zaanstad. Zaanstad bezat daarmee de enige stadscomponist van Nederland. Merlijn Twaalfhoven wilde de stad een jaar lang op stelten zetten met muziek.
  jan 2020/09/16 11:09
 • Trasmalerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTrasmalerij

  Zie: Cement- en trasmolens
  jan 2020/09/16 11:08
 • Traankokerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTraankokerij

  Als nevenbedrijf van de walvisvaart is de traankokerij in de 17e en 18e eeuw een belangrijke bedrijfstak in de Zaanlanden geweest. Over het aantal traankokerijen, waar het walvisspek werd gezied (gekookt), bestaat geen zekerheid. Hoewel doorgaans een getal van maximaal 21 bedrijven wordt aangehouden, zijn het er mogelijk meer geweest, wellicht ongeveer 30. Zeven daarvan waren in Jisp (en Oostknollendam), Oostzaan had er eveneens 7,
  jan 2020/09/16 11:06
 • Thesauriers in de banneplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigThesauriers in de banne

  Zie: Bestuur en Rechtspraak 2. 1.6.
  jan 2020/09/16 11:04
 • Tas, Besjesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTas, Besjes

  Tas, Besjes
  jan 2020/09/16 11:01
 • Tafelronde, de Nederlandscheplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTafelronde, de Nederlandsche

  De Nederlandsche Tafelronde, organisatie van ruim 200 service-clubs, onderdeel van de internationale Round Table. In ons land is de eerste club in 1946 door H. Bruna opgericht in Utrecht; in 1948 volgde TR Zaanstreek nr. 12 in 1959 TR Zaanstreek nr. 72.

  De clubs hebben maximaal 30 mannelijke leden in de leeftijd tot 40 jaar. Van elk beroep mogen niet meer dan twee vertegenwoordigers lid zijn van een club. Zoals ook bij andere service-clubs worden in regelmatige bi…
  jan 2020/09/16 10:59
 • Tarwe-akker, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTarwe-akker, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De wagenschotzager, en later balkenzager, werd gebouwd in 1726. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Zuiderwatering, en werd in 1902 gesloopt.
  jan 2020/09/16 10:57
 • Molenaar, Pieterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenaar, Pieter

  Fabrikant in Westzaan, oprichter van Molenaars Kindermeel.

  Voor Pieter Molenaar zich tot ondernemer ontwikkelde was hij een belangrijk voorvechter van het vroege socialisme. In 1885 was hij houtzager van beroep en behoorde hij tot de oprichters van de Houtbewerkers-vereniging. In 1884 was hij mede-oprichter van het Volksblad voor de Zaan en omstreken.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 144.76.162.206 2020/09/16 08:14
 • Jagerspadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJagerspad

  Voormalig pad te Westzaandam, iets ten noorden van de huidige Botenmakersstraat. Aan het pad stonden de molens De Nieuwe Jager, De Groene De Groene Jager en De Rode Jager. In 1870 werd de Noorder Jagerspadsloot gedempt en eind jaren '50 van de 20e eeuw ging het pad op in het Groenlandplan. Het westelijk uiteinde van het pad heet nu Anna Paulownastraat.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 199.47.87.143 2020/09/16 07:26
 • Stickel, geslachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStickel, geslacht

  In de 15e en 16e eeuw sterk verbreide familie, met een belangrijke vertakking in Westzaan. Willem Gerritsz Stickel was daar in 1498 eigenaar van een 'rijnscip`. Gerrit Jansz. Stickel was in 1548 schepen in dit dorp en Willem Gerritsz Stickel kreeg er in 1562 de functie van taxateur voor de tiende penning opgedrongen, tegen welke benoeming hij fel protesteerde. Voorts was Jacob Gerritsz Stickel meermalen schepen. Het geslacht was nauw verwant aan de gewichtige familie Stickel i…
  jan 2020/09/15 21:40
 • Stoomkrachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStoomkracht

  Aandrijfmiddel van machines; in de Zaanstreek stapten de industrieën in de tweede helft van de 19e eeuw massaal op stoomkracht over. Het ontstaan van stoomfabrieken in de Zaanstreek. Door de eeuwen heen heeft de mens geprobeerd om de spierkracht, nodig bij het in beweging krijgen van werktuigen, door andere krachten te vervangen. De meest voor de hand liggende manier was het gebruiken van dierkracht in de vorm van
  jan 2020/09/15 21:38
 • Stolk, Swipplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStolk, Swip

  (Zaandam, 3 januari 1944-Zaandam, 12 maart 2019)

  Zwerus Adrianus (Swip) Stolk, vormgever, docent aan de Academie voor Beeldende Kunst te Enschede en aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam, huisontwerper van het Groninger Museum, afgezien van één jaar opleiding autodidact.
  jan 2020/09/15 21:38
 • Straaten, Hendrik Franciscus vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStraaten, Hendrik Franciscus van

  Westzaan, 1 december 1908 - Zeist, 11 november 1974

  Beeldend kunstenaar, houtgraveur, H.F. van Straaten werkte als brandgraveur in Westzaan en Wormer en koos als onderwerpen Zaanse molens, landschappen, dieren, naakten en stillevens.
  jan 2020/09/15 21:34
 • streektaal verwijderd — jan 2020/09/15 21:33
 • Swart, Wimplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSwart, Wim

  Zaandam 30 september 1929 - Zaandam, 22 juli 1990

  Willem (Wim) Swart, journalist, begon zijn journalistieke carrière in 1947 als verslaggever bij De Waarheid. In 1953 schreef hij als freelancer voor De Zaanlander en maakte in 1965 de overstap naar Dagblad voor de Zaanstreek
  jan 2020/09/15 21:32
 • Spuithuissteeg, Eerste en Tweedeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpuithuissteeg, Eerste en Tweede

  Voormalige stegen te Zaandam (Oost), vanaf de Zuiddijk in de richting van de Zaan, iets ten zuiden van het Kattegat. Aan de stegen stonden slechts enkele woningen. In 1931 vervielen de namen en werden de stegen wat adressering betreft deel van de Zuiddijk.
  jan 2020/09/15 21:31
 • Spuitfeestplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpuitfeest

  Feest voor leden van de vrijwillige brandweer. dat om de drie jaar werd gehouden. In de dorpsgemeenschappen waren de spuitfeesten belangrijke sociale gebeurtenissen. Het eerste spuitfeest werd in oktober 1881 gehouden te Zaandijk. in cafe De Zwaan. Het bekendst werden echter de feesten te Koog. Deze hielden ook het langst stand'. in 1927 werden ze zelfs weer hervat. Het belangrijkste onderdeel van het `spoitfeest` was het maal
  jan 2020/09/15 21:31
 • sport verwijderd — jan 2020/09/15 21:30
 • Spes Vivaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpes Viva

  Tijdens de ambtsperiodes van de Gereformeerde ds. Breukelaar en ds. De Vries werd in 1926, na veel voorafgaande onderhandelingen en berekeningen een Gereformeerd Rust- en Verzorgingstehuis gesticht aan de Oostzijde 111 te Zaandam, Spes Viva genaamd. Het huis van rijstpeller Nicolaas Blans werd daartoe verbouwd en uitgebreid met een etage die als kraamkliniek werd ingericht. Ouden van dagen die niet meer thuis konden wonen werden op voorstel van de diaconie in het tehuis opgenomen waar…
  jan 2020/09/15 21:29
 • Soeteboom, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSoeteboom, De

  Stoom- en later elektrisch gemaal in de Hogendijk in Zaandam. Het naar Hendrick Soeteboom genoemde gemaal werd in 1873-1874 geplaatst op de fundamenten van de Hornersluis en zorgt voor de doorstroming van het oppervlaktewater. Het stoomgemaal werd gerenoveerd in 1898 en geëlektrificeerd in 1917.
  jan 2020/09/15 21:29
 • Smidslaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSmidslaan

  Straat te Zaandijk. ontstaan voor 1756. Aanvankelijk stond het pad bekend als het Darmenpad, welke naam ontstond in verband met een daar gevestigde slachterij. In 1756 werd Hendrick Willemsz. Smit de eerste bewoner van het pad en veranderde de naam.
  jan 2020/09/15 21:28
 • Sluisslootplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSluissloot

  Sloot die van en naar een sluis loopt. ln de Zaanstreek waren tientallen sluizen en dus ook vele sluissloten. In een aantal gevallen werd de sloot naar de sluis toe gegraven; in andere gevallen werd een sluis aangelegd bij het einde van een al bestaande sloot. Binnen de latere woonbebouwing zijn de sluissloten dikwijls de enige bewaard gebleven sloten.
  jan 2020/09/15 21:26
 • sjoel verwijderd — jan 2020/09/15 21:26
 • site_notice verwijderd — jan 2020/09/15 21:25
 • Service-clubsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigService-clubs

  Sociëteit-achtige verenigingen, meestal samengebracht op basis van beroepsindelingen, met als doelstelling vaak min of meer prominent maatschappelijke dienstverlening. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn: Rotary, Lionsclub Zaanstreek, Soroptimistclub Zaanstreek, Odd-fellows, Junior Kamer, Tafelronde en dergelijke. Van al dergelijke clubs bestaan in de Zaanstreek een of meer vertegenwoordigingen.
  jan 2020/09/15 21:12
 • Selie, dansschoolplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSelie, dansschool

  Dansschool te Zaandam. in 1947 opgericht door timmerman A. Selie. De dansschool begon in een gebouwtje aan de Vinkenstraat, na een aantal omzwervingen werd in 1957 verhuisd naar een nieuw gebouwd pand aan de Rosmolenstraat. Halverwege de jaren '70 nam dochter Tilda samen met haar man Wim Bikkel de school over. De heer A. Selie startte met lessen voor bejaarden in diverse dienstencentra. Eind jaren '80 werd een nieuwe dansschool in gebruik genomen in een voormalige gymnastiekza…
  jan 2020/09/15 21:08
 • Schout en Schepenenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchout en Schepenen

  De schout was een lokaal ambtenaar, belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken en handhaving van de openbare orde. Hij was hoofd van het dorpsbestuur of de voornaamste bestuurder binnen een heerlijkheid die werd aangesteld door zijn heer om in diens naam te handelen. In het boerenambacht werd de schout ook wel huisman genoemd en was hij een niet-horig bezitter van een vrij overerfbare hoeve. In steden werd de schout gezien als hoofd van het justitieel apparaat; hij was o…
  jan 2020/09/15 20:58
 • schoorl1 verwijderd — jan 2020/09/15 20:57
 • schoorel_l verwijderd — jan 2020/09/15 20:56
 • Schieter, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchieter, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, zeskante bovenkruier, zie: De Wildschieter, de.
  jan 2020/09/15 20:27
 • Aschnegotieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAschnegotie

  Deze Aschnegotie ook wel Asch-compagnie genoemd, was een bedrijf dat een lucratieve handel voerde in Pot- en Weedas en was onlosmakelijk verbonden met molen “De Schenker“.

  De geschiedenis:

  Op 3 maart 1672 kocht Jan Dirksz. Schenk, -hij was toen 27 jaar-, een klein molentje zie
  jan 2020/09/15 20:26
 • ruimpje.jpg aangemaakt — jan 2020/09/15 20:25
 • Schenker, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchenker, De

  “”“”“”“” In 1639 wordt “een erffgen Saendijcx tusschen Wormerveer en die Saendijck” verkocht aan Jan IJsbrantsz. Eddes, een molenmaker uit Uitgeest. Deze bouwt op dit erf, dat binnendijks lag, een woonhuis en later een molentje.
  jan 2020/09/15 20:23
 • Schaap, het Witteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchaap, het Witte

  Houtzaagmolen te Westzaan, paltrok. De wagenschotzager, en later balkenzager, werd gebouwd in 1731. Hij heeft gestaan nabij en ten oosten van de wegsloot, niet ver van de dijk, en werd gesloopt in 1890.
  jan 2020/09/15 20:21
 • Schaalsmeermolen, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchaalsmeermolen, de

  Watermolen te Wormer. Hij is gebouwd in 1631 en gesloopt in 1926 en bemaalde de Schaalsmeer

  watermolen molen wormer
  jan 2020/09/15 20:20
 • Industrieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIndustrie

  Zie Economische geschiedenis geschiedenis. Arbeidsplaatsen en bedrijfsgrootte en bedrijfsgrootte, Van der Molen Production bv-industrie en Landschap (industrieel). Zie voor de verschillende industriële sectoren de verwijstableaus bij Economische geschiedenis geschiedenis en Molenindustrie
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 192.227.93.125 2020/09/15 15:07
 • Wart, Dirk van derplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWart, Dirk van der

  (Krommenie, 16 mei 1803 - Krommenie, 2 april 1866)

  Dirk van der Wart, notaris en burgemeester. Hij volgde in 1836 zijn schoonvader Jacobus Alberti, de eerste burgemeester van Krommenie, op. Van der Wart werd op eigen verzoek in 1850 ontslagen als burgemeester.
  jan 2020/09/15 11:44
 • Alberti, Jacobusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAlberti, Jacobus

  Zaandijk, 30 juli 1762 - Krommenie, 18 maart 1836 Jacobus Alberti, eerste burgemeester van Krommenie Jacobus Johan Christiaan Alberti was de eerste burgemeester van Krommenie, zoon van de hervormde predikant Johannes Christiaan Alberti. In zijn jonge jaren te Zaandijk was hij kapitein van het
  jan 2020/09/15 11:40
 • VVZplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVVZ

  R.K. Voetbalvereeniging VVZ Zaandam. Opgericht in 1916, officieel onder de naam Hercules Z. Vijf jaar later veranderde de naam in 'Zaandam' waarna in 1925 werd gekozen voor de clubnaam VVZ de afkorting van Voetbal Vereeniging Zaandam, voluit R.K. Voetbalvereeniging Zaandam. De vereniging stelde zich ten doel
  jan 2020/09/15 11:33
 • Boer, Jan Johannes deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoer, Jan Johannes de

  Assendelft 20 februari 1879 - 14 september 1936

  Burgemeester van Assendelft van 1918 tot 1936, opvolger van zijn vader Klaas Cornelisz de Boer en voorganger van zijn zoon Jan de Boer.

  De Boer was zeer begaan met landbouw en veeteelt. Als secretaris-penningmeester maakte hij deel uit van de provinciale regelingscommissie voor de paardenfokkerij in Noord-Holland. Ook nam hij regelmatig deel aan het Concours hippique op Houtrust. In 1926 trad hij toe tot een commissie die …
  [De steun-affaire te Assendelft] — jan 2020/09/15 11:20
 • Hulst, Wimplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHulst, Wim

  (Krommenie 9 december 1916 – Schagen 1998) Wim Hulst Wim Hulst was een actief lid van de de CPN en voorzitter van de Vereniging Nederland-USSR. Vanaf 1932 was hij lid van de Communistische Jeugdbond; tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij betrokken bij het verspreiden van de illegale
  [Hulst, Wim] — jan 2020/09/15 11:14
 • Bewoningsgeschiedenisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBewoningsgeschiedenis

  Bodemvondsten hebben aangetoond dat de Zaanstreek reeds vóór het begin van de jaartelling bewoners had. De oudste sporen daarvan zijn in 1975 aangetroffen in het westelijk deel van de Assendelver polders, de daar tot nu toe gevonden vroegste bewoning dateert van omstreeks 600 jaar v.Chr. Zie:
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 77.162.5.101 2020/09/14 22:22
 • Shtandartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigShtandart

  De Shtandart is een replica van het fregat dat op bevel van Czaar Peter I werd gebouwd als commandoschip van de Baltische Russische vloot. De bouw werd gestart door een kleine groep vrijwilligers onder leiding van Vladimir Martus. Het is geen exacte replica. Martus deelde het schip in in vijf compartimenten en is voorzien van moderne gemakken als wasmachies, een generator en moderne navigatie.
  jan 2020/09/14 20:28
 • Franse tijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFranse tijd

  In de geschiedenis feitelijk de periode van 1806 tot en met 1813, de tijd van het Koninkrijk Holland onder koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) en de periode dat Nederland deel uitmaakte van het Napoleontische Keizerrijk (1810-1813). In verband met de overzichtelijkheid wordt hier ook de periode van de Bataafse republiek (1795-1806) onder dit trefwoord behandeld.
  jan 2020/09/14 19:39
 • franse2.jpg aangemaakt — jan 2020/09/14 19:38
 • Rot, Adriaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRot, Adriaan

  (Zaandam, 6 februari 1861 - Amsterdam, 21 juli 1927)

  Adriaan Rot, bijgenaamd de Witte, voorzitter van de Sociaal-Democratische Bond (SDB) en de Socialistenbond en mede-oprichter van Het Volksdagblad. De Witte Rot, broer van de Zwarte Rot) werd in 1861 in een Zaandams arbeidersgezin geboren. Begin jaren '80 van de 19e eeuw vestigde hij zich te Amsterdam, waar hij na enige tijd meesterknecht werd bij de socialistische drukkerij Excelcior, die onder meer Recht voor Allen uitgaf. In 1…
  jan 2020/09/14 18:59
 • lemma verwijderd — jan 2020/09/14 18:48
 • Neptunus, zwemverenigingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNeptunus, zwemvereniging

  Lemma aanmaken Zie: Zwemsport.
  oude revisie hersteld (2018/02/08 21:25) — jan 2020/09/14 18:28
 • Ruiter, de Bonteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRuiter, de Bonte

  Oliemolen te Wormerveer. Hij was al aanwezig in 1635. heeft gestaan aan en ten noorden van de Noordersluissloot. en werd gesloopt in 1809.

  oliemolen molen
  jan 2020/09/14 18:20
 • Rozenboom, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRozenboom, de

  Pelmolen te Oostzaandam. De Windbrief voor de grote molen werd gegeven in mei 1763. Hij heeft gestaan ten oosten van de Watering, in het verlengde van de Perenboomsloot; ofschoon hij eigenlijk op Oostzaans grondgebied stond is hij altijd tot Oostzaandarn gerekend. In augustus 1899 werd hij, na blikseminslag, door brand verwoest.
  jan 2020/09/14 18:19
 • Rozenboom, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRozenboom, de

  Oliemolen en later verfmolen te Wormerveer. Hij werd gebouwd in 1690 aan de Noorddijk en de Zaan, en werd in 1830 gesloopt. Op zijn plaats werd later een gelijknamige houtzaagmolen neergezet (zie aldaar).

  oliemolen molen
  jan 2020/09/14 18:19
 • Rotaryplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRotary

  De Rotaryclub Zaandam is de oudste van de vier Zaanse Rotaryclubs. Deze werd in 1938 opgericht door J.A.E. Verkade, die in 1922 betrokken was geweest bij de oprichting van de eerste Rotaryclub in Nederland, te Amsterdam, nadat hij in de Verenigde Staten in aanraking was gekomen met de ideeën waarop deze clubs zijn gegrondvest. De Rotary is bedoeld om leidinggevenden uit het bedrijfsleven en anderen die een belangrijke maatschappelijke functie bekleden tot een open gedachtenwisseling te b…
  jan 2020/09/14 18:18
 • Roos, Hotze deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoos, Hotze de

  Langezwaag 24 november 1909 – Krommenie 15 oktober 1991

  Schrijver van de jeugdboekenreeks de Kameleon. Hotze de Roos, timmerman, kwam in 1934 van zijn geboortestreek in Zuidwest-Friesland naar Krommenie, waar hij sedertdien bleef wonen. Kort na de Tweede Wereldoorlog schreef hij zijn eerste kinderboek, dat hij De Vrolijke Tweeling van de smederij noemde; uitgeverij Kluitman Alkmaar doopte dat om in
  jan 2020/09/14 18:17
 • Romijn, Aartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRomijn, Aart

  (Zaandam 4 januari 1907 - 1996)  Knip en plakwerk weggehaald: oude revisie hersteld (2016/10/02 ) Herschrijven — jan 2020/09/14 18:15
 • Ringvaartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRingvaart

  Vaarweg, met waterstaatkundige functie, buiten de ringdijk van een polder.

  De Zaanstreek kent twee ringvaarten: om de Enge Wormer en om de Wijde Wormer; waar beide polders aan elkaar grenzen is er één ringvaart. Wijde Wormer en Enge Wormer hebben geen ringvaart aan de zuidkant.
  jan 2020/09/14 18:11
 • Ridder, de Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRidder, de Jonge

  Houtzaagmolen te Westzaandam, zeskante bovenkruier. De Windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in april 1708 aan Jan Gerritsz. Ridder. Hij heeft gestaan ten oosten van de Watering, achter het Blauwe Pad, en werd gesloopt in 1743 en vervoerd naar Oostzaandam.
  jan 2020/09/14 18:10
 • Ricardo’s, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRicardo’s, de

  Accordeonorkest, in 1936 opgericht onder de naam ‘The Broadway Troubadours’. Initiatiefnemer/leider was Luuk Rijks. In 1940 werd de naam veranderd in De Ricardo’s, tengevolge van het verbod om Engelse namen te gebruiken. In de eerste oorlogsjaren kreeg het orkest een redelijke bekendheid in Noord-Holland; opgetreden werd voor verenigingen en dikwijls ook clandestien voor groepen onderduikers. Vanaf 1942 werd het echter steeds moeilijker om op te treden voor het orkest, dat weigerd…
  jan 2020/09/14 18:09
 • Reus, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReus, de

  Pelmolen te Oostzaandam. Bouwjaar en standplaats zijn niet bekend. Volgens aanwijzingen zou hij van 1730 tot 1790 hebben gestaan aan en ten westen van de Knie, iets ten zuiden van de Almanaksloot. Mogelijk is dit dezelfde molen als De Dijkgraaf, die dan onder twee namen bekend zou zijn geweest.
  jan 2020/09/14 18:07
 • Rensenbrink, Robplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRensenbrink, Rob

  (Amsterdam, 3 juli 1947 - Oostzaan, 24 januari 2020)

  Pieter Robert (Rob) Rensenbrink, voetballer, met 47 interlands op zijn naam. De negenjarige Rensenbrink speelde zijn eerste wedstrijden in Amsterdam; na zijn verhuizing naar Oostzaan speelde hij van 1958 tot 1965 voor OSV. Op zijn vijftiende debuteerde hij in het eerste elftal van deze vereniging, drie jaar later vertrok hij naar de Amsterdamse profclub DWS. Vervolgens speelde hij voor de Club Brugge (1969-1971), Anderlecht …
  jan 2020/09/14 18:06
 • rekenmeesters verwijderd — jan 2020/09/14 18:04
 • Reeling Brouwer-Carrière, Mr. Sophia Louisaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReeling Brouwer-Carrière, Mr. Sophia Louisa

  (Den Haag 1926).

  Mevr. Reeling Brouwer werkte na haar doctoraal examen Nederlands Recht op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Na de benoeming van haar echtgenoot, mr. P. Reeling Brouwer, tot burgemeester van Westzaan en later Oostzaan vervulde zij een groot aantal bestuursfuncties op maatschappelijk terrein.
  jan 2020/09/14 17:55
 • Reef, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReef, De

  Wat betreft De Reef te Westzaan nog het volgende:

  dr. M.A. Verkade veronderstelt dat de ontginning van het hoogveengebied in de late middeleeuwen begon vanuit 'Westzaan aan den regel', met als eerste fase het graven van De Reef. Zij ziet deze ontginning dus als te zijn verlopen van West naar Oost. Dr. J.K. de Cock is in zijn proefschrift 'Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de Middeleeuwen op fysisch-geografische grondslag' (1965) echter van heel ander…
  jan 2020/09/14 17:54
 • 46913959854_b7a8b4670c_z.jpg aangemaakt — jan 2020/09/14 17:54
 • Ravensluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRavensluis

  Voormalige sluis op de grens van Wormer en Jisp, aan het einde van de Ravensloot, naar de ringvaart van het Starnmeer. De sluis stamde uit het begin van de 17e eeuw. zijkanalen

  sluis
  jan 2020/09/14 17:52
 • Rabbi, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRabbi, de

  Oliemolen te Westzaandam, zie: De Reinout.

  oliemolen molen
  jan 2020/09/14 17:51
 • Dekker Jz, Stoomhoutzagerij Jplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker Jz, Stoomhoutzagerij J

  Voormalig houtbedrijf te Zaandam, familie-onderneming. In 1845 kocht Jan Dekker Gerbrandszoon (1803-1867), gehuwd met Aagje de Jager, graan- en oliehandelaar, olieslager en peller ter fa. Cornelis Dekker & Zoon, voor zijn zoon Jan de oude wagenschotzager
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 176.255.60.94 2020/09/14 16:15
 • presentatie verwijderd — jan 2020/09/14 15:21
 • Schildersbuurtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchildersbuurt

  Buurt te Zaandam-West, zuidelijk van de spoorlijn Zaandam-Purmerend. De buurt werd eind jaren '20-beginjaren '30 van de 20e eeuw gebouwd. De straten in de wijk dragen namen van vaderlandse schilders. De Vincent van Goghweg is een der belangrijkste oost-west-routes in Zaandam-West.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 82.199.94.132 2020/09/14 15:18
 • Zaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaandam

  Voormalige zelfstandige gemeente, die zowel wat betreft inwonertal als economische betekenis de belangrijkste bewoningskern van de Zaanstreek vormde. Zaandam ontstond in de Franse tijd door de samenvoeging van Oostzaandam en Westzaandam, bij keizerlijk decreet van 21 oktober 1811. Daarbij werden aan de nieuwgevormde gemeente stadsrechten verleend. Per 1 januari 1974 verloor Zaandam zijn zelfstandigheid bij de
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 82.199.94.132 2020/09/14 15:18
 • Provisionele representanten van het Bataafse volk, vergadering vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigProvisionele representanten van het Bataafse volk, vergadering van

  De eerste volksvertegenwoordiging in de Bataafse Republiek.

  Tot 1795 behoorde de Zaanstreek tot het platteland, dat in Den Haag door de Ridderschap werd vertegenwoordigd. In 1795 werd de ridderstand afgeschaft; het platteland was daardoor helemaal niet meer vertegenwoordigd. De Zaanse notabelen grepen hun kans: vertegenwoordigers van de
  jan 2020/09/14 15:03
 • produktiestructuur verwijderd — jan 2020/09/14 15:02
 • Posthoorn, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPosthoorn, de

  Pelmolen te Oostzaan. De windbrief werd gegeven in december 1694. In januari 1721 werd hij door brand verwoest, waarna herbouw volgde. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Watering, en werd in januari 1770 door brand verwoest.
  jan 2020/09/14 14:59
 • Poort, de Kleineplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPoort, de Kleine

  Houtzaagmolen te Koog aan de Zaan, bovenkruier.

  De eerste vermelding van het, vermoedelijk geheel met hout bedekte, veerzagertje dateert uit april 1674. Niet lang daarna werd hij door een nieuwe veerzager vervangen, waarvoor de windbrief werd ontvangen door Maerten Poort in januari 1685. De molen was nog aanwezig in 1777. Standplaats en jaar en wijze van verdwijnen zijn niet bekend.
  jan 2020/09/14 14:28
 • Poldersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPolders

  Een polder is een uitgestrektheid land, of een complex gronden, omsloten door dijken of kaden, waardoor het van het (meestal) hoger staande buitenwater - dit is buiten de dijken of kaden - is afgesloten. Alle sloten en vaarten binnen de polder hebben in het algemeen een gemeenschappelijke waterstand; de meest gewenste waterstand wordt het polderpeil genoemd. Men tracht dit polderpeil te onderhouden door bemaling of uitwatering, in gevallen dat de waterstand ten gevolge van neerslag te h…
  jan 2020/09/14 14:27
 • Polder De Buitenlandenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPolder De Buitenlanden

  Polder onder Assendelft en Beverwijk. Polder De Buitenlanden is in 1912 verenigd met De Kaagpolder. Met ingang van 1 januari 1951 werden de Polder De Buitenlanden en de Zuid-Wijkermeerpolder verenigd tot een nieuw waterschap met de naam Wijkermeerpolder. Per 1 januari 1979 werd het afzonderlijke Waterschap Wijkermeerpolder opgeheven en werd dit onderdeel van het Waterschap Het Lange Rond. 36 andere waterschappen tussen de Zaan, het Noordzeekanaal en de Hondsbossche Zeewer…
  jan 2020/09/14 14:26
 • Plichtbrandweerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPlichtbrandweer

  Alle mannelijke bewoners, tussen bepaalde leeftijden (bv 18 en 40 jaar), waren in de Zaan-gemeenten onderworpen aan een dienstplicht bij brand. Zeker in de 2e helft van de 17 eeuw wanneer de slangenbrandspuiten in de gemeenten hun intrede deden was dit een algemene regel.
  jan 2020/09/14 14:23
 • Plattelandsvrouwen, Nederlandse Bond van -plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPlattelandsvrouwen, Nederlandse Bond van -

  De grootste vrouwenorganisatie in Nederland, en ook in de Zaanstreek. Bijna in alle dorpen is een afdeling aanwezig. Doelstelling van de vereniging is de vorming en ontwikkeling van vrouwen en hun besef van verantwoordelijkheid voor, alsmede hun deelname aan de samenleving te bevorderen, in het bijzonder in plattelandsgebieden. De vereniging staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van elke partijpolitiek. De bond heeft drie hoofdact…
  jan 2020/09/14 14:21
 • Plan Kalfplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPlan Kalf

  Woonwijk te Zaandam (oost) tussen de Kuil en de Poel, Haaldersbroek, de Wijde Wormer en het recreatiegebied Jagersveld. Plan Kalf werd voornamelijk in de jaren `70 uitgevoerd, nabij de oude buurtschap `t Kalf. De wijk bestaat uit laagbouw en een aantal flats van enkele lagen hoog. Plan Kalf werd voorzien van een wijk- en een winkelcentrum, alsmede een sporthal (De Tref). Eind 1990 woonden er 7934 personen in de wijk.
  ↷ Pagina naam van plan gewijzigd in plan_kalf — jan 2020/09/14 14:20
 • plan ↷ Pagina naam van plan gewijzigd in plan_kalf — jan 2020/09/14 14:20
 • Pinksternakel, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPinksternakel, de

  Watermolen te Oostzaandam.

  Hij werd gebouwd in 1636, het jaar dat de Kalverpolder werd omdijkt. De naam is een verbastering van pastinaak, een in het wild groeiende wortelsoort. In 1913 werd hij geheel onttakeld en van een oliemotor voorzien. Hij heeft gestaan aan de Kalverringdijk, aan en ten westen van de Poel, en werd gesloopt in 1925, nadat De
  jan 2020/09/14 14:19
 • Physisch Collegeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPhysisch College

  Halverwege de 19e eeuw min of meer gereglementeerde genootschappen die zich bezighielden met de natuurkunde. Er werden op de wekelijkse bijeenkomsten lezingen en voordrachten gehouden en men hield zich bezig met natuurkundige proeven. In elk geval hebben Physische Colleges bestaan te Zaandam (in de zogenoemde 'Collegietuin', op de plaats waar later de gasfabriek is gebouwd) en te Zaandijk. Het laatste stond onder 'directie' van de Wormerveerse schoolmeester Blok.
  jan 2020/09/14 14:17
 • Pettenbazenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPettenbazen

  Aan het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw moleneigenaars die waren voortgekomen uit het molenpersoneel.

  Vooral de pelmolens waren sinds de jaren '70 van de 19e eeuw vervangen door stoomrijst- en gortfabrieken. De eigenaars van deze bedrijven deden hun molens aan de kant. De meeste vielen in handen van slopers, een aantal kwam echter in bezit van de meesterknechts, die hun beroep trouw wilden blijven. Door hun patroon werden zij in staat gesteld op billijke voorwaard…
  jan 2020/09/14 14:16
 • Personeelsdienst Zaanstreek (PDZ), Stichtingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPersoneelsdienst Zaanstreek (PDZ), Stichting

  Stichting met als doelstelling mensen aan (vast) werk te helpen via de uitzendformule.

  Reeds in 1973 vatte de toenmalige directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Zaanstreek het plan op om tot een non-profit organisatie te komen, die aan deelnemende bedrijven tijdelijke krachten ter beschikking zou stellen. Twaalf Zaanse bedrijven besloten hiertoe een stichting op te richten. Een bestaand eenmans-uitzendbureau werd overgenomen, de eigenares kwam i…
  jan 2020/09/14 14:15
 • Padvinderijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPadvinderij

  Vrijetijdsbesteding voor jongeren vanaf 7 jaar, spel en training, hetgeen moet leiden tot zelfredzaamheid binnen de leefgemeenschap en dienstverlening daaraan. De padvinderij is gebaseerd op het boek 'Verkennen door jongens' van Robert Baden Powell, met als strekking: 'de weg door het leven' zoeken en onderzoeken.
  jan 2020/09/14 14:14
 • Ondernemerssociëtet De Cornerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOndernemerssociëtet De Corner

  Ondernemerssociëteit De Corner werd in 1984 opgericht door de toenmalige voorzitter van voetbalvereniging ZVV, Wim Onrust met als doelstelling een ontmoetingsplaats voor Zaanse ondernemers te creëren. De bijeenkomsten vinden plaats in clubgebouw 'De Corner' van ZVV op sportpark Poelenburg. Allereerst benaderde Onrust ondernemers van het nabij gelegen industrieterrein
  jan 2020/09/14 13:45
 • overzicht_wo2 verwijderd — jan 2020/09/14 13:44
 • Overtoomplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOvertoom

  Een verlaagd en van glooiingen voorzien dijkgedeelte waarover schepen werden gehaald ('gewonden'). In de Zaanstreek zijn verschillende overtomen geweest, waarvan die te Zaandam verreweg het belangrijkst was. Oost- en Westzaandam hadden hun welvaart in de 17e eeuw mede te danken aan omvangrijke
  jan 2020/09/14 13:43
 • Ouweneel, Willemplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOuweneel, Willem

  Zaandam, 2 juni 1944

  Willem Johannes Ouweneel is een Nederlandse bioloog, filosoof en theoloog. Ouweneel is onder het evangelische/orthodox-protestantse deel van Nederland een bekend publicist en spreker. Ook is hij een ervaren debater.
  jan 2020/09/14 13:42
 • Os, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOs, de

  Oliemolen te Oostzaandam. De eerste vermelding dateert uit mei 1663. Hij werd vele jaren gebruikt voor het verwerken van cacao-afval. In 1916 werd hij onttakeld en in het vervolg aangedreven door een elektromotor. Het riet van de romp werd later vervangen door hout. De romp en de schuur van De Os zijn nog aanwezig aan de
  jan 2020/09/14 13:40
 • Oosterweideplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOosterweide

  Doopsgezind Kindertehuis aan de Oostzijde 240 te Zaandam, ten oosten van de Prins Bernhardbrug. Het herenhuis is gebouwd in 1804, het vorige uit 1744 werd gesloopt omdat het te klein was geworden. Men verkeerde midden in de Franse overheersing, maar er kwam toch een nieuw gebouw door een vrijwillige bijdrage van f 12000, door de leden van de
  jan 2020/09/14 13:39
 • Oorijzer, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOorijzer, het

  Pelmolen te Oostzaandam, zie: Het Nieuwe Kaar
  jan 2020/09/14 13:39
 • Onlineversie encyclopedieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnlineversie encyclopedie

  In de vijfentwintig jaar na het verschijnen van de twee delen van de Encyclopedie van de Zaanstreek is er veel veranderd. Zowel in de samenleving als in de manier waarop informatie wordt verspreid. Al die veranderingen bijhouden in een encyclopedie zou ondoenlijk zijn.
  jan 2020/09/14 13:38
 • onderwerpen verwijderd — jan 2020/09/14 13:37
 • Onderlinge Brandwaarborg Maatschappijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOnderlinge Brandwaarborg Maatschappij

  Vroeger gebruikelijke vorm van verzekering, waarbij bezitters van onroerend goed in een dorp of regio zich verenigden om gezamenlijk het risico van brand te dragen. Zo is in 1819 de 'Onderlinge Brandwaarborg maatschappij aan de Zaan' te Zaandijk opgericht, onder directie van Jan Koning. zie:
  jan 2020/09/14 13:34
 • olifant1 verwijderd — jan 2020/09/14 13:33
 • Oecumeneplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOecumene

  Zie: Gemeenschap van kerken in de Zaanstreek.
  jan 2020/09/14 13:32
 • Westzaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWestzaan

  Westzaan was van 1811 tot 1974 een zelfstandige gemeente, daarna de naar inwonertal kleinste deelgemeente van Zaanstad. Westzaan was het hoofddorp van de eerdere Banne van Westzaan als zodanig een van de oudere nederzettingen in de streek en zelfs het moederdorp van de westelijk aan de Zaan gelegen, later tot Zaanstad verenigde gemeenten (West-)Zaandam, Koog, Zaandijk en Wormerveer.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 145.133.169.159 2020/09/13 21:49
 • Noordster, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoordster, de

  Snuif- en verfmolen te Wormerveer. De windbrief werd gegeven in november 1723. Hij heeft gestaan ten noorden van de Krommenieërweg en werd, nadat hij tijdens een bui zwaar was beschadigd, gesloopt in 1912.
  jan 2020/09/13 18:33
 • Noordhollands Kanaalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoordhollands Kanaal

  Buiten de Zaanstreek gelegen, in 1824 voltooid, kanaal dat Amsterdam via Purmerend met Den Helder verbindt en een lengte van 78.5 kilometer heeft. Bij de aanleg, bedoeld om de hoofdstad een vaarweg naar de Noordzee te geven toen de toegang tot het IJ steeds meer was verzand, is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande waterwegen.
  jan 2020/09/13 18:33
 • Noorderkwartier, Noordhollandsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoorderkwartier, Noordhollands

  Dikwijls gebruikte aanduiding voor het gedeelte van Noord-Holland ten noorden van het vroegere IJ , het huidige Noordzeekanaal. De naam is in 1921 gegeven aan het toen gevormde Hoogheemraadschap voor dit gebied, dat met ruim 142.000 hectare Nederlands grootste waterschap vormt. De Zaanstreek neemt in bedoeld gebied een eigen plaats in; van oudsher was men hier echter overwegend georiënteerd op Amsterdam en minder op de plaatsen en streken in het Noorderkwartier, w…
  jan 2020/09/13 18:32
 • Noord, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoord, de

  Populaire, niet officiële, aanduiding van een straat of een deel ervan, om een wijk aan te duiden. Informele aanduidingen van deze aard zijn in geheel Nederland bekend. In de Zaanstreek zijn er onder meer een 'Noord' in Oostzaandam, in Zaandijk en in Wormerveer geweest.
  jan 2020/09/13 18:31
 • Nohoma bv (Noordhollandsche Machinehandel bv)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNohoma bv (Noordhollandsche Machinehandel bv)

  In 1919 opgerichte handelsonderneming te Wormerveer, die zich bezig hield met import en verkoop van houtbewerkingsmachines, zoals schaafbanken, slotinlaatmachines, afkortzagen, vlak- en vandiktebanken en machines voor het maken van kozijnen en ramen. Het bedrijf produceerde niet zelf, maar importeerde uit voornamelijk West-Duitsland en Italie.
  jan 2020/09/13 18:30
 • Nog nalezenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNog nalezen

  Uitbreiden

  * Ahold Verhuizing, drs. C.H. van der Hoeven Boekhoudschandaal etc...

  --- jan 2015/11/15 10:15

  * Lemma Judith Koelemeijer maken. Ook in Literatuur vermelden en in Ereburgers

  --- jan 2015/11/15 10:15

  * Ik mis een trefwoord Dr. Van Raalten

  --- jan 2015/11/19 10:30

  Over het onderwerp aquariumverenigingen staat de toestand vermeld zoals die was in 1990, kan dit zo blijven staan?
  jan 2020/09/13 18:27
 • Nijholt, Lucplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNijholt, Luc

  (Zaandam, 29 juli 1961)

  Luc Nijholt is een Nederlandse voetbalcoach en voormalig voetballer type stofzuiger, altijd gericht op de organisatie die het maximale uit zijn carrière heeft gehaald.

  De verdedigende middenvelder begon zijn voetballoopbaan bij de voetbalvereniging
  jan 2020/09/13 18:26
 • Neuteboom, Evertplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNeuteboom, Evert

  (Amsterdam, 24 januari 1932 - Purmerend, 11 augustus 2008)

  Beeldend kunstenaar, schilder aquarellist en graficus. Evert Neuteboom werkte tot 1962 in Koog. Later is hij nog actief geweest in Oostenrijk en Zuid-Amerika.

  beeldend_kunstenaar
  jan 2020/09/13 18:23
 • Neuhaus, Tonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNeuhaus, Ton

  (Wormerveer, 14 juni 1935 - Zaandijk, 19 januari 2014)

  Antoon Frans (Ton) Neuhaus, conservator van het Molenmuseum sinds 1968, was van 1961 tot 1969 bestuurslid van de vereniging Vrienden van de Zaanse Schans, later Vrienden van het Zaanse Huis. In 1967 werd hij gekozen als bestuurslid van vereniging
  jan 2020/09/13 18:22
 • Neptunusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNeptunus

  God van de zee bij de Romeinen (bij de Grieken Poseidon genaamd). Neptunus is in de klassieke oudheid en ook in latere eeuwen op vele plaatsen in de Westerse wereld met een drietand afgebeeld. In ons land gebeurde dat vaak in de 17e of 18e eeuw aan of in bouwwerken waarvan de eigenaar of gebruiker zijn welvaart mede dankte aan de zee en de zeevaart. In de Zaanstreek werd Neptunus, of alleen zijn drietand, in de 18e eeuw regelmatig afgebeeld. Zo is hij zittend op een dolfijn te vinden o…
  jan 2020/09/13 18:21
 • nek verwijderd — jan 2020/09/13 18:21
 • nederlands verwijderd — jan 2020/09/13 18:20
 • navbaroud verwijderd — jan 2020/09/13 18:19
 • Neckermolenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNeckermolen

  Boven- en binnenkruiende poldermolen, grondzeiler, in de polder Wormer, Jisp en Nek, dichtbij het gehucht Neck. De molen is waarschijnlijk in 1631 gebouwd voor de banne van Wormer. Hij sloeg het polderwater uit op de ringvaart van de Beemster, die hier thans is opgenomen in het Noordhollands Kanaal.
  jan 2020/09/13 18:18
 • Nauernasche Sluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNauernasche Sluis

  Schutsluis in de overtoom van Nauerna tussen de Nauernasche Vaart en Zijkanaal D van het Noordzeekanaal. Vóór de aanleg van de vaart kwam de sluis op het einde van het Twiske uit op het IJ. De officiële naam is: Schermersluis.

  De sluis was dus al aanwezig toen de Nauernasche Vaart werd aangelegd in 1633. Oorspronkelijk was het een sluisje van slechts 8 voet breed. Het functioneerde voornamelijk voor de inname en het uitlaten van water. In 1633 werd de sluis verlengd tot 37…
  jan 2020/09/13 18:18
 • Natuurbad Wijdewormerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNatuurbad Wijdewormer

  Voormalig zwembad met ligweiden, in de volksmond ook wel het Wormerbad, Wormergat of Wormerplas genoemd, gelegen in de zuidoosthoek van de Wijde Wormer, op de plek waar tijdens de overstroming van 1825 een 'wiel' was ontstaan. Het water in dit diepe meertje bleef door de aanwezigheid van enkele wellen van goede kwaliteit, hoewel er aanvankelijk door enige er op lozende boerderijen verontreiniging optrad.
  jan 2020/09/13 18:15
 • nieuw_onderwerp_aanmaken verwijderd — jan 2020/09/13 18:07
 • Van der Molen Production bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVan der Molen Production bv

  Van der Molen Production bv, Tank- en apparatenbouw in Wormerveer, is onderdeel van het Duitse bedrijf Van der Molen GmbH in Augsburg. Directeur J. Staible van deze Duitse onderneming nam in 1979 het aandelenpakket over van het in financiële moeilijkheden verkerende bedrijf ARK Apparatenbouw aan de Nijverheidsstraat 7 in Wormerveer. Dit laatste bedrijf was voor 1975 gevestigd in Westknollendam. Staible stichtte de bv Van der Molen Production.
  ↷ Pagina naam van molen gewijzigd in va_der_molen — jan 2020/09/13 18:05
 • molen ↷ Pagina naam van molen gewijzigd in va_der_molen — jan 2020/09/13 18:05
 • muhlstaff_willem_hendrik verwijderd — jan 2020/09/13 18:05
 • Molenbijnamenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenbijnamen

  Vrijwel alle molens in de Zaanstreek droegen een door de eigenaar(s) gekozen naam. Dikwijls raakte in de volksmond echter een andere naam in zwang.

  Als enkel voorbeeld: oliemolen De Bonte Hen aan de Kalverringdijk in Zaandam werd steevast De Kip genoemd. In het alfabetische systeem van deze encyclopedie zijn niet alleen de officiële molennamen, maar ook vele bijnamen opgenomen.
  jan 2020/09/13 18:00
 • Molenaar's Kindermeelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenaar's Kindermeel

  Westzaans bedrijf dat zich toelegde op de productie van het voor baby's en peuters zeer voedzame kindermeel.

  Het bedrijf ontstond bij toeval in 1888. Pieter Molenaar probeerde met pelmolen De Duinmeier door het aannemen van allerlei maalklusjes het hoofd boven water te houden. De gerstpellerij was, door de concurrentie van de met stoommachines werkende familie Laan, niet lonend. Molenaar ging daarom rijst pellen.
  ↷ Pagina naam van molenaars1 gewijzigd in molenaars_kindermeel — jan 2020/09/13 17:59
 • molenaars1 ↷ Pagina naam van molenaars1 gewijzigd in molenaars_kindermeel — jan 2020/09/13 17:59
 • Molenaar, Pieterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenaar, Pieter

  (14 april 1882 - 22 mei 1972)

  Aannemer-architect in Zaandam. Piet Molenaar volgde, als laatste van een geslacht dat honderd jaar in de aannemerij werkte, zijn vader Lucas Molenaar op, een bekend aannemer, architect en taxateur. Zijn opleiding ontving hij aan de Quellinusschool te Amsterdam
  jan 2020/09/13 17:58
 • meijns1 verwijderd — jan 2020/09/13 17:55
 • Meerdamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMeerdam

  Zie: Wormerdam
  jan 2020/09/13 17:53
 • Mats, geslacht van houthandelarenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMats, geslacht van houthandelaren

  in Westzaan en Zaandam in de 17e, 18e en 19e eeuw. De familie Mats stamt af van Arian Cornelisz Volger (gest. 1609), van wie Claes Arisz Caescoper (1650-1729) in zijn 'Journaal' (zie: Dagboeken journaals) schreef dat hij voor zijn trouwen tot de Roomschgezinden behoorde', maar tot inkeer kwam, en te Alkmaar in plaats van een roodlakenschen hemdsrok een bijbel kocht en tot de
  jan 2020/09/13 17:38
 • Marvelo bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMarvelo bv

  Zie Koninklijke Ahold

  economie
  jan 2020/09/13 17:37
 • Martens, Josplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMartens, Jos

  Hoorn, 6 maart 1985

  Jos Martens volgde als zevenjarige orgellessen bij Bas Westerhof en volgde compositielessen bij Caroline Ansink in Lelystad. Na de studie Kunst, Cultuur en Amusement studeerde hij compositie aan het Artez-conservatorium te Zwolle waar Alex Manassen zijn hoofdvakdocent was.
  jan 2020/09/13 17:37
 • Maatschappij voor Geneeskunstplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMaatschappij voor Geneeskunst

  Zie: Gezondheidszorg 1.5.3., 2.2.
  jan 2020/09/13 17:31
 • Zwarte Moriaan, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwarte Moriaan, de

  Houtzaagmolen in Westzaandam. Paltrok, ook De Preker genoemd.

  De eerste vermelding van de wagenschotzager dateert uit 1726. Hij heeft gestaan ten westen van de Vaart, ter hoogte van de tegenwoordige Oranjestraat en kwam in 1762 in slopershanden. Zijn bijnaam De Preker kreeg hij toen Claes Claesz. Stoffels, leraar bij de
  ↷ Pagina naam van moriaan2 gewijzigd in zwarte_moriaan — jan 2020/09/13 17:24
 • moriaan2 ↷ Pagina naam van moriaan2 gewijzigd in zwarte_moriaan — jan 2020/09/13 17:24
 • Louwen Houtbewerking bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLouwen Houtbewerking bv

  Fabriek van houten speelgoed en strandstoelen, gevestigd te Nauerna Assendelft. Opgericht in 1928 door K. Louwen sr., die houten huishoudelijke artikelen zoals keukentrappen, strijkplanken en wasborden vervaardigde. Naderhand ging hij zich specialiseren in houten speelgoed en strandstoelen. Juridisch ontwikkelde het houtbewerkingsbedrijf zich van eenmanszaak tot bv.
  jan 2020/09/13 17:22
 • Lionsclub Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLionsclub Zaanstreek

  Zaanse afdeling van de 'International Association of Lionsclubs', met als hoofdzetel Oak Brook, Illinois, USA. De Lionsclubs zijn ontstaan uit de zogenoemde 'frontierspirit' van de pioniers uit het westen van de Verenigde Staten. Uit een gevoel van saamhorigheid, hulpvaardigheid, gastvrijheid en interesse in de opbouw van een nieuwe samenleving vormden zich groepen mannen die zich bezighielden met problemen van 'good government' en 'citizenship'. Zij werden 'Lions of the We…
  jan 2020/09/13 17:21
 • Linoleumindustrieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLinoleumindustrie

  Zie: Forbo Krommenie en Economische geschiedenis 3.7.3.
  jan 2020/09/13 17:21
 • Lijst van bovenkruieersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLijst van bovenkruieers

  Lijst van bovenkruieers
  jan 2020/09/13 17:18
 • Leeuwen, Jan vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLeeuwen, Jan van

  Wormerveer, 19 augustus 1926 - Onderdijk, 1989

  Jan van Leeuwen, CPN-raadslid en -wethouder van Wormerveer en Zaanstad. Typograaf Jan van Leeuwen maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Trouw-groep. Na de oorlog werd hij als soldaat naar Nederlands-Indië gestuurd, waar hij zich tot het communisme bekeerde.
  jan 2020/09/13 17:17
 • Leeuw, de Zwarteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLeeuw, de Zwarte

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de wagenschotzager dateert uit 1692. Hij heeft gestaan ten oosten van de Vaart, en werd vóór 1756 gesloopt. Pieter Boorsma noemt in 'Duizend Zaanse Molens' ook een tweede wagenschotzager 'De Zwarte Leeuw', die eveneens aan de Vaart heeft gestaan en die in 1744 is afgebroken.
  jan 2020/09/13 17:16
 • Leerplichtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLeerplicht

  Zie: Onderwijs 1.3.7.
  jan 2020/09/13 17:15
 • Lijmkokerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLijmkokerij

  Vroegere tak van nijverheid in de Zaanstreek, vooral in Oost- en Westzaandam bedreven. Loosjes vermeldde bijvoorbeeld in 1794: 'Benevens het gebruik der Moolens zijn er nog verscheie Fabrieke' en noemt daarbij dan 'lijmmakerijen, die gelijkelijk en de Arbeidsman en de Koopman geduurige bezigheid en bestaan verschaffen'. De Zaanse lijmmakerij was in hoge mate verbonden met de
  jan 2020/09/13 17:14
 • Lantaarnopstekerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLantaarnopsteker

  Een lantaarnopsteker klimt omhoog om de lantaarn aan of uit te zetten. Lantaarnopsteker, een beroep dat op kleine schaal, voornamelijk in de 19e eeuw, in de Zaanstreek is beoefend. De eerste olie-lantaarns in de Zaanstreek werden in de tweede helft van de 18e eeuw geplaatst; toen kwamen er ook de eerste lantaarnopstekers. Zij werden benoemd door de plaatselijke overheden; er stond slechts een geringe vergoeding tegenover hun werk. Wél werd van hen verwacht dat zij een ambtseed a…
  jan 2020/09/13 15:54
 • lantaarnopsteker.png aangemaakt — jan 2020/09/13 15:54
 • LBU BVplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLBU BV

  Aannemer in grondwerk en ondergrondse werkzaamheden, zoals de aanleg van gas- en waterleidingen, rioleringen, beschoeiingen, en voorts ook bestrating; gevestigd te Krommenie.

  LBU werd opgericht in 1977 als Leidingbouw Uitgeest BV. Het bedrijf vestigde zich op de Teresjkowastraat, terwijl het bedrijf statutair te Uitgeest werd gevestigd. In 1978 volgde de verhuizing naar de Hermesstraat te Krommenie, waar in 1983 een, deels in eigen beheer, nieuw bedrijfspand werd gebouwd. Het bedrijf w…
  jan 2020/09/13 15:53
 • Lange Rond, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLange Rond, het

  Waterschap (1977-2003), waarvan de Zaanstreek ten westen van de Zaan deel uitmaakt. Het waterschap zorgt voor de waterkering en -huishouding, alsmede voor vaar- en landwegen. Het Lange Rond kwam op l januari 1977 tot stand. Een groot aantal polders, van de Hondsbossche Zeewering tot aan het
  jan 2020/09/13 15:50
 • Zaanse landbouwtentoonstelling van 1896plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse landbouwtentoonstelling van 1896

  Het begin

  In 1896 organiseerde de afdeling Zaanlandse gemeenten van de Hollandse Maatschappij van Landbouw een tentoonstelling over de Zaanse landbouw en nijverheid. De voorbereiding voor de tentoonstelling begon in maart 1895. Er ging een circulaire naar belanghebbenden als landbouwers, veehouders en Zaanse fabrikanten met het verzoek om aan te geven wat men zou willen inzenden naar de tentoonstelling.
  ↷ Pagina naam van landbouwtentoonstelling_1896 gewijzigd in zaanse_landbouwtentoonstelling_1896 — jan 2020/09/13 15:47
 • landbouwtentoonstelling_1896 ↷ Pagina naam van landbouwtentoonstelling_1896 gewijzigd in zaanse_landbouwtentoonstelling_1896 — jan 2020/09/13 15:47
 • Kuyt Westzaan bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKuyt Westzaan bv

  Aannemingsmaatschappij in Westzaan, een van de belangrijke bouwers in de Zaanstreek. Kuyt Westzaan kwam voort uit Aannemingsmaatschappij J. Kuyt en Zoon, die in 1924 als eenmansbedrijf werd opgericht.

  Na de oorlog groeide het familiebedrijf uit tot een omvangrijke bouwonderneming/aannemingsmaatschappij/ontwikkelingsmaatschappij. In de Zaanstreek bouwde het bedrijf onder meer het Zaanlands Lyceum, schouwburg De Speeldoos, zwembad De Slag, hotel-restaurant De Saense Schans, het…
  jan 2020/09/13 15:46
 • Kunst in de kamerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKunst in de kamer

  Landelijke stichting met in de Zaanstreek een in 1948 opgerichte afdeling. Doelstelling is het organiseren van concerten van kamermuziek, voordrachtavonden en lezingen over kunst en cultuur. De bijeenkomsten worden bij de leden thuis gehouden en hebben daardoor een beperkt publiek van maximaal dertig tot veertig personen.
  jan 2020/09/13 15:45
 • kunst verwijderd — jan 2020/09/13 15:44
 • Kuijt, Bruunplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKuijt, Bruun

  Zaandam, 15 oktober 1957

  [//Bruin Frederik Kuijt//]Bruin Frederik (Bruun) Kuijt, zanger, acteur, regisseur, studeerde in 1983 af aan de Academie voor Kleinkunst. Hij speelde in diverse musicals bij jeugdtheatervereniging Mevrouw Smit, het RO-theater en Huis aan de Amstel. Met Rik Hoogendoorn vormde hij het theaterduo Echte Mannen vanaf 1986 tot 2012.
  jan 2020/09/13 15:43
 • Kruiwagen, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKruiwagen, De

  Houtzaagmolen in Westzaandam, paltrok. Zie Het Witte Lam, het Witte
  jan 2020/09/13 15:41
 • Krommenieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKrommenie

  Polder van ruim 363 hectare, waarin de voormalige gemeente Krommenie is gelegen.

  Aan de noordzijde grenst de Westdijk aan het (tot polder het Woud en Schaap behorende) oude en verlande Crommenije. De begrenzing bestaat verder uit de Nauernasche Vaart, Klamdijk (Assendelft), Krommenieërdijk en Taandijk. Deze omdijking is in 1651 tot stand gekomen. De bemaling geschiedt gezamenlijk met polder het Woud door een klein elektrisch gemaal van 50 pk en vijzelmolen De
  jan 2020/09/13 15:40
 • Korenhandel, -malerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKorenhandel, -malerij

  Zie: Graanhandel, -malerij.
  jan 2020/09/13 15:38
 • Koperenberg, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKoperenberg, De

  Papiermolen in Westzaan. Zie: De Jonge Dolfijn, De
  jan 2020/09/13 15:38
 • Kolvers, Grethaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKolvers, Gretha

  (Zaandam 1948)

  Zangeres, dochter van Jan Kolvers jr. Zij begon op haar vijfde jaar met pianolessen bij haar vader en kreeg haar eerste zanglessen van mevrouw H. Nieuwenhuijzen-Weiss. Daarna studeerde zij aan het Amsterdams Conservatorium, waar zij in 1975 het Solistendiploma behaalde. Haar docenten waren Coby Riemersma en Ruth Homa.
  jan 2020/09/13 15:34
 • Kogersluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKogersluis

  Voormalige sluis in Koog aan de Zaan, die de Zaan verbond met de Polder Westzaan.

  De eerste, vroeg 16e-eeuwse, houten sluis lag op de plaats van de Vermaning, in de Koger Hem. Hier ontstond het dorp Koog. Deze sluis werd meermalen vergroot en gerepareerd in 1600 en in 1710. In 1722 ging de sluis in eigendom over van de Banne van Westzaanden naar Koog. In 1729 is deze sluis vervangen door een enkele honderden meters noordelijker aangelegde, nu stenen sluis, naast De Waakzaamheid. Ein…
  jan 2020/09/13 15:31
 • Kokersloot en -sluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKokersloot en -sluis

  Zie: Zuidoostersluis

  sluis
  jan 2020/09/13 15:30
 • Koekebakker, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKoekebakker, De

  Pelmolen in Oostzaandam. Zie: De Jonge Kweker, De Jonge.
  jan 2020/09/13 15:27
 • Kluyverplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKluyver

  Ondernemersgeslacht. De genealogie van de familie Kluyver is in 1946 vastgelegd door de arts P.N.J. Kluyver. Binnen de economische geschiedenis van de Zaanstreek is van belang dat Albert Jansz. Kluyver, geboren in Purmerend en koperslager in Amsterdam, zich in of omstreeks 1736 in Koog aan de Zaan vestigde.
  jan 2020/09/13 15:04
 • Klopperwachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKlopperwacht

  Tot in de beginjaren van de 20e eeuw de naam voor personen die tot taak hadden 's morgens vroeg het werkvolk te wekken. In de steden en elders werden deze klopperwachten 'porders' genoemd.

  Doordat men vroeger niet over wekkers beschikte en bijvoorbeeld de dagmaalders van de oliemolens al om vier uur met hun werk begonnen - bij andere bedrijfstakken waren de aanvangstijden navenant -, moest men wel gebruik maken van de diensten van een klopperwacht. Hij had doorgaans een houten ham…
  jan 2020/09/13 15:04
 • Klooster, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKlooster, het

  Pelmolen in Oostzaandam, ook de Hovenier of de Hovenier in het Klooster genoemd.

  De windbrief werd gegeven in februari 1694. De molen heeft gestaan tussen de Gouw en de Weer, achter het Hovenierspad, en werd gesloopt in 1791.

  pelmolen zaandam
  jan 2020/09/13 15:02
 • Klompenfondsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKlompenfonds

  Het Klompenfonds was een instelling van houthandelaaar Pieter Pauw; het gaf de Vereniging Kindervoeding de vrijheid aan elk kind, dat de voeding bezocht, gedurende dat tijdperk, drie paar klompen te verstrekken. Met grote vreugde en met een gevoel van dankbaarheid werd het besluit van Mevr. de Wed. P. Pauw-Pont, om het Klompenfonds in 1910 weer in te voeren, begroet.
  jan 2020/09/13 15:01
 • Kloe en Zn., firma C. deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKloe en Zn., firma C. de

  Hoveniersbedrijf en winkel Bloemsierkunst Lenteweelde in Koog aan de Zaan.

  Het bedrijf werd in januari 1915 door C. de Kloe begonnen als bloemenwinkel (naar eigen zeggen de eerste van de Zaanstreek) op de hoek Lagedijk/Hellingpad in Koog aan de Zaan. In mei 1954 vestigde hij zijn winkel Lenteweelde in een nieuw gebouwd pand aan het Zuideinde. Het hoveniersbedrijf hield zich bezig met aanleg en onderhoud van tuinen en met bloemsierkunst en telde in 1991 14 medewerkers.
  jan 2020/09/13 14:55
 • Kleine Sluis (Wormersluis)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKleine Sluis (Wormersluis)

  Voormalige sluis in de Dam in Zaandam, die in 1901 is gesloopt in verband met de bouw van de Wilhelminasluis.

  De Kleine Sluis werd gebouwd door de bannen van Wormer, Jisp, Nek en Oostsanen. Het is niet bekend in welk jaar. Aangenomen mag worden dat de houten sluis reeds in de 15e eeuw aanwezig was. De sluis werd vooral gebruikt om water uit te laten, maar kon ook als schutsluis worden gebruikt.
  jan 2020/09/13 14:53
 • Kinderarbeidplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKinderarbeid

  Zie: Arbeidsomstandigheden 1., 3.
  jan 2020/09/13 14:52
 • Kleiman, Dirkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKleiman, Dirk

  Koog aan de Zaan, 20 januari 1886 - Waldheim, 15 maart 1945

  Dirk Kleiman Hzn, fabrikant, steendrukker, drukkerspatroon, lid van de ARP en de gereformeerde kerk, verzetsstrijder, lid van de groep Kleiman die voor de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers LO-Wormerveer werkte, eigenaar van de drukkerij Litho-Zaanlandia in Zaandijk. De Zaanse verzetsstrijders Kleiman en Brasser hielden zich vanaf het eerste uur bezig met vervalsen en stonden in contact met de Amsterdamse …
  jan 2020/09/13 14:51
 • Kippebrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKippebrug

  Vrijwel uit de Zaanstreek verdwenen type van een hoge en vaste, smalle houten brug. Door de grote doorvaarthoogte konden de met hooi geladen pramen van de boeren er onderdoor. Zie de afbeelding.
  jan 2020/09/13 14:48
 • Kikker, de Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKikker, de Oude

  Houtzaagmolen in Koog aan de Zaan, paltrok. Zie: De Herder, de
  jan 2020/09/13 14:47
 • Kerk Krommeniedijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKerk Krommeniedijk

  Tekst verwijderd. Knip en plakwerk
  knip en plakwerk — jan 2020/09/13 14:46
 • kerk-krommeniedijk-kl.jpg aangemaakt — jan 2020/09/13 14:44
 • Kerk, de Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKerk, de Oude

  Houtzaagmolen in Koog aan de Zaan, paltrok. Zie: De Herder

  houtzaagmolen koog paltrok
  jan 2020/09/13 14:40
 • Kenza Bouw BVplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKenza Bouw BV

  Kenza Bouw BV, bouw- en aannemersbedrijf, gevestigd aan de Vredeweg 5a te Zaandam, opgericht in 1978. De naam is een samenvoeging van Kennemerland/Zaanstreek. Het bedrijf is in 1983 overgenomen door W.L.J. Fritz. Werkzaamheden werden hoofdzakelijk uitgevoerd in Beverwijk, Alkmaar en Amsterdam. Onder de leiding van de heer Fritz zijn werkzaamheden uitgebreid naar de Zaanstreek. Sinds 1998, is de dagelijkse leiding in handen van het drietal Remon Fritz, Jeroen Koning en Mark Wiegers…
  jan 2020/09/13 14:39
 • kelder verwijderd — jan 2020/09/13 14:28
 • Keizer. deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKeizer. de

  Oliemolen in Wormer.

  De eerste vermelding dateert uit 1654. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Nieuwe Vaart, in het oosteinde van het dorp. De molen werd gesloopt in 1803.

  oliemolen molen wormer
  jan 2020/09/13 14:23
 • Kaver, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKaver, de

  Oliemolen in Oostzaandam.

  De eerste vermelding dateert uit 1693. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Noordervaldeursloot, aan en ten westen van de Knie. De molen werd gesloopt in 1898.

  oliemolen molen
  jan 2020/09/13 14:23
 • Kathoekenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKathoeken

  Voormalige naam van een wijk in Oostzaan, ten noorden van de kerk.

  De naam, die niet verklaard is, raakte aan het eind van de 19e eeuw in onbruik.
  jan 2020/09/13 14:22
 • Kat, De Jongeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKat, De Jonge

  Houtzaagmolen in Oostzaandam, paltrok.

  De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit januari 1711. hij was toen eigendom van Outger Kat. Hij heeft gestaan op het Westerkattegat, het tegenwoordige Eiland. De molen werd gesloopt in het begin van de 19e eeuw.
  jan 2020/09/13 14:21
 • kaper_carla verwijderd — jan 2020/09/13 14:21
 • Karn, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKarn, de

  Oliemolen en later verf- en snuifmolen in Wormer.

  De eerste vermelding dateert uit 1654. Tussen 1704 en 1720 werd hij ingericht als verf- en snuifmolen. Hij heeft gestaan aan en ten westen van de Middelveersloot (later Kamsloot). De molen werd in 1835 gesloopt.
  jan 2020/09/13 14:20
 • Kalverpolderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKalverpolder

  Middeleeuwse polder in Zaandam, aan de oostkant van de Zaan en begrensd door Enge Wormer, Wijde Wormer, Braaksloot ('t Kalf) en Poel.

  De polder, waarin Haaldersbroek en de na de Tweede Wereldoorlog aangelegde Zaanse Schans zijn gelegen, heet officieel 'Halerbroek of Kalverpolder'. Het ongeveer 200 hectare omvattende gebied is tot de jaren dertig van de 20e eeuw tamelijk geïsoleerd gebleven. Pas toen in 1936 de
  [Kalverpolder] — jan 2020/09/13 14:19
 • Kakkeba, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKakkeba, de

  Verfmolen in Westzaan, en later Westzaandam, zie: De Admiraal Tromp. Gemeente Archief Zaanstad Zie discussion pagina
  jan 2020/09/13 14:15
 • kakkeba.jpg aangemaakt — jan 2020/09/13 14:15
 • Kabel bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKabel bv

  Handelsonderneming in Zaandam op het gebied van geperforeerde metalen, non ferro metalen (roestvrij staal, aluminium, rood koper), ijzerwaren, gaas, zeven, filters enzovoort.

  Kabel werd opgericht in 1869. Het bedrijf fabriceerde aanvankelijk houten en metalen handzeven voor de industriemolens. In 1885 werd het bedrijf overgenomen door de familie Hart. Sedertdien werd de directie gevoerd door vier generaties van deze familie. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het ambachtelijke bedri…
  jan 2020/09/13 14:13
 • Kaalplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKaal

  Huidig molenaarsgeslacht, verbonden met oliemolen De Zoeker, De.

  Jaap (Jakob. geb. 1913) Kaal, van beroep buschauffeur, ging in zijn vrije tijd op de molen werken toen deze nog in het Westzijderveld (het tegenwoordige Guisveld) in Zaandijk stond, maar werd gaandeweg fulltime molenaar. Sinds 1958, na de verplaatsing van De Zoeker naar de Kalverringdijk, bij de Zaanse Schans, was hij in dienst van het speciaal voor deze molen opgerichte 'Olieslagerscontract'.
  jan 2020/09/13 14:12
 • Kaatsenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKaatsen

  Van origine Franse sport, die in Nederland voornamelijk in Friesland wordt gespeeld wordt. En ook door Friezen in de Zaanstreek is geïntroduceerd.

  Kaatsen is een balspel dat wordt gespeeld door twee partijen van drie personen (parturen) op een veld van 32 bij 60 meter. In 1921 werd de kaatsvereniging Zaanstreek opgericht door in de Zaanstreek werkzame Friezen. Slechts een enkele keer meldden zich niet-Friezen bij de club, die dan ook nooit groot werd.
  jan 2020/09/13 14:12
 • Het Klaverblad (Zaanse Schans)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHet Klaverblad (Zaanse Schans)

  Het Klaverblad is een kleine houtzaagmolen, gebouwd in pariculier initiatief, aan de Kalverringdijk op de Zaanse Schans.

  Ru Pos, voormalig molenaar van paltrok-houtzaagmolen De Gekroonde Poelenburg, had in 1973 een stuk grond aangekocht tussen de oliemolens
  ↷ Pagina naam van klaverblad_molen_zaanse_schans gewijzigd in het_klaverblad_molen_zaanse_schans — jan 2020/09/13 14:11
 • klaverblad_molen_zaanse_schans ↷ Pagina naam van klaverblad_molen_zaanse_schans gewijzigd in het_klaverblad_molen_zaanse_schans — jan 2020/09/13 14:11
 • kleine verwijderd — jan 2020/09/13 14:09
 • Brandweer Zaandam Kring 4 (VB)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBrandweer Zaandam Kring 4 (VB)

  Verzorgingsgebied ten westen van de Zaan en ten noorden van de Gedempte Gracht tot aan de grens met Koog aan de Zaan.

  Per 10 juli 1989 mocht tot wederopzegging de spuit gestald worden in het brandspuithuisje No. 6. Dit gebouwtje was tegen de Oostzijderkerk aan gebouw in de Zuiderkerkstraat.
  ↷ Pagina naam van kring_4 gewijzigd in brandweer_zaandam_kring_4 — jan 2020/09/13 14:08
 • kring_4 ↷ Pagina naam van kring_4 gewijzigd in brandweer_zaandam_kring_4 — jan 2020/09/13 14:08
 • Barthélemy-Kronenberg, Maaike Adrianaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBarthélemy-Kronenberg, Maaike Adriana

  Zaandam, 4 juli 1886 - Den Haag, 10 april 1970

  Beeldend kunstenaar, kunstschilder, Maaike Kronenberg ontving een opleiding aan de Academie voor beeldende kunsten in 's-Gravenhage. Zij schilderde portretten en landschappen en werkte in Zaandam, Den Haag en op Java alwaar zij op verschillende plaatsen als tekenlerares bij het onderwijs betrokken was.
  ↷ Pagina naam van kronenberg gewijzigd in barthelemy-kronenberg — jan 2020/09/13 14:08
 • kronenberg ↷ Pagina naam van kronenberg gewijzigd in barthelemy-kronenberg — jan 2020/09/13 14:08
 • detail1.jpg aangemaakt — jan 2020/09/13 13:43
 • detai2.jpg aangemaakt — jan 2020/09/13 13:43
 • oostzijderkerk_gezien_vanaf_de_shtandart.jpg aangemaakt — jan 2020/09/13 13:06
 • 1200px-shtandart_cropped.jpg aangemaakt — jan 2020/09/13 13:01
 • foto verwijderd — jan 2020/09/13 12:58
 • shtandart_bovendeks.jpg aangemaakt — jan 2020/09/13 12:58
 • scheepsklok_shtandart.jpg aangemaakt — jan 2020/09/13 12:58
 • schtersteven.jpg aangemaakt — jan 2020/09/13 12:57
 • Vereniging Zaans Erfgoedplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVereniging Zaans Erfgoed

  Zaans Erfgoed is een vereniging die zich bezig houdt met behoud, bescherming en restauratie van roerend en onroerend erfgoed. Daarnaast streeft de vereniging naar het verbreiden van kennis hierover.

  Zaans Erfgoed is in 2004 ontstaan uit een fusie van de verenigingen
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 80.56.247.122 2020/09/12 21:25
 • Burgemeestersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBurgemeesters

  Assendelft naam plaats periode Willem Smit Maire Assendelft 20-07-1811 tot 1814 Schout-Burgemeester Pieter Smit Assendelft
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 94.214.134.194 2020/09/11 22:32
 • Jochem, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJochem, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. Deze enige vermelding van de wagenschotzager dateert uit 1803. Hij heeft gestaan aan het Bakkerspad, ten zuiden van de Bullekerk.
  jan 2020/09/11 22:10
 • Jisper sluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJisper sluis

  Schutsluis in de Kanaaldijk, die de Jisper Sluissloot verbindt met de voormalige Beemsterringsloot (sinds 1824 Noordhollands Kanaal). De sluis is nooit van groot belang geweest.

  jan 2020/09/11 22:09
 • Jasper, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJasper, de

  Oliemolen te Westzaandam. De eerste vermelding dateert uit 1640; de molen werd vernieuwd in 1655. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Watering, ten zuiden en niet ver van de Papenpadsloot, en werd in augustus 1878 door brand verwoest.
  jan 2020/09/11 22:08
 • Jager, de Nieuweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJager, de Nieuwe

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, ook De Jonge Jager genoemd. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in juli 1720. Hij heeft gestaan aan het Jagerspad, en werd gesloopt in 1872, om plaats te maken voor een stoom-houtzagerij.
  jan 2020/09/11 22:06
 • jan_spekham_duyvis ↷ Pagina naam van jan_spekham_duyvis gewijzigd in spekham_duyvis — jan 2020/09/11 22:05
 • Groeneveld van der Poll & co,plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGroeneveld van der Poll & co,

  Elektrotechnisch installatiebedrijf te Wormerveer. zie: GTI Zaanstad bv.

  economie
  jan 2020/09/11 22:04
 • Groene Jagerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGroene Jager

  Houtzaagmolen te Westzaan, bovenkruier. De eerste vermelding van de balkenzager dateert uit april 1675. De molen heeft gestaan in Westzaan-Zuid nabij en ten westen van de weg, niet ver van de Noorder IJ- en Zeedijk, en werd in mei 1907 door brand verwoest.
  ↷ Pagina naam van jager3 gewijzigd in groene_jager_3 — jan 2020/09/11 22:02
 • jager3 ↷ Pagina naam van jager3 gewijzigd in groene_jager_3 — jan 2020/09/11 22:02
 • Groene Jager, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGroene Jager, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok, ook De Oude Jager genoemd. De windbrief werd gegeven in maart 1695. In 1812 werd hij door brand verwoest, waarna herbouw volgde. Hij heeft gestaan ten oosten van het oude station Zaandam, waar nu ongeveer de Lucy Stonestraat loopt, en werd gesloopt in 1890.
  ↷ Pagina naam van jager4 gewijzigd in groene_jager — jan 2020/09/11 22:02
 • jager4 ↷ Pagina naam van jager4 gewijzigd in groene_jager — jan 2020/09/11 22:02
 • Hamming, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHamming, Jan

  (Vlissingen, 28 augustus 1966)

  Jan Hamming is sinds 27 september 2017 burgemeester van de gemeente Zaanstad. Hamming groeide op in Breda en op zijn 15e werd hij lid van de Partij van de Arbeid. Hij studeerde economie in Tilburg en werd daar politiek actief. In 1994 werd hij gekozen in de gemeenteraad aldaar. Vijf jaar later werd hij wethouder welzijn, jongeren en wijken. Ook in 2006 en 2010 was hij daar wethouder. Op 8 maart 2012 werd Hamming burgemeester van Heusden.
  ↷ Pagina naam van jan_hamming gewijzigd in hamming_jan — jan 2020/09/11 22:01
 • jan_hamming ↷ Pagina naam van jan_hamming gewijzigd in hamming_jan — jan 2020/09/11 22:01
 • IJzerhuis, Hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIJzerhuis, Het

  Winkel in gereedschappen en ijzerwaren, Westzijde 78 te Zaandam, opgericht te Koog aan de Zaan op 1 november 1907. In 1923 werd het pand Westzijde 78 van de firma Flentrop aangekocht. In 1933 uitgebreid met de afdeling Baltex zongordijnen, verkregen voor Nederland en de Overzeese Gebiedsdelen. In 1947 werd een nieuwe sportafdeling geopend die zich in de belangstelling van vele Zaanse sport-enthousiasten mag verheugen. De oprichter van de zaak was de heer M. Huisman Jzn., de volge…
  jan 2020/09/11 21:58
 • Huygens, Ioannesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuygens, Ioannes

  (Leiden, 26 februari 1920)

  Beeldend kunstenaar te Wormerveer, kunstschilder en aquarellist. Ioannes Huygens ontving zijn opleiding aan het instituut voor tekenleraren te Amsterdam.

  beeldend_kunstenaar
  jan 2020/09/11 21:54
 • Horst, Christine van derplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHorst, Christine van der

  Zaandam, 9 september 1966

  Christine van der Horst was een Nederlandse televisiepresentatrice. Jarenlang was Van der Horst ‘s nachts te zien met haar talkshow Nachtsuite. In 2015 werd zij gevraagd het programma, dat weer uit de mottenballen werd gehaald, weer wilde presenteren. Zij gaf te kennen nóóit meer terug te komen op televisie. De reden daarvoor was verdrietig en persoonlijk.
  jan 2020/09/11 21:25
 • Horecaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoreca

  Aanvankelijk de naam van de na de Tweede Wereldoorlog gevormde bedrijfsgroep Hotel-, Restaurant- en Cafébedrijven, nu gebruikelijk als aanduiding voor de afzonderlijke ondernemingen: horeca-bedrijven. De hoofdmoot van de Zaanse horeca heeft door de eeuwen heen eigenlijk altijd bestaan uit eenvoudige café's. Pas laat in de 20e eeuw kwamen ook het Hotel- en het Restaurantbedrijf tot een ontwikkeling, die meer aansluit bij het economisch belang van de Zaanstreek.
  jan 2020/09/11 21:20
 • Hoopbrugplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoopbrug

  Voormalige loopbrug, oorspronkelijk de Jacob de Hoopbrug, ook bekend als de Magere Brug, Loopbrug of Brug der Zuchten over de Zaan te Zaandam, ongeveer driehonderd meter zuidelijk van de tegenwoordige Prins Bernhardbrug. Het ontwerp was afkomstig van architect J. van der Koogh, gemeentearchitect in dienst van de gemeente Zaandam.
  [Zaandams Brug der Zuchten gaat verdwijnen] — jan 2020/09/11 21:18
 • Hoop, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, de

  Pelmolen te Oostzaandam. ook Brandhout genoemd. De windbrief werd gegeven in juni 1695. Hij heeft gestaan aan en ten zuiden van de Noordervaldeursloot. ten westen van de Weer. en werd gesloopt in 1795.
  jan 2020/09/11 21:14
 • Hoop, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, de

  Papiermolen te Zaandijk. ook De Arme Jacob genoemd. De windbrief werd gegeven in augustus 1679. Hij heeft gestaan achter de Schans, ter hoogte van de tegenwoordige spoorlijn en werd in 1849 afgebroken en vervoerd naar Graft, waar hij als korenmolen werd herbouwd. In 1866 werd hij aldaar afgebroken en vervoerd naar Wormer, waar hij de afgebrande meelmolen De
  jan 2020/09/11 21:13
 • Hoop, de Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, de Oude

  Houtzaagmolen te Oostzaandam. achtkante bovenkruier. zie: De Goede Hoop de, golfkartonfabriek
  jan 2020/09/11 21:13
 • Hoop, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop, de

  Pelmolen te Westzaandam, achtkante bovenkruier, later De Zandkraai of De Zandhoop genoemd. De windbrief werd geven aan Gerrit Jacobsz. van Sante in september 1699. Hij heeft gestaan aan en ten oosten van de Watering, ten zuiden van de Papenpadsloot en werd in 1901 afgebroken en vervoerd naar Krimpen aan de IJssel, waar hij als korenmolen werd herbouwd.
  jan 2020/09/11 21:12
 • Hondsbosse Sluisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHondsbosse Sluis

  Zie: Grote Sluis.
  jan 2020/09/11 21:11
 • Hollandia, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHollandia, de

  Oliemolen te Wormer. Het bouwjaar is onbekend. Hij heeft gestaan ten zuiden van het Zwet, iets ten westen van de Oostertilsloot. en werd in oktober 1788 door brand verwoest.

  oliemolen molen
  jan 2020/09/11 19:00
 • Historisch Genootschap Wormerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHistorisch Genootschap Wormer

  Het Historisch Genootschap Wormer stimuleert de belangstelling voor het verleden van het dorp Wormer door diegenen die zich bezighouden met de historie van Wormer bij elkaar te brengen. Zij ondersteunen acties tot behoud van historische waarden, vergroten de kennis en het inzicht over de historie van Wormer, doen onderzoek naar de geschiedenis van Wormer, publiceren resultaten van onderzoek en andere historische gebeurtenissen en brengen de lokale historie onder de…
  jan 2020/09/11 18:58
 • Beschuitstoren 1 aangemaakt — jan 2020/09/11 18:58
 • Hilko bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHilko bv

  Zeep- en parfumerieënfabriek Hilko BV te Zaandam, later Hilko Soapworks. Het bedrijf werd opgericht in 1922 door de zwagers W.A. Hillebrants en G.J. Kok; de bedrijfsnaam ontstond door samenvoeging van de beginklanken van hun achternamen. Voor f 900, destijds 43.000 sterk gedevalueerde Duitse Marken, werd de complete installatie van een Duitse zeepfabriek gekocht, inclusief enige originele recepten. Het bedrijfje begon met de zeepproductie in een pandje aan de Wilhelminastraat te Zaandi…
  jan 2020/09/11 18:52
 • Hert, het Vliegendplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHert, het Vliegend

  Doppenmolen te Wormer. De kleine, geheel met hout bedekte. bovenkruier werd gebouwd in 1881. Hij heeft gestaan aan de ringsloot van de Enge Wormer, ten oosten van het Zaandammerpad. en werd in 1935 gesloopt.
  jan 2020/09/11 18:47
 • Herengracht, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHerengracht, de

  Straat (pad) te Zaandam, lopend vanaf de Westzijde (tussen Stationsstraat en Wijnkanspad) naar de Vaart.

  De verbinding tussen de Herengracht en de Stationsstraat kreeg later de naam Herenstraat. De naam Herengracht, is historisch feitelijk onjuist. Het pad werd vernoemd naar de eerste bewoner, Gerrit Heere. Het eerste
  jan 2020/09/11 18:46
 • Herder, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHerder, de

  Verfmolen te Oostzaandam. De molen komt alleen voor op de kaart van Jacob Oostwoud, Jacob. nabij het Konijnenpad. Verdere gegevens ontbreken.
  jan 2020/09/11 18:44
 • Henegouwen, Jan vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHenegouwen, Jan van

  Zie: Jan van Beaumont, Jan van.
  jan 2020/09/11 18:44
 • helsloot verwijderd — jan 2020/09/11 18:43
 • Held Jozua, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeld Jozua, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de balkenzager werd gegeven in juli 1719. Hij staat in het Westzijderveld, tussen de spoorlijn en de Watering, ten noordwesten van en nabij het NS-station. De molen telt drie zaagramen, roeden van ijzer, een vlucht van 21 meter en staat sinds 1948 stil. In 1986 kwam de paltrok in particulier bezit en verkeerde hij in sterk verwaarloosde toestand. Een stichting bracht middelen voor restauratie bijeen waardoor de molen weer be…
  jan 2020/09/11 18:40
 • held verwijderd — jan 2020/09/11 18:40
 • hekkert_van verwijderd — jan 2020/09/11 18:39
 • Hekkert-van Eijsden, Jantje (Jo)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHekkert-van Eijsden, Jantje (Jo)

  Steenwijk 9 december 1887 - Laren circa 1970

  Jo Hekkert-van Eijsden, ook wel Eysden, zangeres te Zaandijk, dochter van Pieter van Eijsden (1862–1950), timmerman, en Grietje Nijenhuis (1863–1946), vestigde zich als kindermeisje voor een Zaanse fabrikantenfamilie. Op 2 juni 1909 trouwde zij in Zaandam met de Deventer behanger Jan Willem Hekkert.
  jan 2020/09/11 18:36
 • Atletiekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAtletiek

  Lycurgus, AV

  Atletiek

  Sport, in de Zaanstreek door naar schatting 2000 personen (waarvan 800 in verenigingsverband) beoefend. Atletiek wordt wel aangeduid als 'de moeder van de sporten'. Door de grote aandacht voor lopen, springen en werpen legt de atletiek de nadruk op de grondvormen van bewegen, die in bijna alle andere sporten bestaan.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 52.23.198.89 2020/09/11 18:35
 • Hazetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHazet

  Klein chemisch bedrijf te Zaandam, opgericht in juli 1931 door Pieter Tanger, die een borstelwarenbedrijfje met de naam Hazet (Haverkamp Zaandam) ovemam. Tanger produceerde onder andere wrijfwas en schoencrème. Na de Tweede Wereldoorlog werd begonnen met de verkoop van bleekwater, parfumerieën, eau de cologne, veegpoeder, wrijfwas, toiletpapier, papieren zakdoekjes en dergelijke. Ook werd weer begonnen met de verkoop van borstelwaren. Het bedrijf houdt zich bezig met fabricage en handel, …
  jan 2020/09/11 18:28
 • Hart en De Zwaan, voorheen Adriaan Honig, Oliefabrieken Hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHart en De Zwaan, voorheen Adriaan Honig, Oliefabrieken Het

  Oliefabrieken te Zaandam, in de jaren '60 van de 20e eeuw verdwenen. De grondslag voor het bedrijf werd gelegd door Adriaan Honig Cz., die na het overlijden van zijn vader Cornelis Honig Cz. de molens Het Pink en De Kieft te Koog erfde. Hij begon hiermee in 1872 onder de naam firma Adriaan Honig Cz. voor eigen rekening te werken. Door zijn grote energie en door de toenemende vraag naar geproduceerde koeken was hij in staat de zaak uit …
  jan 2020/09/11 18:22
 • Ham, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHam, De

  Water op de grens van Krommenie en Uitgeest. De Ham bestaat feitelijk uit twee kleine meertjes (de Kleine en de Grote Ham) die door een smal watertje met elkaar zijn verbonden. De meertjes ontstonden waarschijnlijk in de late middeleeuwen na veenafgraving. De Ham ( =
  jan 2020/09/11 18:18
 • Bestuur en rechtspraak tot ca. 1600plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBestuur en rechtspraak tot ca. 1600

  * Inleiding * Tot 1600 * Van 1600 tot 1813 * Na 1813

  1.1. Algemeen

  1.1.1. Het gewest Kennemerland

  De Zaanstreek maakt nu deel uit van de provincie Noord-Holland. Deze naam is pas in de 19e eeuw aan dit gewest gegeven. In de middeleeuwen werd met de naam Noord-Holland het gebied ten zuiden van de tegenwoordige grens met de provincie Zuid-Holland bedoeld. Het gebied dat nu Noord-Holland wordt genoemd bestond, globaal, uit de gewesten Kennemer…
  jan 2020/09/11 18:16
 • bestuur2.jpg aangemaakt — jan 2020/09/11 18:14
 • bestuur1.jpg aangemaakt — jan 2020/09/11 18:13
 • bestuur3.jpg aangemaakt — jan 2020/09/11 18:10
 • Haarlemplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaarlem

  De belangrijkste stad van Kennemerland, in verscheidene opzichten met de Zaanstreek verbonden. De ontginning van de Zaanstreek is grotendeels vanuit Kennemerland geschied. Het is zelfs aannemelijk (zie: Bestuur en rechtspraak 1.2.1.) dat de familie Van Haarlem, de meest aanzienlijke van heel Kennemerland, verantwoordelijk was voor het initiatief tot ontginning. Deze werd waarschijnlijk opgedragen aan een jongere zoon, die de naam Van Zaanden ging dragen. De wapens van de Van Haarlems en…
  jan 2020/09/11 18:08
 • haanmolen verwijderd — jan 2020/09/11 18:07
 • Haan, de Verguldeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaan, de Vergulde

  Oliemolen te Oostzaandam. De eerste vermelding dateert uit augustus 1630. Hij heeft gestaan aan de Kalverringdijk, buitendijks, iets ten noorden van de tegenwoordige Julianabrug en werd in 1904 afgebroken en vervoerd naar Groesbeek, waar hij als korenmolen werd herbouwd.
  jan 2020/09/11 18:07
 • Haan bv, Bouwbedrijf deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaan bv, Bouwbedrijf de

  Bouwbedrijf te Zaandam. Het bedrijf werd opgericht in 1945 door D. de Haan. Met twee compagnons begon hij materiaal voor kleuteronderwijs (driehoekjes, telramen) te maken. Voorts verrichtten zij onderhoudswerk aan woningen. De produktie van de schoolmiddelen werd in 1967 afgestoten. Daarna legde De Haan zich geheel toe op verbouwingen, nieuwbouw, groot onderhoud en restauratie-werkzamnheden. In 1969 werd de eenmanszaak van D. de Haan een vennootschap onder firma (toen zo…
  jan 2020/09/11 18:06
 • haan verwijderd — jan 2020/09/11 18:05
 • Haan, Jacob Israël deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaan, Jacob Israël de

  Smilde 31 december 1881 — Jeruzalem 30 juni 1924

  Nederlands letterkundige, voornamelijk dichter, maar ook bekend door enkele romans en essays. De Haan was de iets jongere broer van Carry van Bruggen, pseudoniem van Lientje de Haan; zij werden in hetzelfde jaar geboren, merkwaardigerwijs op 1 januari en 31 december van dat jaar. Op jeugdige leeftijd, in 1885, verhuisden zij naar Zaandam, waar hun vader Izak chazan of Joods voorzanger in de
  jan 2020/09/11 18:04
 • Dehler Jachtbouw BVplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDehler Jachtbouw BV

  Voorheen E.G. van de Stadt. Jachtbouwbedrijf te Zaandam, onderdeel van Dehler Bootsbau te Freienohl uit West-Duitsland. Het bedrijf werd opgericht in 1933 door E.G. van de Stadt, die aan de Zuiddijk te Zaandam begon met de bouw van kano's en kleine zeilboten. In 1939, toen Van de Stadt al naam gemaakt had met de bouw van Draken, Pampussen en Twaalfvoets-jollen, ontwierp hij voor houtwarenfabrikant/zeiler
  jan 2020/09/11 17:27
 • Haak bv, Scheepswerfplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHaak bv, Scheepswerf

  Scheepswerf te Zaandam, gespecialiseerd in kleinere, stalen, zeegaande schepen tot een lengte van 50 meter, zoals motorjachten, sleepboten, vissersschepen en dergelijke.

  In juni 1925 richtte Jacob Haak (1901-1986) een werf op aan de Pieter Ghijsenlaan te Zaandam. Haak was een geschoolde machinist, die na het maken van een stalen visjol, op de scheepsbouw besloot over te stappen. Aanvankelijk hield hij zich vooral bezig met schoonmaakwerk en reparaties. In de crisisjaren b…
  jan 2020/09/11 16:19
 • Kombrink, Johan Carel (Hans)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKombrink, Johan Carel (Hans)

  (Steenwijk, 22 november 1946)

  Hans Kombrink is een PvdA politicus, die van 01 juli 2004 tot 10 januari 2005 waarnemend burgemeester van Zaanstad was. Zijn voorganger was Ruud Vreeman. Kombrink werd opgevolgd door Henry Meydam.

  Kombrink was vanaf 1972 tot 1992 lid van de Tweede Kamer onderbroken een korte periode van 1981 tot 1982 toen hij staatssecretaris van Financiën was in het kabinet Van Agt 2.
  ↷ Pagina naam van hans_kombrink gewijzigd in kombrink — jan 2020/09/11 15:56
 • hans_kombrink ↷ Pagina naam van hans_kombrink gewijzigd in kombrink — jan 2020/09/11 15:56
 • Witte Schaapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWitte Schaap

  Houtzaagmolen te Oostzaandam, paltrok. De eerste vermelding van de wagenschotzager dateert uit 1712. Hij heeft gestaan ten westen van de Gouw, en kwam in 1764 in slopershanden.
  ↷ Pagina naam van hetwitteschaap gewijzigd in witte_schaap — jan 2020/09/11 15:55
 • hetwitteschaap ↷ Pagina naam van hetwitteschaap gewijzigd in witte_schaap — jan 2020/09/11 15:55
 • exporteer verwijderd — jan 2020/09/11 15:46
 • goghweg ↷ Pagina naam van goghweg gewijzigd in van_goghweg — jan 2020/09/11 15:45
 • geschiedenisquiz_2016 ↷ Pagina naam van geschiedenisquiz_2016 gewijzigd in zaanse_geschiedenisquiz — jan 2020/09/11 15:44
 • groene_het ↷ Pagina naam van groene_het gewijzigd in het_groene — jan 2020/09/11 15:44
 • Het Groeneplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHet Groene

  Houtzaagmolen en later snuifmolen in Westzaandam, achtkante bovenkruier, ook Het Groene Vaandel genoemd.

  De Windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in december 1726. Als snuifmolen werd hij in oktober 1824 verkocht tot afbraak. Hij stond aan en ten oosten van de Vaart, achter het Hollandsepad.
  ↷ Pagina naam van groene_het gewijzigd in het_groene — jan 2020/09/11 15:44
 • Guisman, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGuisman, de

  Papiermolen te Zaandijk, zie: De Vergulde Bijkorf. De Vergulde
  jan 2020/09/11 15:43
 • Guiskind, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGuiskind, het

  Papiermolen te Zaandijk. De windbrief werd gegeven in november 1674. Hij heeft gestaan in het veld, ten noorden van het Guispad, en werd in april 1788 door brand verwoest, waarna herbouw volgde. In maart 1796 brandde hij opnieuw af
  jan 2020/09/11 15:42
 • Groot, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGroot, Jan

  Wormerveer 5 maart 1893 - Berlijn-Tegel 4 juni 1943 Jan Groot 1893-1943 Jan Groot, verzetsstrijder en hoofdboekhouder bij De Bijenkorf in Koog aan de Zaan. Ook was hij van 1916 tot en met 1936 bestuurslid van de korfbalvereniging Koog Zaandijk, waarvan 17 jaar voorzitter. Hij werd op 25 april 1941 gearresteerd als lid van de illegale
  jan 2020/09/11 15:37
 • Groeneboer. deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGroeneboer. de

  Olieniolen te Wormerveer. De windbrief werd gegeven in maart 1685. Hij heeft gestaan aan de Noorddijk. buiten dijks. en werd gesloopt in 1814. Op zijn plaats werd later veevoederfabriek De Ster van Wessanen gebouwd.
  jan 2020/09/11 15:33
 • groen verwijderd — jan 2020/09/11 15:33
 • Graafschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGraafschap

  Zie: Bestuur en rechtspraak 1.1.3.
  jan 2020/09/11 15:31
 • gorter1 verwijderd — jan 2020/09/11 15:28
 • Göbel, Hendrik Christiaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGöbel, Hendrik Christiaan

  (1754-1823)

  Hendrik Christiaan Göbel, eerste burgemeester van de pas gevormde stad Zaandam (1812-1814), daarvoor Maire van Westzaandam (1811), secretaris van de banne van Westzanen (1783-1811) en notaris Göbel maakte zich in zijn Zaanse periode allerminst geliefd, getuige ook zijn bijnaam Hein de Draayer.
  jan 2020/09/11 15:19
 • Glazenmaker. deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGlazenmaker. de

  Pelmolen te Oostzaan en later Koog, De windbrief werd gegeven in februari 1695, maar de molen was er al in oktober 1693. In ITZI werd hij van zijn standplaats aan de Klaas Gortersloot afgebroken en vervoerd naar Koog, waar hij op de plaats van een eerdere molen de
  jan 2020/09/11 15:18
 • Gisthandelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGisthandel

  Handelstak. nauw verbonden met de beschuit- (en andere) bakkerij. Gist werd in de l'i'e eeuw aangevoerd per schuit door gistjagers. Deze maakten onderlinge afspraken. waardoor zij een machtspositie bczaten ten opzichte van de beschuitbakkcrs. die meermalen protesteerdcn tcgcn de verdunning van het gist met bier en water. en tegen prijsverhogingen. Met de neergang van de bakkerijen. nam ook het belang van de gisthandel af.
  jan 2020/09/11 12:12
 • Ghijsen, Pieterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGhijsen, Pieter

  - 12 mei 1672

  Pieter Ghijsen of Gijsen, aanvankelijk Ghijsbertsz., vooraanstaand houtkoper, reder en als scheepmaker één van de grootste scheepsbouwers te Zaandam in de eerste helft van de 17e eeuw. Ghijsen was één der eersten in de Zaanstreek die zich grootschalig met houthandel en scheepsbouw bezig hielden. Jaarlijks liepen tien tot twaalf schepen van de helling. Hij bezat als grootindustrieel drie werven in
  jan 2020/09/11 12:11
 • Gezinsverzorgingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezinsverzorging

  Tak van georganiseerde maatschappelijke zorg, bestaande uit het ver- lenen van hulp waar deze noodzakelijk is. Deze hulp is van huishoudelijke, verzorgen- de en/of begeleidende aard en wordt gegeven in gezinnen of bij alleenstaanden. Doel ervan is de verzorgde in staat te stellen zo lang mo- gelijk in eigen omgeving te blijven. Gezins- verzorging in deze zin is omstreeks de laatste eeuwwisseling ontstaan. Voordien werd (al dan niet voldoende) huishoudelijke hulp bij ziekte gege…
  jan 2020/09/11 12:09
 • gewenste_artikelen verwijderd — jan 2020/09/11 12:07
 • geuns verwijderd — jan 2020/09/11 12:06
 • Geuns, Bartel vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGeuns, Bartel van

  (Haarlem, 5 augustus 1805 - Zaandam, 24 februari 1871)

  Bartel van Geuns, 19e-eeuwse inwoner van Zaandam, Doopsgezind Predikant te Haarlem. Bartel studeerde vanaf 1822 aan de Kweekschool der Doopsgezinden te Amsterdam. Hij werd in 1828 als proponent bij de Algemene Doopsgezinde Societeit aangesteld om de Mennonitische gemeente te Akkrum te dienen. Op 11 januari 1829 hield hij zijn intreerede.
  jan 2020/09/11 12:05
 • Gerstpellerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGerstpellerij

  Zie: Pellerij en Economische geschiedenis 3.6.5.
  jan 2020/09/11 11:56
 • Genius Klinkenberg bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGenius Klinkenberg bv

  Machinefabriek en constructiewerkplaats te Wormerveer. Oorspronkelijk familiebedrijf Gebroeders Klinkenberg, vanaf 1984 zelfstandige werkmaatschappij van Genius Holding te IJmuiden.

  Als stichtingsdatum van Klinkenberg wordt 1 mei 1855 aangehouden, toen Pieter Klinkenberg zelfstandig zaken ging doen. Eerder werkte hij al in de smederij van zijn vader te Krommenie, waarvan hij in 1855 de leiding overnam. In 1857 werd een nieuw bedrijf gevestigd aan het Noordeinde te Wormer…
  jan 2020/09/11 11:52
 • Gemeentewerkenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemeentewerken

  Zie: Stadsontwikkeling en Openbare Werken, Dienst (DSOW)
  jan 2020/09/11 11:50
 • Geloof, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGeloof, het

  Oliemolen en later verf- en snuifmolen te Wormer. De oliemolen werd kort voor 1693 gebouwd; in juni 1767 was hij reeds omgebouwd tot verf- en snuifmolen. Hij heeft gestaan aan de Wormerringdijk, binnendijks, tegenover de hervormde kerk van Wormerveer, en werd in 1825 grotendeels door brand verwoest; een jaar daarna werd hij volledig gesloopt.
  jan 2020/09/11 11:49
 • Gelder, Van Ondernemersgeslachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGelder, Van Ondernemersgeslacht

  De geschiedenis van het Zaanse geslacht Van Gelder begon met Pieter Smidt van Gelder (1762-1842) die met het gezin van zijn vader in 1781 naar Zaandam was gekomen. De doopsgezinde dominee Hendrik van Gelder (1736-1808) was namelijk naar Westzaandam beroepen. Vader Hendrik was eerst getrouwd geweest met Maria Smidt (1736-1772) en hertrouwde later met Geertruid Eindhoven (1740-1800). Na het overlijden van zijn eerste vrouw beloofde hij dat voortaan de kinderen die …
  jan 2020/09/11 11:49
 • Gelder, Bruno vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGelder, Bruno van

  Huizen 29 juni 1922 - Zaandijk 24 mei 2014

  Ir. Ernst Bruno van Gelder was, hoewel buiten de Zaanstreek geboren, een telg uit het Zaanse fabrikantengeslacht Van Gelder. Hij was ook verwant aan andere Zaanse fabrikantenfamilies zoals de families Laan, Kaars Sijpesteijn, Verkade en Prins. In 1963 kwam hij in dienst als bedrijfsdirecteur bij olieslagerij
  jan 2020/09/11 11:47
 • brunovangelder.png aangemaakt — jan 2020/09/11 11:45
 • Gehandicaptenzorgplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGehandicaptenzorg

  Algemene benaming voor de verschillende instituten en instellingen, die ten behoeve van de geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten onder financiële verantwoordelijkheid van de staat door ( particuliere) stichtingen zijn gevormd. Dit als gevolg van het inzicht dat de staat hiervoor verantwoording moet dragen in plaats van de op dit terrein eerder actieve particuliere charitatieve instellingen, zie daarvoor:
  jan 2020/09/11 11:40
 • Garenziederijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGarenziederij

  Zie: Garenkokerij.
  jan 2020/09/11 11:39
 • Simonsz & Zoon., Houthandel nv v/h Hplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSimonsz & Zoon., Houthandel nv v/h H

  Houtzagerij en houthandel te Zaandam; in 1965 na een fusie omgezet in Simonsz Weeteling en in 1981 na een fusie in Simonsz & Middelhoven. De houthandel werd gesticht door Johannes Simonsz (1790-1870), eerst gehuwd met Anna Maria Ebmeijer (gest. 1833) en daarna met de welgestelde burgemeestersdochter Aafje Dekker (gest. 1886), zoon van Hendrik Simonsz (1758- 1827) en Elisabeth Rijger (1760-1795). Johannes Simonsz had eerst een levensmiddelenhandel, voerde ee…
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 5.188.95.19 2020/09/10 23:33
 • Regelsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRegels

  Wees helder en schrijf zakelijk

  Dit is een Zaanse encyclopedie. Artikelen die worden toegevoegd moeten dus wel encyclopedische waarde hebben, en over echt Zaanse onderwerpen gaan. Van belang is de schrijfstijl: helder en zakelijk, zonder persoonlijke meningen erin.
  [Afbeeldingen] — jan 2020/09/10 23:04
 • Gaarkeukensplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGaarkeukens

  Zie: centrale keukens
  jan 2020/09/10 22:22
 • Fuijkschot, Hansplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFuijkschot, Hans

  (Rotterdam 12 februari 1919 - Siegburg 26 april 1945)

  Johannes Dirk (Hans) Fuijkschot was werkzaam bij de drukkerij van Dirk Kleiman. Samen vervalsten zij papieren als paspoorten, bonkaarten en Ausweise in het bedrijf van Kleiman: Litho Zaanlandia in Zaandijk. Zij maakten valse Ausweise voor mannen en jongens die daarmee waren vrijgesteld voor gedwongen werk in Duitsland, de Arbeitseinsatz. Daarnaast werden verzetsstrijders voorzien van een andere identiteit zodra hun echte na…
  jan 2020/09/10 22:21
 • Foeth bv, Aplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFoeth bv, A

  Handel in gebruikte machines, schroot, non ferro metalen, en revisiewerkplaats te Zaandam.

  Het bedrijf werd opgericht door A. Foeth. De oorspronkelijke eenmanszaak werd in 1948 omgezet in nv en in 1972 in bv. De belangrijkste producten zijn gebruikte machines voor de rubber-, kunststof- en chemische industrie. In 1990 werd Foeth verplaatst naar de hoofdvestiging in Barneveld; in Zaandam werkten toen ca. 25 personen.
  jan 2020/09/10 22:20
 • pbj_ferf.jpg aangemaakt — jan 2020/09/10 22:18
 • Feniks, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFeniks, De

  Hennepklopper in Krommenie, oorspronkelijk De Witte Arend genoemd, naam vaak verbasterd tot Venus.

  De windbrief werd gegeven in april 1693. Hij heeft gestaan aan de Nauernasche Vaart, iets ten noorden van de (latere en inmiddels verdwenen) brug, en werd in augustus 1840 door brand verwoest.
  jan 2020/09/10 22:16
 • FKG architecten aan de Zaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFKG architecten aan de Zaan

  FKG architecten aan de Zaan, vóór 2001 bekend als Feitsma, Kruit en Goedhart Architecten BNA te Koog, bouwden na de oorlog in de Zaanstreek en andere delen van Noord-Holland:

  * circa 2500 woningen in complexen woningwetwoningen, HAT-eenheden en bejaardenwoningen,
  jan 2020/09/10 22:14
 • pdficoontje.png aangemaakt — jan 2020/09/10 22:12
 • Excelsiorplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigExcelsior

  Geheel Onthouders Zangvereniging te Wormerveer. Opgericht op 2 november 1903 en bij Koninklijk Besluit van 10 oktober 1910 goedgekeurd. Het koor stond onder leiding van H. Stolp, cacaobewerker. die het koor veel successen bij concoursen bezorgde. Door het ontbreken van voldoende jeugdleden werd het koor op 10 oktober 1935 opgeheven. Excelsior was aangesloten bij het Wormerveers Drankweer Comité. Zie ook:
  jan 2020/09/10 22:06
 • Esperantoplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEsperanto

  Internationale taal, ontworpen door de Poolse oogarts Dr. L.L. Zamenhof (1887) met als doel de mensen nader tot elkaar te brengen. Vooral in de jaren voor 1940 werd deze taal door velen bestudeerd. In 1912 werd in Zaandam een Esperanto-vereniging opgericht door A. Brondijk, onderwijzer aan school 9 (Stationsstraat); Dirk Lagrand, houtbewerker; J.P. Taanman, bouwvakker; Jan Olie, knecht op een houtwerf: en de kapper D. Romeijn.
  jan 2020/09/10 22:02
 • Erdi bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigErdi bv

  Las- en wegbebakeningsbedrijf te Zaandam. Erdi vestigde zich in 1972 op het Breedweer in Koog; het bedrijf was in 1952 in Amsterdam als kachelsmederij begonnen. In '72 hield men zich bezig met het onderhoud van staalconstructies binnen woningen (in en vooral voor de gemeente Amsterdam), alsmede met wegbebakening (met name montage en onderhoud van vangrails in de regio Amsterdam).
  jan 2020/09/10 21:58
 • Enkhuizen, Joop vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEnkhuizen, Joop van

  Wormerveer, 24 juni 1939

  Joop van Enkhuizen, ook Joe Vanenkhuizen, jazzmusicus, tenorsaxofonist. De Zaanse jazzwereld bracht nogal wat musici voort, wier spel tot ver buiten de streek de aandacht trok, zoals tenorsaxofonist Joop van Enkhuizen. Toen deze in de jaren zestig op jazzconcoursen voortdurend zijn mededingers van het podium speelde gaf jurylid Harm Mobach hem te verstaan: 'Het lijkt me verstandig dat u niet verder deelneemt; u hebt geen concurrenten meer'.
  jan 2020/09/10 21:55
 • Wormerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWormer

  Voormalige zelfstandige gemeente, die steeds is beschouwd als behorende tot de Zaanstreek maar - althans bestuurlijk sinds de jaren '80 voornamelijk op Waterland georiënteerd raakte. Het dorp verweerde zich eerder, in het begin van de jaren '70, met succes tegen de
  jan 2020/09/10 21:51
 • wormer.png aangemaakt — jan 2020/09/10 21:50
 • Wormerlandplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWormerland

  Per 1 januari 1991 gevormde zelfstandige gemeente, ontstaan door samenvoeging van de eerdere gemeenten Wormer Jisp en De Wijde Wormer De samenvoeging werd een feit toen op 27 juni 1990 de Eerste Kamer de Wet Gemeentelijke Herindeling Waterland bekrachtigde, die eerder door de Tweede Kamer was aangenomen. In de dorpen zelf is vruchteloos actie ondernomen om het besluit tot schaalvergroting te voorkomen. Bij de samenvoeging was ook een klein gedeelte van Purmerend, langs het Noordholla…
  jan 2020/09/10 21:43
 • wapenwland.jpg aangemaakt — jan 2020/09/10 21:41
 • Kerkgebouwenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKerkgebouwen

  Door de eeuwen heen hebben de verschillende geloofsgemeenschappen kerken in de Zaanstreek gebouwd. Soms ging het daarbij om tamelijk grote gebouwen, vaker om meer bescheiden ruimten. Veel van deze kerkgebouwen zijn allang weer verdwenen, andere bleven bestaan. Aangenomen mag worden dat er meer dan honderd ooit gebruikte kerkgebouwen te noemen zouden zijn. In meer dan zestig ervan worden nog regelmatig diensten gehouden.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 80.56.247.122 2020/09/10 19:51
 • Tange, Peterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTange, Peter

  Koog aan de Zaan, 8 juli 1952

  Peter Tange burgemeester van Wormerland is de langst zittende burgemeester van Nederland. Hij werd in 2000 benoemd voor 6 jaar en zijn aanstelling werd in 2018 voor de derde keer verlengd tot maart 2020. Op 12 en 13 maart 2020 nam hij afscheid van de gemeente in een buitengewone raadsvergadering en met een rondrit door alle kernen van de gemeente. De afscheidsreceptie kon geen doorgang vinden wegens de coronacrisis. Tange volgde Jan Koppenaal op, die…
  jan 2020/09/10 18:06
 • pt.jpg aangemaakt — jan 2020/09/10 18:02
 • Mans, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMans, Jan

  Heerlen 9 april 1940

  Waarnemend burgemeester vaan Zaanstad tussen 12 september 2005 tot 15 april 2006. Mans was bekend om zijn krachtdadige optreden als burgemeester van Enschede tijdens de vuurwerkramp. Hij werd waarnemend burgemeester omdat
  ↷ Pagina naam van jan_mans gewijzigd in mans_jan — jan 2020/09/10 17:40
 • jan_mans ↷ Pagina naam van jan_mans gewijzigd in mans_jan — jan 2020/09/10 17:40
 • Installatiebedrijvenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigInstallatiebedrijven

  Economische sector, opgekomen aan het begin van, en in omvang gegroeid halverwege, de 20e eeuw, overwegend bestaande uit onderaannemers, soms ook rechtstreeks voor klanten werkend. De sector van de installatiebedrijven is vrij jong. De opkomst hangt nauw samen met de technische ontwikkeling die eind 19e, begin 20e eeuw een aanvang nam.
  jan 2020/09/10 17:29
 • Elektrotechnische industrie.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigElektrotechnische industrie.

  Zie: Installatiebedrijven e.d.
  jan 2020/09/10 17:23
 • categorie_economieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big* Tweede Wereldoorlog * Beeldend kunstenaars * categorie_economie * Sport * categorie_molens * Politiek ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/10 17:14
 • categorie_molensplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big* Tweede Wereld Oorlog * Beeldend kunstenaars * categorie_economie * Sport * categorie_molens * Politiek ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/10 17:14
 • molens ↷ Pagina naam van cat:molens gewijzigd in cat:categorie_molens — jan 2020/09/10 17:14
 • economie ↷ Pagina naam van cat:economie gewijzigd in cat:categorie_economie — jan 2020/09/10 17:14
 • Pro Patriaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPro Patria

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok.

  De windbrief van de balkenzager werd gegeven in november 1687. Hij heeft gestaan nabij het tegenwoordige NS-station. en was in 1758 reeds gesloopt.
  jan 2020/09/10 16:58
 • Noordervaldeurplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNoordervaldeur

  Voormalige sluis in Zaandam-Oost, iets ten zuiden van de huidige Willem Alexanderbrug gebouwd in de 17e eeuw toen de meeste sluizen door middel van schuiven of valdeuren geopend en gesloten werden. Rond 1715 zijn deze valdeuren vervangen door draaiende sluisdeuren. Een deel van deze sloot is nog als waterpartij aanwezig aan de zuidelijke rand van de wijk
  jan 2020/09/10 16:42
 • Monet, Oscar-Claude (Claude)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMonet, Oscar-Claude (Claude)

  Parijs 14 november 1840 – Giverny 5 december 1926

  Beeldend kunstenaar, kunstschilder.

  Claude Monet woonde vier maanden, van 2 juni tot 8 oktober 1871 met zijn vrouw Camille Doncieux en hun vierjarig zoontje Jean in Zaandam. Het gezin verbleef in hotel De Beurs op de Dam. Toen de Frans-Duitse oorlog (1870-1873) uitbrak, was de Fransman om de dienstplicht te ontlopen naar Londen uitgeweken. Daar werd hij attent gemaakt op de toen voor schilders aantrekkelijke Zaanst…
  [Commune] — jan 2020/09/10 16:38
 • Donker & Middelhoven bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDonker & Middelhoven bv

  Houthandel te Zaandam, ontstaan in 1985 door een fusie tussen Donker en Schipper en Simonsz & Middelhoven (zie: H. Simonsz, Jan en Zoon). Na de fusie tot Donker & Middelhoven verliet Simonsz & Middelhoven het in 1979 in gebruik genomen terrein aan de Industrieweg te Wormerveer en concentreerde de houthandel zich op het terrein van Donker en Schipper aan de Sluispolderweg te Zaandam. Belangrijkste klanten van de nieuwe houthandel, die zich vooral in vurehout en triplex sp…
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/10 16:32
 • Schipper Houthandel bv.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchipper Houthandel bv.

  Houthandel te Zaandam, ontstaan uit een fusie van nv Houthandel v/h P. Donker & Zn. te Zaandijk en Houthandel P. Schipper Gzn. nv te Zaandam, in 1985 opgegaan in Donker & Middelhoven.

  economie
  ↷ Pagina naam van donker8 gewijzigd in schipper_houthandel_bv — jan 2020/09/10 16:32
 • donker8 ↷ Pagina naam van donker8 gewijzigd in schipper_houthandel_bv — jan 2020/09/10 16:32
 • dros_rick_lorenzoplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big• Presenteerde op Zaanradio het programma Wat?! samen met Anneke Botterman. Later twee losse programma’s.


  • Debuutvoorstelling Bloe Moen won publieksprijs Amsterdamse Kleinkunstfestival


  • Striptekenaar in Volkskrant (Lorenzo). Tekende ook voor School-tv-weekjournaal en schreef daar ook een wekelijks lied voor.
  jan 2020/09/10 16:31
 • Duitsman. deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuitsman. de

  Pelmolen te Oostzaandam. De windbrief werd gegeven injuni 1677. Hij heeft gestaan aan en ten Westen van de Gouw. ten noorden en op enige afstand van de Kopermolensloot. en werd gesloopt in 1791.
  jan 2020/09/10 16:30
 • Duinmeijer, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuinmeijer, de

  Pelmolen te Oostzaandam. De windbrief \verd gegeven in juli 1742 aan Claas Aryaansz. Duijn. Hij heeft gestaan ten oosten en op enige afstand van de Gouw. in het verlengde van het Rad van Avontuurspad. en werd in december 1891 door brand verwoest.
  jan 2020/09/10 16:29
 • Duif, de verguldeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuif, de vergulde

  Houtzaagmolen te Westzaandam. paltrok. De windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in september 1699. Hij heeft gestaan nabij het Papenpad. De laatste vermelding dateert uit 1795.

  houtzaagmolen westzaandam molen
  jan 2020/09/10 16:26
 • Dromer, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDromer, de

  Oliemolen te Assendelft, zie: De Oranjeboom, de

  oliemolen molen
  jan 2020/09/10 16:25
 • Drijver, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDrijver, de

  Houtzaagmolen te Oostzaandam. paltrok. zie: De Visserman, De
  jan 2020/09/10 16:23
 • driel_van_guidoplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNog doen: • Studie geschiedenis. • Werd afgewezen voor Rietveld. • Schilderachtige stijl met voor het album Toen we van de Duitsers verloren schilderijen van acryl op zwart papier. • Eerste album Vis aan de wand uit 1994 (over het personage Jonas Schroom in het Amsterdam in 1964). Won in 1995 Stripschapprijs • Andere albums: Meneer Servelaat neemt vakantie, De fijnproever, Om mekaar in Dokkum, De ondergang van Amsterdam, Gasten • 2000 documentaire U spreekt met Frank Laufer (voor het program…jan 2020/09/10 16:21
 • Heijn, Gerrit Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeijn, Gerrit Jan

  nalezen

  Zaandam, 14 februari 1931 – Doorwerth, 9 september 1987

  Gerrit Jan Heijn, zoon van Jan Heijn (1897-1964) en Adriana Hendrika Kruger (1900-1984), kleinzoon van Albert Heijn sr (1865-1945), broer van topman Albert Heijn jr. (1927-2011) van Koninklijke Ahold nv. Voorzitter van de raad van bestuur van Ahold.
  jan 2020/09/10 12:48
 • Heel, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHeel, de

  nalezen

  De Heel, middelgroot ziekenhuis (500 bedden) met een functie voor de gehele Zaanstreek, ontstaan uit een fusie tussen het Johannes- en het Juliana-ziekenhuis, sinds 1987 geheel voltooid en gevestigd aan de Koningin Julianaweg te Zaandam.

  In 1974 leidden onderhandelingen tot het besluit het confessionele Rooms-Katholieke Johannes-ziekenhuis en het algemene Juliana-ziekenhuis samen te voegen. Beide hadden een voorgeschiedenis die leidde tot afzonderlijke nieuwbouw in respec…
  jan 2020/09/10 12:47
 • Jansen, Frankplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJansen, Frank

  nalezen

  Zaandam, 9 juli 1952

  Frank Jansen, neerlandicus, behaalde in 1970 zijn getuigschrift Gymnasium B aan het Zaanlands Lyceum. Hij studeerde in 1971 Nederlandse Taal- en Letterkunde te studeren aan de Rijksuniversiteit Leiden waar hij in 1973 zijn kandidaatsexamen aflegde. In 1975 slaagde Jansen cum laude voor zijn doktoraalexamen. Als uitvoerder werkte hij aan het projekt ‘Syntaktische verschijnselen in gesproken taal’, van de Nederlandse organisatie voor Zuiver Wetenschap…
  jan 2020/09/10 12:46
 • Huurstakingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHuurstaking

  nalezen

  Staking van betaling van een gedeelte der huurpenningen in 1932 te Zaandam. In enige woningcomplexen in de Jonge Arnoldusstraat dreigt op 17 februari 1932 een huurstaking. De huren van de 196 betreffende woningen variëren van f 6,40 tot f 8,25.
  jan 2020/09/10 12:45
 • Indeco-Coignet bv, Industriële Woningbouwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIndeco-Coignet bv, Industriële Woningbouw

  nalezen

  Voormalig bedrijf in de Achtersluispolder te Zaandam, gespecialiseerd in productie en installatie van betonnen bouwelementen. Indeco-Coignet werd in de zomer van 1964 geopend door Prins Bernhard. Het bedrijf maakte, volgens het zogenaamde 'Coignetsysteem', betonnen bouwelementen waarvoor in de jaren van woningnood een grote markt was. Een andere afdeling van Indeco functioneerde als bouwbedrijf. Het gebruikte de in de fabriek gemaakt bouwmateri…
  jan 2020/09/10 12:43
 • Il borgomastro di Saardamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIl borgomastro di Saardam

  Il borgomastro di Saardam, De burgemeester van Zaandam, is een speelse opera die de Italiaanse componist Gaetano Donizetti in 1827 voor Napels componeerde. Het stuk droeg als ondertitel ook wel Les Deux Pierres. Twee op het oog onverenigbare steden, Napels en Zaandam worden in Donizetti’s vroege, komische opera samengebracht door de Russische
  [Tragische afsluiting] — jan 2020/09/10 12:42
 • Synagogeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSynagoge

  Sjoel waar de Nederlands Israëlitische Gemeente Zaandam bijeenkwam voor godsdienstoefeningen en onderricht in de joodse wetten, gevestigd aan oorspronkelijk de Rozengracht, nadien het Kuijperspad, later aan de Gedempte Gracht. Sinds 1974 is de Sjoel niet meer als zodanig in gebruik.
  jan 2020/09/10 12:21
 • donker8 verwijderd — jan 2020/09/10 12:18
 • Dolfijn, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDolfijn, de

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de (vermoedelijke) balkenzager is onbekend; de eerste vermelding dateert uit 1683. Hij heeft gestaan in het verlengde van het Stuurmanspad, en veranderde in 1808 nog van eigenaar. Verdere gegevens ontbreken.
  jan 2020/09/10 12:09
 • Dobbelsteen, Rob van denplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDobbelsteen, Rob van den

  (Zaandam, 23 september 1941-Schoorl 20 april 2020)

  Journalist en auteur. Hij zat nog op school toen hij in 1957 waterpolo- en voetbalverslagen begon te schrijven voor ‘Dagblad voor de Zaanstreek De Typhoon’. Ook ‘Het Vrije Volk’, ‘De Nieuwe Dag’ (kopblad van ‘De Tijd) en ‘Goal’ (radioprogramma van de KRO) maakten al enige tijd gebruik van zijn diensten toen hij in 1967 een vaste aanstelling kreeg op de sportredactie van het ANP in Den Haag.
  jan 2020/09/10 12:08
 • Slotenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSloten

  Gegraven waterlopen. dienende tot waterafvoer, als landscheiding en als vaarweg. ln het Zaanse landschap zijn de vele (tenminste duizend of meer) sloten van grote betekenis geweest. In de 20e eeuw kregen grote delen van het door de vele sloten doorsneden polderland een bestemming als woonbebouwing of anderszins, waardoor de sloten werden gedempt of de gehele bouwlocatie met opgebracht zand werd bedekt. Hierdoor zijn inmiddels vele sloten verdwenen.
  jan 2020/09/10 12:07
 • Dijkslootplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDijksloot

  Zie: Sloten 4
  jan 2020/09/10 12:04
 • Dijkman, Henkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDijkman, Henk

  (Zaandam, 10-1-1949)

  Fotograaf Henk Dijkman studeerde fotografie, televisie en film aan de Minneapolis College of Art en reisde door Amerika aan het eind van de jaren zestig. Terug in Nederland, studeerde hij af aan de Gerrit Rietveld Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving in Amsterdam.
  jan 2020/09/10 12:03
 • dik verwijderd — jan 2020/09/10 12:02
 • Diepen, Alice vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDiepen, Alice van

  Alice van Diepen (1961), historica, met museologie als belangrijkste bijvak, trad van 1989 tot 1995 als museumconsulent van de Stichting Steun Musea Zaanstreek op. Van 1996 tot 1999 was zij hoofd Museale zaken van het Zaans Museum, in 1999 was zij negen maanden directeur ad interim van het Zaans Museum.
  jan 2020/09/10 11:55
 • deurne_dankt_u verwijderd — jan 2020/09/10 11:51
 • Dekker bv, Drukkerij Remmertplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker bv, Drukkerij Remmert

  Drukkerij te Wormer, fabrikant van diverse soorten vouwkartonnages voor met name de voedingsmiddelenindustrie, opgericht in 1896 door Remmert Dekker Pietzoon, die met een startkapitaal van f 1000 in Wormerveer een papierhandel begon. Het bedrijf specialiseerde zich al snel in de productie van en handel in verpakkingsmaterialen voor banketbakkers; tot 1972 bleven gebakdozen het belangrijkste artikel. Desondanks was in 1938 de doelstelling van Luxe Papierwarenfabriek …
  jan 2020/09/10 11:49
 • de_acht_nv_gereedschapmakerij verwijderd — jan 2020/09/10 11:48
 • Aircraft Recovery Group 1940-1945plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAircraft Recovery Group 1940-1945

  Op 6 november 1986 te Assendelft opgerichte stichting, aanvankelijk vanaf 1975 een vereniging, die zich ten doel stelt in de Tweede Wereldoorlog neergestorte vliegtuigen te bergen en crashes van vliegtuigen in globaal het gebied tussen Alkmaar en de grens van Noord- en Zuid-Holland te onderzoeken. Gevonden resten, met name uit de Zaanstreek, zijn ondergebracht in een voormalige kruitkamer van het Heemskerkse Fort Veldhuis, onderdeel van de Stelling Amsterdam aa…
  jan 2020/09/10 10:56
 • Roggeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRogge

  Ondernemersgeslacht, vooral in de scheepsbouw in de 17e en 18e eeuw. Jan Jansz Rogh (1602- 1676), gehuwd met Mary Jans, vestigde zich omstreeks 1630 in Sardam als Meester Scheepmaker. Hij had twee zoons, Jan en Tewis, die beiden in het vak van hun vader werden opgeleid. Jan Jansz Rogh (1637-1696), ook wel Jan Rogge de Jonge genoemd, huwde tweemaal. Van zijn eerste vrouw weten we niets, zijn tweede vrouw heette Dieuwertje IJsbrants. Hij had twee dochters, Guurtje (†1717) en Immitie (†1682)…
  jan 2020/09/10 10:03
 • Geveltypenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGeveltypen

  Kenmerkend voor de architectuur in Nederland, maar ook in het aangrenzende Vlaanderen en Noord-Duitsland, is de grote verscheidenheid aan geveltypen, die sinds de 15e/16e eeuw deels na en deels naast elkaar tot ontwikkeling kwamen. Er worden de volgende typen onderscheiden:
  jan 2020/09/10 09:55
 • gemhuis_jisp.jpg aangemaakt — jan 2020/09/10 09:43
 • Dik, Corplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDik, Cor

  Zaandijk, 10 augustus 1906 – Amsterdam, 15 juni 1975

  Cornelis (Cor) Dik, beeldend kunstenaar, kunstschilder, aquarellist, etser en tekenaar van landschappen, portretten, stillevens en vooral van mensen in hun doen en laten. Cor Dik was autodidact, maar wist zich te ontwikkelen tot een technisch bekwaam kunstenaar. Hij werkte onder meer in Zaandijk, Haarlem, Loosdrecht, Ede, Amsterdam en sinds 1965 in Ilpendam en gaf enige tijd les aan de Rietveld Academie te Amsterdam.
  jan 2020/09/10 09:40
 • ebookplugin-autotooltip__defaultjan 2020/09/10 09:26
 • Deugden, voorstellingen vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDeugden, voorstellingen van

  Al sinds de middeleeuwen worden in Europa deugden voorgesteld door vrouwenfiguren met bepaalde attributen. Vooral in de 17e en 18e eeuw werden deze beelden van deugden gebruikt als versiering aan en in kerken en gebouwen met een wereldlijke bestemming (recht- en raadhuizen, weeshuizen, woonhuizen of boerderijen). Ze werden uitgevoerd in steen, hout, edel of onedel metaal, werden geschilderd op linnen doek, houten ondergrond, op tegeltableaus enzovoort.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 199.47.87.143 2020/09/10 04:39
 • Beeldende kunstplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeeldende kunst

  Meest algemeen gebruikte benaming voor die takken van kunstbeoefening waarmee een bepaald gegeven in vlak of ruimte wordt uitgedrukt. Hiertoe behoren de beeldhouwkunst en de schilderkunst met alle daarmee verwante kunsten, zoals tekenkunst, grafische kunst, fotografische kunst, emailleerkunst, mozaiek en verscheidene mengvormen en toegepaste kunsten. Volgens sommige kunstgeleerden valt ook de
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 199.47.87.143 2020/09/10 02:57
 • Ankum, Leopold Alfredplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAnkum, Leopold Alfred

  Amsterdam, 21 augustus 1932 - Koog aan de Zaan, 3 april 2007

  Prof. dr Leopold Alfred Ankum, zoon van de Koogse burgemeester Leendert Albert Ankum, groeide op te Koog, aldaar woonachtig. Vanaf 1970 hoogleraar bedrijfseconomie aan de faculteit der Economische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 199.47.87.143 2020/09/10 02:16
 • Koog (aan de Zaan)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKoog (aan de Zaan)

  Voormalige zelfstandige gemeente ten westen van de Zaan, ten noorden van Zaandam, ten zuiden van Zaandijk, sinds 1 januari 1974 deel uitmakend van Zaanstad. Tot in de Franse tijd was Koog bestuurlijk deel van de Banne van Westzaan; de invloed van Koog daarin was gering. Ofschoon niet geheel zeker, wordt aangenomen dat de gemeente Koog aan de Zaan per 1 augustus 1811 zelfstandig werd (zie:
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 66.249.64.236 2020/09/10 01:10
 • Junior Kamerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJunior Kamer

  Wereldomvattende 'leadership development'-organisatie van jonge mensen, die bereid zijn verantwoordelijkheid te aanvaarden zowel in het bedrijfsleven, in overheidsdienst of het vrije beroep alsmede ook buiten de werkkring. Doelstelling is: de leidinggevende kwaliteiten van de leden op een hoger niveau te brengen door persoonlijke training en het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten. Het laatste wordt gerealiseerd in de vorm van projecten (regionaal, nationaal en intemationaa…
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 199.47.87.143 2020/09/10 00:53
 • Nieuwe pagina toevoegenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNieuwe pagina toevoegen

  Kies “Root” voor normaal gebruik en vervolgens de naam van de nieuwe pagina.
  jan 2020/09/09 23:44
 • Spoorwegenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpoorwegen

  Voor de aanleg van de Noord Hollandsche Staatsspoorweg Uitgeest-Zaandam werd reeds in 1856 concessie verleend. De lijn werd van het noordwesten uit aangelegd en in 1869 door de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (H.IJ.S.M.) in exploitatie genomen. Langs de lijn kwam in de Zaanstreek een viertal stations. Het station Krommenie/Assendelft lag vlak ten zuiden van Krommenie (2500 inw. ). maar op het grondgebied van de gemeente Assendelft, Wormerveer (1000 inwoners) kreeg een statio…
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 199.47.87.143 2020/09/09 23:42
 • Economische ontwikkeling van de Zaanstreek na 1800plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEconomische ontwikkeling van de Zaanstreek na 1800

  3.1. Economische stagnatie

  3.1.1. Stagnatie, armoede

  Zie ook:

  De Franse tijd betekende een absoluut dieptepunt in de economische ontwikkeling van de Zaanstreek. Het zou daarna nog een halve eeuw duren eer van een substantieel economisch herstel sprake was. Van de eertijds zo bloeiende en rijk geschakeerde stuwende nijverheid was omstreeks 1815 nog een beperkt aantal oudere bedrijfstakken over de
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 84.107.120.51 2020/09/09 23:40
 • rightsidebar verwijderd — jan 2020/09/09 23:30
 • Aafjes, Jan Pieterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAafjes, Jan Pieter

  Assendelft 17 april 1911 - 14 april 1983

  Aanvankelijk zuivelhandelaar te Krommenie, betrokken bij de regionale en later voorzitter van de landelijke organisatie in deze branche. Hij maakte zich sterk voor een schappelijke melkprijs. Jan Pieter Aafjes was later fractie-voorzitter en gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid en geruime tijd wethouder van Krommenie, in welke functie hij tevens lid was van de Ontwikkelingsraad en bestuurslid van de
  jan 2020/09/09 23:21
 • Gemeentearchief Zaanstadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGemeentearchief Zaanstad

  De term archief kan drie betekenissen hebben:

  * het archiefmateriaal; * het archiefgebouw, de bewaarplaats, * de archiefdienst, de instelling.

  Door de eeuwen heen zijn er wat betreft de archieven, in alle drie de betekenissen, veranderingen geweest. In dit artikel wordt, na een algemeen-historisch overzicht, het Gemeentearchief van Zaanstad behandeld. De overige voor de Zaanstreek van belang zijnde archieven zijn summier behandeld onder Archief.
  [Zaanstad] — jan 2020/09/09 23:11
 • studiezaal.jpg aangemaakt — jan 2020/09/09 23:11
 • beschuitfabrieken verwijderd — jan 2020/09/09 22:39
 • Reünisten Zaanse Brandweerkorpsenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReünisten Zaanse Brandweerkorpsen

  Opgericht in 1984.

  Het betreft een geregistreerde vereniging met een voltallig bestuur. De vereniging bestaat uit oud-brandweerpersoneel, die of vrijwillig of beroepsmatig in dienst zijn geweest bij de brandweerkorpsen van Oostzaan, Wormerland, Zaanstad en van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
  ↷ Pagina naam van brandweer_reunisten gewijzigd in reunisten_brandweerkorpsen — jan 2020/09/09 22:39
 • brandweer_reunisten ↷ Pagina naam van brandweer_reunisten gewijzigd in reunisten_brandweerkorpsen — jan 2020/09/09 22:39
 • navigationmenu verwijderd — jan 2020/09/09 22:37
 • Lijst van Beeldend kunstenaarsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLijst van Beeldend kunstenaars

  Adel, Reinier den

  Wormerveer, 27 januari 1950

  Reinier Willem Jan den Adel, beeldend kunstenaar, keramist, woonachtig in Nauerna, studeerde in 1974 af aan de Gerrit Rietveld academie te Amsterdam. Hij was bestuurslid van de Culturele Raad Nauerna en is docent keramiek en beeldhouwen aan het Centrum voor kunst, cultuur en creativiteit in West-Friesland de
  ↷ Pagina naam van beeldend_kunstenaars gewijzigd in lijst_van_beeldend_kunstenaars — jan 2020/09/09 22:36
 • beeldend_kunstenaars ↷ Pagina naam van beeldend_kunstenaars gewijzigd in lijst_van_beeldend_kunstenaars — jan 2020/09/09 22:36
 • bewerkingsschema verwijderd — jan 2020/09/09 22:35
 • Bosboom, Pietplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBosboom, Piet

  Piet Bosboom, fabrieksarbeider, verzetsstrijder en onderduikadres, komt ter wereld in een klassiek Zaans arbeidersgezin. Vader Wolf en moeder Marianne moeten alle zeilen bijzetten om hun zeven overgebleven kinderen, twee overlijden binnen enkele maanden, voldoende eten te geven. Piet, nummer zes van de nakomelingen, wordt na zijn middelbare school arbeider bij de Zaandamse verffabriek Pieter Schoen.
  jan 2020/09/09 22:34
 • Koog Bloemwijkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKoog Bloemwijk

  Jouk Fris Buurt in zuidelijk Koog, gebouwd in de tweede helft van de jaren '20 tot eind jaren '30. Mede door de omvang van de Wijk nam de bevolking van Koog belangrijk toe (1930: 4400. 1940: bijna 6400). Door de NS is, tegelijk met de elektrificatie van de spoorlijn Amsterdam-Alkmaar in 1931, een klein station tegenover Bloemwijk geopend. In december 2016 (met ingang van de dienstregeling van 2017) is de naam hiervan veranderd in Koog aan de Zaan.
  ↷ Pagina naam van bloemwijk gewijzigd in koog_bloemwijk — jan 2020/09/09 22:33
 • bloemwijk ↷ Pagina naam van bloemwijk gewijzigd in koog_bloemwijk — jan 2020/09/09 22:33
 • Corn. Bak BVplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCorn. Bak BV

  handelskwekerij gevestigd op Dorpsstraat 11B te Assendelft. De kwekerij werd in januari 1929 als eenmanszaak opgericht door de 24-jarige Cornelis Bak. Op de driekwart hectare land die hij op dat moment tot zijn beschikking had begon hij met het telen van groenten, bloemen, bollen en potplanten, waartoe hij zich de eerste jaren beperkte. Zijn eerste kas met een oppervlakte van 500 vierkante meter bouwde hij in 1933; in 1947 werd 500 vierkante meter kas bijgebouwd. Omstreeks 1956 is…
  [Gasvlam] — jan 2020/09/09 22:32
 • bak1 ↷ Pagina naam van bak1 gewijzigd in cornelis_bak_bv — jan 2020/09/09 22:25
 • buter1 verwijderd — jan 2020/09/09 22:24
 • bouman1 verwijderd — jan 2020/09/09 22:17
 • Bouman, Gradaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBouman, Grada

  (Zaandam 25 juli 1929 - Den Haag 6 april 2019)

  Grada Henrica Bouman, beeldend kunstenaar, werkte in Zaandam, Zuid-Scharwoude, Hilversum en Den Haag. Zij kreeg na onderwijzeres te zijn geweest, haar opleiding beeldende kunsten en studeerde verder aan de Vrije Academie in Den Haag. Eerder ontving zij les van
  ↷ Pagina naam van bouman1 gewijzigd in bouman_grada — jan 2020/09/09 22:16
 • bouman1 ↷ Pagina naam van bouman1 gewijzigd in bouman_grada — jan 2020/09/09 22:16
 • Boschjespadplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoschjespad

  Voormalig pad in Koog aan de Zaan, later Boschjesstraat. Onder de nog eerdere naam Weeshuispad bezat het een padreglement genoemd in 1767. De aanduiding Boschjespad of -straat verwijst naar het vroegere Koger Bosje, een begroeid terrein dat ook ruimte bood voor de in nogal slechte staat verkerende velden van voetbalclub SDO, het latere KFC, en korfbalvereniging KZ. Aan het pad stonden het gemeentehuis en het politiebureau, terwijl op het terrein van het Koger Bosje later Ons Verplee…
  jan 2020/09/09 21:48
 • Bos, Cornelis Hendricus van denplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBos, Cornelis Hendricus van den

  Velsen, 10 november 1905 - Den Haag, 10 mei 1940

  Cornelis Hendricus van den Bos, was een Zaandamse chauffeur chauffeur, die als militair bij 3-III Depot Cavalerie gewond raakte bij het bombardement op de Nieuwe Alexanderkazerne tijdens de Slag om Den Haag. Hij overleed later die dag in het Bronovo ziekenhuis.
  jan 2020/09/09 21:47
 • erfgoedmarkt.jpg aangemaakt — jan 2020/09/09 21:23
 • burgemeesters_zaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big!Ambtsperiode!!Naam burgemeester!!Partij of stroming 1779 Engel Huibertsz van de Stadt 1783 - 1784 Engel Huibertsz van de Stadt 1814 - 1815 Dirk Dekker en J. Vander 1815 - 1819 Engel Huibertsz van de Stadt 1819 - 1820 Dirk Dekker 1823 - 1828 ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/09 21:22
 • Bos, Johannes Hendrik van denplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBos, Johannes Hendrik van den

  (Sloten, 22 november 1905 - Den Haag, 10 mei 1940

  Johannes Hendrik van den Bos, was een Zaandamse huzaar die op 10 mei 1940 sneuvelde als gevolg van het Duits bombardement op de Haagse Nieuwe Alexanderkazerne, tijdens de Slag om Den Haag.
  jan 2020/09/09 21:14
 • Downloadsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDownloads

  Download de encyclopedie

  (oorspronkelijke versie: 1991) als PDF bestand. Het zijn grote bestanden, dus het kan enige tijd duren.

  * Deel 1, 632 Mb PDF * Deel 2, 627 Mb PDF

  Krantenknipsels ten tijde van het uitkomen van de Encyclopedie:

  * Krantenknipsels, 26 Mb PDF
  [Downloads] — jan 2020/09/09 12:49
 • Bruijn, Corplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBruijn, Cor

  Wormerveer, 17 mei 1883 – Hilversum, 16 november 1978

  Cornelis Pieter (Cor) Bruijn, onderwijzer en onderwijsvernieuwer, later vooral bekend geworden als schrijver met een zeer omvangrijk oeuvre van romans en jeugdboeken.

  Cor Bruijn was de oudste uit een gezin van tien kinderen. Zijn vader was eerst werkzaam als smid in de zaak van zijn grootvader Klinkenberg, maar nam in 1885 een kleine kruidenierszaak aan het Noordeinde te Wormerveer over. Niet minder dan twintig van zijn later…
  jan 2020/09/09 12:28
 • Breed, Reijerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBreed, Reijer

  Alkmaar, 5 november 1950

  Reijer Breed, lokaal- en later landelijk activist in de homo-beweging, kwam anderhalf jaar oud in Zaandam wonen en verhuisde op zijn elfde naar Wormerveer. Als bestuurslid van de afdeling Zaanstreek/Waterland van de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC organiseerde hij enkele acties in de Zaanstreek, waarmee hij landelijk aandacht trok; hij verscheen in een aantal televisieprogramma’s. Daarop volgde begin jaren '80 het verzoek …
  jan 2020/09/09 12:24
 • Brandweer Zaandam Kring 7plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBrandweer Zaandam Kring 7

  De geschiedenis

  Voor het jaar 0000

  Hier komt tekst.....

  Na de vervanging in 1974 is deze spuit nog diverse jaren in gebruik geweest bij de bedrijfsbrandweer van Flora Holland (v/h CCWS > Bloemenveiling Westland) - Naaldwijk (per 01-01-2010 Veiligheidsregio Haaglanden)
  jan 2020/09/09 12:16
 • Brandweer Krommenie (dorp)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBrandweer Krommenie (dorp)

  1e motorspuit Krommenie 1914andbrandspuit Krommenie 1890. Bron Brandweer KrommenieSpuithuis Noorderhoofdstraat 110

  Reeds voor het jaar 1910 was dit spuithuis, -naast de kerk-, aan de Noorderhoofdstraat 110 al in gebruik voor de huisvesting van de door de
  jan 2020/09/09 12:15
 • Bouwman, de Oudeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBouwman, de Oude

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de wagenschotzager is onbekend. De eerste vermelding dateert uit 1729, toen hij van eigenaar veranderde. Hij heeft gestaan ten westen van de Zuiderwatering en werd in 1745 verkocht om van het erf te halen.
  jan 2020/09/09 12:12
 • Boot, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoot, de

  Verfmolen en oorspronkelijk tabaksstamper te Koog. De windbrief werd gegeven in februari 1699. Mogelijk was deze laat aangevraagd, want in december 1696 was de molen al verzekerd tegen brandschade. Vanaf 1707 deed hij dienst als verfmolen. Hij heeft gestaan aan en ten noorden van de Sluissloot, ten oosten en op enige afstand van de Watering, en ging in juni 1888, na korte tijd koeken van maisafval te hebben geslagen, door brand verloren.
  jan 2020/09/09 11:53
 • Boddaertcentraplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoddaertcentra

  Zie: Jeugdzorg
  jan 2020/09/09 11:49
 • Blaupot ten Cate, Stevenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlaupot ten Cate, Steven

  (Noordbroek 29 januari 1807 - Hoogezand 9 september 1884) Steven Blaupot ten Cate, bron: Beeldbank UvA Steven Blaupot ten Cate, liberaal politicus en doopsgezind predikant. In 1839 werd hij beroepen bij de Doopsgezinde gemeente aan de Oostzijde. In 1848 verhuisde hij omwille van familie-omstandigheden en gezondheidsredenen en werd beroepen in Hoogezand.
  jan 2020/09/09 11:45
 • steven_blaupot_ten_cate.jpg aangemaakt — jan 2020/09/09 11:45
 • blauwepad.jpg aangemaakt — jan 2020/09/09 11:33
 • bloemendaal verwijderd — jan 2020/09/09 11:27
 • Boon bv, Koninklijke Fabriekenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoon bv, Koninklijke Fabrieken

  Cacaofantasieproductenfabriek en oorspronkelijk cacao-, chocolade- en blauwselfabriek te Wormerveer, ontstaan in 1813. Grondlegger van het bedrijf was Jacob Willem Boon (Zie: Boon ondernemersgeslacht), die in mei 1813 op bescheiden schaal met molen
  jan 2020/09/09 11:17
 • Humanismeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHumanisme

  Levensbeschouwing, die uitgaat van de vraag hoe aan het bestaan zin kan worden gegeven, zonder het antwoord op die vraag buiten dit leven te zoeken. Dit moderne niet-christelijke humanisme is voortgekomen uit het 'christelijke' historische humanisme. Binnen het moderne humanisme zijn weer vele richtingen, zoals het evolutionair humanisme, het psychologisch humanisme en het wijsgerig humanisme te onderscheiden. Als begin van het moderne humanisme in Nederland kan de oprichting in 1946 …
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 84.104.146.56 2020/09/09 11:06
 • bloemplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIn 1094 bij het 500 jarig bestaan van zaandijk is door een groep zaandijkse vrouwen de Zaanse Kaper opgericht, die diverse zaanse kostuums heeft gemaakt. verwijderd — jan 2020/09/09 07:59
 • Blikindustrieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlikindustrie

  Economische sector, emballage-industrie. Ontstaan in de 19e eeuw. In de Zaanstreek belangrijk vanaf einde 19e eeuw tot 1970. Zaanlandia Blik te Krommenie is het laatst overgebleven bedrijf. Algemeen Blikindustrie is in Nederland een van de belangrijkste emballage-industrieën, zowel wat betreft productie-niveau als wat betreft de werkgelegenheid.
  jan 2020/09/09 07:54
 • Bloeddief` deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBloeddief` de

  Oliemolen te Oostzaandam. zie: de Virgilius, De

  molen oliemolen

  oliemolen molen
  jan 2020/09/09 07:53
 • Donerenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDoneren

  Bent u tevreden over de gratis online-encyclopedie van de Zaanstreek? Misschien wilt u de Vereniging Zaans Erfgoed, die deze site verzorgd heeft en beheert dan helpen met een kleine gift?

  Zo ja, klik dan op de button

  Winnie de wit 2020/09/08 23:13
 • De Parel van Zaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDe Parel van Zaandam

  Mina Budermann—van Dijk, de Parel van Zaandam Op 5 mei 1893 beleefde de operette 'De Parel van Zaandam' haar première in de Amsterdamse Artis-Schouwburg. Een oorspronkelijke Nederlandse operette in drie bedrijven en vier taferelen, tekst van August P. Kiehl, muziek van
  jan 2020/09/08 23:12
 • Blanken, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlanken, Jan

  Zwammerdam 27 februari 1896 - Wormerveer 30 juli 1983

  Het echtpaar Jan Blanken en Alice Blanken-Blendofsky, wonend op Blok 62 Krommenie, kreeg tijdens de bezetting van Nederland te maken met meerdere dilemma’s. Jan Blanken was namens de SDAP wethouder in Krommenie. Op 8 mei 1941 werd burgemeester
  jan 2020/09/08 22:03
 • Blaauwe Hof, hetplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlaauwe Hof, het

  Hof van oorspronkelijk twintig woningen aan het Hennepad te Wormerveer. In 1766 kocht Dirk Jansz Blaauw van zijn eigen firma een stuk grond` waar hij de twintig (Loosjes, Adriaan spreekt over 22) woningen liet neerzetten. Deze woningen waren bedoeld voor op zijn papiermolens werkende arbeiders en hun families. Aan het wonen in het Hof werden door Blaauw wel voorwaarden gesteld; de bewoners moesten `
  jan 2020/09/08 22:02
 • Blaasbalg, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlaasbalg, de

  Volmolen te Zaandijk. De windbrief werd gegeven injuli 1639. Hij heeft gestaan ten noorden van het Guispad. Jaar en wijze van verdwijnen zijn onbekend; in 1657 was hij nog aanwezig.
  jan 2020/09/08 20:36
 • Biljartenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBiljarten

  Spel dat zich tot binnensport ontwikkelde. Met biljart wordt tevens de rechthoekige, met doorgaans groen laken beklede tafel aangeduid waarop het spel wordt beoefend. Het wordt gespeeld met drie ivoren ballen en een zogenaamde keu, een circa 1.40 meter lange stootstok.
  jan 2020/09/08 20:34
 • Forbo Krommenie bvplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigForbo Krommenie bv

  Fabrikant van linoleum en vinyl, handel in linoleum, vinyl, tapijt, onderhouds-, plak- en egaliseermiddelen, afwerkingsproducten zoals plinten, profielen en lasdraden; statutaire zetel in Krommenie, feitelijk gevestigd te Assendelft.
  jan 2020/09/08 16:51
 • Van de Zaan gezienplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVan de Zaan gezien

  Documentaire over de teloorgang van de Zaanse Familiebedrijven. De basis voor dit project werd gevormd door een nooit uitgezonden IKON-film uit 1982. Voor de film werd een boottocht over de Zaan gemaakt, waarbij Klaas Kingma vertelde over de bedrijven en de industrieën langs de Zaan. De film werd nooit uitgezonden, maar werd in 2003 uitgebracht op DVD.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/08 16:45
 • Houtwerkersstakingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoutwerkersstakingen

  De loonregeling, zoals door houtbewerkers bij de firma's Simonsz en Zoon en Stadlander en Middelhoven aan de patroons werd gevraagd, luidt:

  * 1e raamzagers f 15 per week * 2e raamzagers f 13.50 * Rondzagers f 16 * Schavers f 17,50
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 94.212.218.150 2020/09/08 16:45
 • Krijt, Chrisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKrijt, Chris

  Zaandam, 10 juli 1916 - Wormerveer, 10 februari 2005

  Christoffel Krijt, loodgieter uit de Botenmakersstraat in Zaandam en verwoed amateur-fotograaf. Hij was de broer van de beroepsfotograaf Wim Krijt (1914-2000), die foto’s voor Dagblad De Typhoon maakte. Samen legden de broers in de jaren ’50, ’60 en ’70 van de twintigste eeuw een schat aan Zaanse beelden vast.
  jan 2020/09/08 16:41
 • Zwan, Deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZwan, De

  Oliemolen in Westzaandam. Zie De Witte Zwaan.

  oliemolen molen
  jan 2020/09/08 16:34
 • Bierbrouwerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBierbrouwerij

  Tak van nijverheid, in de Zaanstreek slechts op bescheiden schaal uitgeoefend. Voor zover bekend heeft wat de Zaanstreek betreft alleen in Krommeniehorn een bierbrouwerij gestaan. Het is niet bekend hoe lang en in welke hoeveelheden deze brouwerij (
  jan 2020/09/08 16:33
 • Blees, Gerrit Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBlees, Gerrit Jan

  (1877-1961)

  Boekhandelaar in Zaandam, tevens antiquaar en kunsthandelaar, amateur astroloog en auteur van verschillende geschriften, waarvan het boekje 'De Westzijde te Zaandam in 1883' het meest bekend werd. Blees zette in 1915 de door zijn vader in 1883 opgerichte boek- en kantoorboekhandel voort en kreeg door zijn erudiete liefde voor het boek landelijke bekendheid in vakkringen.
  jan 2020/09/08 16:32
 • Coöperatieve Handelsonderneming de Ondernemingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCoöperatieve Handelsonderneming de Onderneming

  In 1902 door 12 Zaandijkse middenstanders opgerichte coöperatie. In 1910 nam men het besluit tot de oprichting van Cacaofabriek de Zaan. Het lukte niet goed om het bedrijf winstgevend te maken en in 1911 werd Jan Huysman (die al in de cacaoindustrie actief was) gevraagd om ook aandeelhouder te worden. In 1916 nam hij het bedrijf helemaal over na een grote schuld aan hem.
  jan 2020/09/08 16:06
 • cultureleplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIk mis Dick Kerssens 1990

  --- jan 2015/11/09 11:52

  Flentrop Orgelbouw en Rapgroep DDT krijgen Zaanse Cultuurprijzen 2001

  De Zaanse Cultuurprijs 2001 gaat naar de firma Flentrop Orgelbouw. Rapgroep Dazzlin Dutch Tactics krijgt de Aanmoedigingsprijs 2001. Tijdens de jaarlijkse cultuurmarkt op zondagmiddag 24 juni in het centrum van Zaandam worden de prijzen uitgereikt door wethouder van cultuur Judith Schouten-Burger. De prijzen bestaan uit een oorkonde plus een sculptuur van G. Engels en een …
  jan 2020/09/08 16:02
 • Crommenijeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCrommenije

  Beeldsnijder, Joost Jansz Oorspronkelijk een breed water, dat - buiten de omringdijk gelegen - tot 1357 een open verbinding vormde tussen het Wijkermeer (de noordelijke uitloper van het IJ, het ) en het Langmeer (deel uitmakend van de Schermer, thans nog als Lange Meer een gedeelte van het Alkmaardermeer). In genoemd jaar werd de
  jan 2020/09/08 16:01
 • Couwenhovenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCouwenhoven

  Zaans, voornamelijk Zaandijks, geslacht.

  Willem Adriaansz Couwenhoven, (Maasland, 1745 - Koog aan de Zaan, 2 maart 1817) afkomstig uit Maasland, trok aan het eind van de 17e eeuw als timmermansgezel naar Zaandijk. Hij was een landbouwerszoon, afkomstig uit een groot gezin.
  jan 2020/09/08 16:00
 • Coronam BVplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCoronam BV

  De in 1963 gestarte Mechanische Industrie Coronam BV aan Eendrachtsstraat in Zaandam verhuisde al snel na de oprichting naar een eigen locatie aan het Barndegat in Zaandam met een oppervlakte van aanvankelijk 150 m². Ondanks een tweetal verbouwingen werd dit pand ook als te klein beschouwd waarop begin jaren ’80 de eerste paal werd geslagen voor de 800 m² nieuwbouw aan de Sluispolderweg. Dit pand betrof een vergroting van het aantal vierkante meters oppervlak, Coronam kon hier ruim …
  jan 2020/09/08 15:59
 • Copper, Gerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCopper, Ger

  (Assendelft, 21 juli 1953 – 6 augustus 2020)

  Ger Copper, artiestennaam voor Gerrit Kopper, was een goochelaar uit in Assendelft. In 1979 was hij wereldkampioen en mocht zich driemaal Nederlands kampioen noemen. Ger Copper begon rond zijn veertiende verjaardag met goochelen en werd als vijtienjarige Nederlands junioren kampioen op het onderdeel manipulatie.
  jan 2020/09/08 15:58
 • Communicatiewegenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCommunicatiewegen

  Verbindingswegen. ontsluitingswegen tussen de verschillende woonkemen. Tot halverwege de 19e eeuw waren er nauwelijks verharde verbindingswegen. Het verkeer binnen en naar de waterrijke Zaanstreek was voor een groot deel vaarverkeer. De eerste communicatieweg - van Westzaan via Assendelft naar Heemskerk en verder naar Beverwijk ~ was een gevolg van particulier initiatief. De broers
  jan 2020/09/08 15:47
 • Christen-Vrouwenbond, Nederlandseplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigChristen-Vrouwenbond, Nederlandse

  Interkerkelijke vrouwen-organisatie met landelijk ongeveer 80.000 leden (1987). De oprichting had plaats op 1 oktober 1919 naar aanleiding van de instelling van het algemeen kiesrecht. De doelstelling was en is het geven van voorlichting aan de leden, uitsluitend vrouwen, op staatkundig, maatschappelijk en cultureel terrein. De bond koos al meteen een emancipatorisch, op de vrouw gericht, beleid. Door middel van thema-avonden, koffie-ochtenden en cursussen word…
  jan 2020/09/08 15:41
 • Cesar, Juliusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCesar, Julius

  Zie: Onderwijs 1.2.8,
  jan 2020/09/08 15:40
 • Bevolkingsregistersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBevolkingsregisters

  Zie: Tweede Wereldoorlog 3.

  tweede_wereldoorlog
  jan 2020/09/08 15:35
 • Bplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigB

  B
  jan 2020/09/08 15:35
 • bevolkingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBevolking cijfers aanpassenjan 2020/09/08 15:34
 • 2.1. Inleidingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_big2.1. Inleiding

  2 De structuur van de Zaanse economie

  Uit de algemene inleiding is gebleken dat in beginsel een reeks van structuurbepalende elementen en factoren bruikbaar is om een goed beeld te geven van de economie van de Zaanstreek. Er zijn ook verscheidene rapporten en andere publicaties over dit onderwerp beschikbaar (zie de bronvermelding). In het beperkte kader van een encyclopedie bijdrage zou het te ver voeren alle aspecten in beschouwing te nemen. Bovendien zijn bij de statis…
  [2.3 Het Zaanse product nader bezien] — jan 2020/09/08 15:25
 • Economische ontwikkeling vóór 1580plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEconomische ontwikkeling vóór 1580

  1 1 Economische structuur vóór 1500

  1 1 1 Bodemgesteldheid, ontginning landbouw

  De economische geschiedenis van de Zaanstreek is begonnen toen de eerste bewoners zich in de streek vestigden Maar niemand weet precies wanneer dat is gebeurd. Wie deze geschiedenis wil beschrijven moet daarom voor zichzelf ergens een, betrekkelijk willekeurig, vertrekpunt kiezen In deze bijdrage is gekozen voor het jaar 1488 In de hierna volgende bladzijden worden de hoofdlijnen…
  jan 2020/09/08 15:22
 • Economische ontwikkeling van de Zaanstreek in de periode 1580-1800plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEconomische ontwikkeling van de Zaanstreek in de periode 1580-1800

  2.1 Economische expansie l

  Ondanks de stedelijke tegenwerking geraakte de economische ontwikkeling van de Zaanstreek na 1580 in een stroomversnelling. De periode 1580-1650 was een tijdperk van explosieve en veelzijdige uitbreiding van economische bedrijvigheid. Het was een tijd waarin het lot van de Zaanse economie onverbrekelijk verbonden werd met het lot van de Amsterdamse stapelmarkt. De Zaanstreek werd meegezogen in de voor…
  jan 2020/09/08 15:22
 • Duijs, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuijs, Jan

  Nijmegen, 21 februari 1877 - Lochem, 16 september 1941

  mr Jan Eliza Wilhelm (Jan) Duijs, bezoldigd propagandist van de SDAP, raadslid en eerste socialistische wethouder te Zaandam, Statenlid, Kamerlid en redacteur van het socialistische weekblad
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 62.210.188.222 2020/09/08 15:17
 • bewoningsgeschiedenisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBevolkingsgeschiedenis Gegevens aanpassenjan 2020/09/08 15:12
 • Beursplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeurs

  Som geld, bijeen gebracht of beschikbaar gesteld om onvermogenden te steunen (vergelijkbaar met de tegenwoordige studiebeurzen). In deze betekenis wordt gewezen op de Beurs voor Zeevarenden, een in 1615 opgericht fonds ter ondersteuning van zeelieden die door Duinkerker (of Biscayer of Barbarijer) kapers gevangen werden gehouden.
  jan 2020/09/08 15:10
 • Bestevaerspad, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBestevaerspad, Jan

  Pad te Koog, iets ten zuiden van de Sluissloot, lopend vanaf de Lagedijk. Het pad, dat beter bekend was als Piet Tuinenpad, kreeg in 1754 een padreglement. Al lang voor de Tweede Wereldoorlog is de naam veranderd in Jan Bestevaerstraat.
  jan 2020/09/08 15:06
 • Bestuurplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBestuur

  Bestuur
  jan 2020/09/08 15:04
 • Belgische Straatplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBelgische Straat

  Straat te Zaandam, zijstraat van de Oostzijde. De straat kreeg bij de aanleg in 1914 haar naam na de val van Antwerpen in dat jaar, ter herinnering aan de Belgische vluchtelingen, die daarna ook naar Zaandam kwamen. Samen met de Brusselse straat en de Luikse straat vormt de Belgische straat de zogenoemde Belgische buurt.
  jan 2020/09/08 15:03
 • belgische ↷ Pagina naam van belgische gewijzigd in belgische_straat — jan 2020/09/08 15:02
 • bejaardenoordenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBij het onderwerp 'bejaardenoorden' heb ik 3 x een stukje vet gemaakt, even bekijken a.u.b.

  NB deze tekst is in zijn geheel gedateerd, maar het onderwerp nog actueel, ik weet niet of het aan de huidige tijd moet worden aangepast. --- Judith Friso 2015/12/08 21:47
  jan 2020/09/08 15:00
 • Belgische vluchtelingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBelgische vluchtelingen

  Na het Duitse bombardement op Antwerpen op 4 augustus 1914 trokken naar schatting een miljoen Belgen de grens over naar het naar het neutrale Nederland. De vluchtelingen werden opgevangen in tentenkampen in steden als Roosendaal en Bergen op Zoom en in opvangkampen van Nunspeet, Ede, Amersfoort en Amsterdam, maar ook vonden zij onderdak bij particulieren.
  jan 2020/09/08 14:58
 • Beieren, Albrecht vanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBeieren, Albrecht van

  Zie: Bestuur en rechtspraak 1.2.2.
  jan 2020/09/08 14:42
 • Begrafenisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBegrafenis

  De teraardebestelling van een overledene op een begraafplaats, vroeger algemeen, eind jaren tachtig voor ruim 53% verdrongen door verbranding in een Crematorium (landelijk is dit percentage aanzienlijk lager, namelijk ongeveer 40%). De regeling van begrafenis of crematie is in handen van
  jan 2020/09/08 14:41
 • Begraafplaatsenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBegraafplaatsen

  Terreinen aangewezen om de doden te begraven. Een aantal begraafplaatsen is bij kerken als kerkhof gesitueerd. De vroegere gewoonte om ook ín de kerken te begraven is in 1808 wettelijk afgeschaft, tegelijk met de invoering van de verplichting om registers van het begraven bij te houden. Hiermee was men vrij algemeen reeds in de loop van de 18e eeuw begonnen. Vóór 1808 waren er al kerkhoven in gebruik omdat er binnen de kerkmuren, afgezien van een beperkt aantal bestaande familie…
  jan 2020/09/08 14:39
 • Anti-Revolutionaire Partij (ARP)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAnti-Revolutionaire Partij (ARP)

  Eerste georganiseerde politieke partij in Nederland. In 1879 ontstaan door bundeling van de reeds bestaande plaatselijke anti-revolutionaire kiesverenigingen op basis van het door Abraham Kuyper geschreven beginselprogramma. Uitgangspunten van dit programma waren:
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/08 14:38
 • Bedstedeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBedstede

  Slaapplaats; deze waren meestal in de wandbetimmering van de vertrekken opgenomen. De afmetingen bedroegen doorgaans 4à4½ x 6à7 voet. Ook in het opkamertje boven de kelder en langs de schuinte van het dakvlak op zolders waren bedsteden gemaakt. In boerderijen werden voor de knechts bedsteden uitgebouwd in de hooiberging, die bereikbaar waren vanaf de koegang. In Noord-Holland werden deze koets of koes genoemd.
  jan 2020/09/08 14:36
 • Bank van leningplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBank van lening

  Gemeentelijke instelling in de 19e eeuw te Zaandam waar tegen onderpand leningen konden worden verkregen, in de volksmond: lommerd. De Zaandamse bank van lening werd in 1815 door de gemeente gevestigd aan het Spinhuispad. Vanaf het begin werd veel gebruik gemaakt van de instelling; de gemeente moest meermalen het bedrijfskapitaal verhogen. Daarnaast ontving de bank gelden uit de openbare verkoop van onderpanden op niet (op tijd) afgeloste leningen. In 1868 werden gemiddeld ieder…
  jan 2020/09/08 14:35
 • Bakker, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBakker, de

  Oliemolen te West-Knollendam. De windbrief werd gegeven in augustus 1689. Hij was vanaf de Zaan de eerste molen aan de Tochtsloot en ging in januari 1909 geheel door brand verloren.

  oliemolen molen
  jan 2020/09/08 14:34
 • baseballplugin-autotooltip__defaulttestjan 2020/09/08 14:32
 • Krantenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKranten

  Nieuwsbladen, meest in dagelijkse editie verschijnende drukwerk-uitgaven.

  Er waren lange tijd twee Zaanse dagbladen in omloop, De Typhoon en De Zaanlander. Zij brachten binnen- en buitenlands nieuws en bevatten dagelijks een aantal pagina's met regionale berichten, reportages en commentaren. Beide kranten waren zowel in abonnement als in losse verkoop verkrijgbaar.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 62.210.188.222 2020/09/08 14:30
 • Baanakkersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBaanakkers

  Zie: Landschap 3.4.
  jan 2020/09/08 14:27
 • Tromp, Ansplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTromp, Ans

  (Amsterdam, 7 december 1914 - Zaandam, 27 januari 2018) Ans Tromp en haar leerling Wim Tip voeren een gesprek in 2013 Jantje (Ans) Tromp was een Zaanse organist uit een muzikaal milieu. Op twaalfjarige leeftijd kreeg zij les van Hendrik Offenberg (1888-1971), de blinde organist van de
  jan 2020/09/08 14:17
 • Grafische industrieplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGrafische industrie

  Belangrijke tak van nijverheid, in de Zaanstreek uitgeoefend in ongeveer 70 kleine tot middelgrote bedrijven met een gezamenlijk personeelsbestand om en nabij 1500 personen in 1991. Tot de grafische industrie worden gerekend drukkerijen en ondernemingen die in belangrijke mate een druktechniek toepassen voor de vervaardiging van hun producten zoals de verpakkingsindustrie, alsmede de bedrijven die delen van het grafische productieproces verzorgen als toeleverancier. Bij dez…
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — 62.210.188.222 2020/09/08 14:15
 • 20171030_vragenzaansequizdef_1_.pdf aangemaakt — jan 2020/09/08 13:52
 • geschiedenis_quiz_7-10-2016_.pdf aangemaakt — jan 2020/09/08 13:51
 • laatste_veranderingenplugin-autotooltip__defaultjan 2020/09/08 13:33
 • Artillerie Inrichtingen (AI)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArtillerie Inrichtingen (AI)

  Producent van munitie te Zaandam, aan het Noordzeekanaal ten oosten van de voormalige Hembrug op de zuidwestelijke hoek van de Voorzaan. De productie van de munitie werd in de jaren 1885-1889 vanuit Delft naar Zaandam overgebracht. Op 1 januari 1973 werd het staatsbedrijf omgezet in een naamloze vennootschap onder de naam Eurometaal nv.
  [Eurometaal] — jan 2020/09/08 13:32
 • AZplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAZ

  Het oude logo van AZ '67 In 1967 opgericht als beroepsvoetbalclub AZ'67, een afkorting voor Alkmaar Zaanstreek-combinatie, uitkomend in de eerste divisie van de competitie betaald voetbal (1991). De toevoeging '67 is sinds 1986 uit de naam verdwenen. Hoewel
  jan 2020/09/08 13:27
 • logo_az.png aangemaakt — jan 2020/09/08 13:26
 • Assumburg, Huisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAssumburg, Huis

  Tegenwoordig hotel met maximaal 120 bedden in Assendelft, tegenover het voormalige gemeentehuis in de kom van het dorp. Vroeger tot 1911, dorpsherberg met waarschijnlijk een lange geschiedenis.

  Naar verluidt is deze herberg ontstaan op de plaats van het Jachthuis van de Heren van Assendelft. Het is zeer lang gebruikelijk geweest dat de pacht van de boeren in het Huis Assumburg werd afgedragen aan de landeigenaren. Het verdient vermelding dat de gemeente Zaanstad nu een overeenk…
  jan 2020/09/08 13:05
 • Assendelfterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAssendelfter

  De Assendelfter is een oud Nederlands kippenras, ontstaan in de Zaanstreek. Het is een zogenaamd pelhoen.

  In 1981 hebben de liefhebbers en fokkers van de Assendelfter hoender zich verenigd in de Assendelfter en Noord-Hollandse Blauwen Club. Intussen heeft de club circa 150 leden.

  kip hoen
  jan 2020/09/08 13:02
 • Arend, de Groteplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArend, de Grote

  Houtzaagmolen te Westzaandam, paltrok. De windbrief van de wagenschotzager werd gegeven in november 1713. De molen stond aan en ten noorden van de Papenpadsloot, ten westen van de latere spoorlijn. De laatst bekende vermelding is in een assurantiecontract uit 1760. Vermoedelijk is hij kort daarna gesloopt.
  jan 2020/09/08 12:59
 • Arend, de Blauweplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArend, de Blauwe

  Naernase Vaart Hennepklopper te Krommenie. De windbrief werd gegeven in april 1693 aan Symon Blauwe c.s. Hij heeft gestaan aan de Nauernasche Vaart, op het noordeinde van de dijk. In 1904 werd er een dieselmotor in geplaatst en in 1913 werd hij gesloopt.

  molen hennepklopper
  jan 2020/09/08 12:58
 • archeologische_werkgemeenschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDe werk- en expositieruimte bevindt zich in 2015 in de Tuinstraat in Zaandijk in een voormalig schoolgebouw. Het tijdschrift 'Grondspoor' wordt in 2015 digitaal verspreid.jan 2020/09/08 12:57
 • arbeidsplaatsenplugin-autotooltip__defaultTABELLEN aanmaken/aanpassen verwijderd — jan 2020/09/08 12:56
 • Arbeidsbureauplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArbeidsbureau

  Zie: Gewestelijk Arbeidsbureau. Zie ook, in verband met de brand in het Arbeidsbureau Oostzijde Zaandam, mei 1943 en de bomaanslag op dat in de Stationsstraat te Zaandam in januari 1945: Tweede Wereldoorlog , 3.

  tweede_wereldoorlog
  jan 2020/09/08 12:53
 • aquariumverenigingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOver het onderwerp aquariumverenigingen staat de toestand vermeld zoals die was in 1990, kan dit zo blijven staan? --- Judith Friso 2016/01/21 13:10 verwijderd — jan 2020/09/08 12:52
 • Ambachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAmbacht

  Oorspronkelijk vooral een ondergeschikte openbare betrekking: men sprak onder andere van schout-ambacht, bode-ambacht enzovoort. De diensten die door de schouten als rechtsvorderaars voor de graaf werden verricht, werden ambacht genoemd, vandaar de aanduiding
  jan 2020/09/08 12:50
 • Almanak, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAlmanak, de

  Hennepklopper te Assendelft. De molen werd gebouwd in 1623. Hij heeft gestaan aan de Dwarsdijk (de tegenwoordige Communicatieweg) en werd rond 1718 gesloopt.
  jan 2020/09/08 12:50
 • Akkerbouwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAkkerbouw

  Agrarische bedrijvigheid. In verband met de huidige bodemgesteldheid is het overgrote deel van de Zaanstreek ongeschikt voor akkerbouw; in het verleden werden hier veel grotere oppervlakten voor benut. Een vrij algemeen aanvaarde theorie luidt dat het huidige laagveenpakket waaruit de Zaanstreek bestaat, is ontstaan door erosie en inklinking van oorspronkelijk hoogveen. In de middeleeuwen werd hierop graan verbouwd; het was noodzakelijk het hoogveen te ontwateren en men groef daartoe …
  jan 2020/09/08 12:46
 • logo.png aangemaakt — jan 2020/09/08 10:59
 • Sint Willebrordus, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSint Willebrordus, de

  Oliemolen te Oostzaandam, bijgenaamd De Verdwaalde Boer. De windbrief werd gegeven in oktober 1669. In 1892 werd hij ingericht als pelmolen. In november 1938, toen hij al een aantal jaren werd gebruikt voor het malen van foerage-artikelen, werd hij afgebroken tot stellinghoogte.
  jan 2020/09/08 10:43
 • Hoop op d'Swarte Walvis, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHoop op d'Swarte Walvis, de

  Oorspronkelijk, tot 2002, tot het Koninklijke Ahold-concern behorend restaurant aan de Kalverringdijk op de Zaanse Schans. Het met een terras aan de Zaan gelegen specialiteiten-restaurant is gevestigd in het herbouwde weeshuis van Westzaan, daterend van 1717, dat in 1716 gebouwd werd voor een bedrag van nog geen f 1250,-, een herbouwd 18e eeuws
  jan 2020/09/07 22:03
 • cat2plugin-autotooltip__defaultjan 2020/09/07 22:00
 • Zaanstreek, de (advertentieblad)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanstreek, de (advertentieblad)

  Advertentieblad de Zaanstreek, tussen 1873 en de Tweede Wereldoorlog verschenen in Wormerveer. Het blad werd eerst uitgegeven door S. Blok, vanaf 1875 door J. van Ramshorst. De naam van de donderdagkrant veranderde vele malen, van 'De Zaanstreek' naar 'Algemeen Nieuws- en Advertentieblad', tot 'Algemeen Noord-Hollandsch Nieuws- en Advertentieblad' en ten slotte naar 'Nieuws- en Advertentieblad voor Wormerveer en omstreken'.
  jan 2020/09/07 21:57
 • traankokerij.jpg aangemaakt — jan 2020/09/07 20:02
 • beschuittoren.jpg aangemaakt — jan 2020/09/07 20:00
 • Accijnshuisjes aangemaakt — jan 2020/09/07 19:57
 • Accijnshuisjesplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAccijnshuisjes

  Plaatsen waar accijns bepaald en geheven werd. In de Zaanstreek zijn twee accijnshuisjes bekend op de Grote Sluis te Zaandam. Aldaar moesten sommige handelaren hun waren uitladen om deze te laten tellen, wegen, of meten. De twee nog aanwezige pandjes zijn in het begin van de 18e eeuw gebouwd. Eén daarvan vormde sinds de
  jan 2020/09/07 19:37
 • Acht Staten, d'plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAcht Staten, d'

  d'Acht Staten, later genoemd Acht Staten, verpleeg- en verzorgingshuis te Wormerveer, onderdeel van zorgorganisatie Evean. Acht Staten ligt in Wormerveer, middenin een woonwijk, vlakbij het NS-station en het Wilhelminapark. Acht Staten biedt langdurige verzorging aan ouderen. Ook is er ruimte voor ouderen die tijdelijk zorg nodig hebben. Aan Acht Staten grenzen zorgwoningen die via woningcorporatie Parteon worden verhuurd.
  jan 2020/09/07 19:37
 • Queen, deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigQueen, de

  Oliemolen te Oostzaandam, zie: De Ster.

  oliemolen molen
  jan 2020/09/07 19:36
 • Gezondheidszorg in de 20e eeuwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg in de 20e eeuw

  * Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * Gezondheidszorg in de 20e eeuw

  Gezondheidszorg in de 20e eeuw

  3.1. Ontwikkelingen van het zorgsysteem in Nederland.

  Bij overheid en vooruitstrevende werkgevers openbaarde zich rond de eeuwwisseling een groeiende aandacht en een gevoel van verantwoordelijkheid voor de zwakken in onze samenleving. Zoals eerder in omringende landen geschiedde werd in ons land een nieuwe sociale wetgeving gericht op bescherming van werknemers tegen gezondheidsbedreigi…
  jan 2020/09/07 19:29
 • Gezondheidszorg in de 19e eeuwplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg in de 19e eeuw

  * Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * Gezondheidszorg in de 20e eeuw

  Gezondheidszorg in de 19e eeuw

  2.1. De Franse bezetters en de hygiëne (1794-1813)

  2.1.1. Vooruitgang door de Franse bezetting

  De Fransen, tezamen met hun Nederlandse medewerkers, bewezen reeds drie jaar na hun komst dat zij vele mogelijkheden kenden om de gezondheid van de burgers te beschermen. Hun denkbeelden stamden uit de 18e eeuw, die der Verlichting. Zij waren gebaseerd op ervaring en onderzoek, op verstandeli…
  jan 2020/09/07 19:28
 • Gezondheidszorgplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGezondheidszorg

  * Voorwoord * Voor 1800 * 19e eeuw * Gezondheidszorg in de 20e eeuw

  Gezondheidszorg

  De gezondheidszorg heeft een lange geschiedenis. De wetenschap der geneeskunde is stap voor stap ontwikkeld en raakte gaandeweg in een stroomversnelling van steeds nieuwe inzichten, ontdekkingen, behandelingswijzen en -technieken, geneesmiddelen enzovoort. Bij de voorbereiding van de artikelen over de gezondheidszorg in de Zaanstreek diende zich onmiddellijk de vraag aan of de regionale ontwikkeling va…
  jan 2020/09/07 19:27
 • Zienagoogplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZienagoog

  Expositie- en kunstuitleencentrum, ooit gevestigd aan de Westzijde 39 te Zaandam, daarvoor in de voormalige Synagoge aan de Gedempte Gracht in Zaandam.

  De voorgeschiedenis van Stichting de Zienagoog nam een aanvang in Zaandijk, waar in het door Wim Krijt beheerde
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/07 19:23
 • Zaanse Schilderskringplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Schilderskring

  Vereniging Zaanse Schilderskring, opgericht op 4 oktober 1937, is de plaats waar zowel ervaren als beginnend schilders, elkaar ontmoeten, inspireren en begeleiden. De vijftig leden tellende vereniging maakt sinds 1 oktober 2017 gebruik van het overblijflokaal van voorheen mavo Groen van Prinsterer aan de Vlielandstraat te Zaandam dat deel uit maakt van bedrijfsverzamelgebouw
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/07 19:21
 • Stuurman NV, Drukkerij A.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStuurman NV, Drukkerij A.

  Drukkerij A. Stuurman NV, voormalige drukkerij te Zaandam, kwam voort uit de in 1753 gevestigde drukkerij H. Jukkers de Roode te Zaandam, die in 1793 werd voortgezet door Wed. H. Jukkers de Roode en Zoon Zaandam, die in 1801 op haar beurt werd opgevolgd door J. Jukkers de Roode, stadsdrukker te Zaandam.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/07 18:58
 • SDAPplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSDAP

  Sociaal Democratische Arbeiders Partij, 1894 - 1947

  Na het Groninger congres van 1893 verlegde de hoofdstroom van het democratisch socialisme in Nederland zich naar een nieuw opgerichte partij: de door onder meer Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) in 1894 opgerichte Sociaal Democratische Arbeiders Partij, SDAP. De Socialistenbond ging in 1899 in deze partij op. In de Zaanstreek heeft, meer en langer dan elders, het idealistische, opstandige en anarchistische karakter van het vroege SDB s…
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/07 18:50
 • Zaanlandsche Courantplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlandsche Courant

  1868 - 1945

  Liberaal blad, sedert 1887 onder de naam 'Zaanlandsche Courant, Nieuws- en Advertentieblad voor Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan, Oostzaan enzovoort'. De aanleiding voor de oprichting van de liberale weekkrant was het verlies van een liberale kandidaat van een vrijzinnig democraat, bij de zomerverkiezingen van 1867.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/07 18:35
 • Korte algemene inleidingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKorte algemene inleiding

  1.1. De theorie

  In de theoretische economie heeft het begrip “economische structuur` betrekking op de min of meer duurzame grondslagen van de economie van een land of regio. Het economisch proces van productie en consumptie speelt zich af binnen een kader van natuurlijke, technische en maatschappelijke omstandigheden, waarvan sommige variabel zijn en andere als constante grootheden kunnen worden beschouwd, althans op de korte en/of middel-lange termijn. Op lange termij…
  jan 2020/09/07 18:29
 • Economische Geschiedenis en structuurplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEconomische Geschiedenis en structuur

  prof. dr. A. van Braam

  Economische geschiedenis

  Deze sectie geeft een systematisch overzicht van de economische ontwikkeling.

  Ter wille van de overzichtelijkheid is het artikel ingedeeld in drie hoofdstukken, te weten:
  jan 2020/09/07 18:29
 • sidebarplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEconomische geschiedenis

  * Overzicht Economie * Economische ontwikkeling vóór 1580 * Economische ontwikkeling 1580-1800 * Economische ontwikkeling van de Zaanstreek na 1800

  Economische structuur

  * Korte algemene inleiding * Structuur van de Zaanse economie

  * Home
  jan 2020/09/07 18:28
 • Museaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMusea

  In de Zaanstreek is, overwegend in de 20e eeuw, een aantal kleine musea van verschillende aard ontstaan. De meeste ervan zijn afzonderlijk in deze encyclopedie vermeld. In 1989 is, teneinde het verbrokkelde museumpatroon te coördineren en in de toekomst een meer stedelijke allure te verlenen, de Stichting Steun Zaanse Musea opgericht, waarin met een enkele uitzondering alle instellingen samenwerken.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/07 18:27
 • Molenmakerijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenmakerij

  Ambachtelijke bedrijfstak, waarin men zich bezig houdt met de bouw en inrichting van windmolens alsmede met de reparatie daarvan.

  Over de Zaanse molenmakerij in het verleden is weinig bekend. Er is ook nauwelijks over gepubliceerd. Toch ligt de conclusie voor de hand dat er ettelijke bedrijven en een groot aantal vaklieden bij betrokken moeten zijn geweest. De grote concentratie van industriemolens in de Zaanstreek is immers vrijwel binnen honderd jaar in de 17e eeuw tot stand gek…
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/07 18:26
 • lemma_aanmaken ↷ Pagina naam van lemma_aanmaken gewijzigd in nieuw_onderwerp_aanmaken — jan 2020/09/07 18:23
 • Crisis jaren '30plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCrisis jaren '30

  Naam voor de economische malaise die zich in de jaren '30 van de 20e eeuw deed voelen. Voor Nederland lagen de crisisjaren vooral tussen 1932 en 1936. In de Zaanstreek werd de economische situatie minder slecht dan in omringende gebieden. De crisis van de jaren '30 zette in met de beurskrach van Wall Street op 'zwarte donderdag', 24 oktober 1929. De '“opgeblazen economie' van de Verenigde Staten zakte als een pudding ineen, Westeuropese economieen volgden. Het handelsrijke Nede…
  jan 2020/09/07 16:20
 • Bouwen in de Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBouwen in de Zaanstreek

  Het streekeigene van de Zaanstreek is in het bijzonder tot uiting gekomen bij het bouwen. Dit werd veroorzaakt doordat, in tegenstelling tot de rest van Nederland, in het gebied tussen Amsterdam en Alkmaar, waarbinnen de Zaanstreek is gelegen, de bodem een te geringe draagkracht had om zware stenen gebouwen te kunnen dragen. Vanaf het begin van de permanente bewoning van de Zaanstreek in de 11e eeuw tot aan het jaar 1901, toen het bouwen van hout in het gehele land werd …
  jan 2020/09/07 16:19
 • Litho Zaanlandiaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLitho Zaanlandia

  Litho Zaanlandia, Steen- en Offsetdrukkerij aan de Lagedijk 85 in Zaandijk, opgericht in maart 1909 door Dirk Kleiman Hzn, paste als eerste in de Zaanstreek de vlakdruk, steen- en later offsetdruk, toe. Litho Zaanlandia leverde moderne steendrukverpakkingen, cartonnage, reclame, etiketten, enz.
  ↷ Pagina naam van zaanlandia gewijzigd in litho_zaanlandia — jan 2020/09/07 16:15
 • zaanlandia ↷ Pagina naam van zaanlandia gewijzigd in litho_zaanlandia — jan 2020/09/07 16:15
 • Ambachtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAmbacht

  In de economie dat deel der productie dat, in tegenstelling tot die in fabrieken, zonder tussenpersonen tot stand komt. Er is een onmiddellijke verhouding tussen producent en consument; kenmerkend is dat de ambachtsman het product geheel vervaardigt of tenminste voor een groot deel. Terwijl vroeger een aanzienlijk deel van de productie ambachtelijk werd vervaardigd, is de taak van de ambachtsman sinds de 19e eeuw steeds meer door de industrie overgenomen.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/07 16:06
 • De 7000plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDe 7000

  1919 - 1941

  De 7000, Zaanlandsche Courant, gratis advertentie-weekblad in Zaandam, genoemd naar de oorspronkelijke oplage van het blad. De 7000 verscheen in oktober 1919 voor het eerst, als voortzetting van het toen drie jaar oude Gemeenteblad Zaandam.
  ↷ Pagina naam van zevenduizend gewijzigd in de_7000 — jan 2020/09/07 16:01
 • zevenduizend ↷ Pagina naam van zevenduizend gewijzigd in de_7000 — jan 2020/09/07 16:01
 • IJsvermaakplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIJsvermaak

  Over IJsvermaak in de Zaanstreek is door zowel G. Pekelharing als Pieter Boorsma in Zaans dialect geschreven. Twee korte citaten

  (Pekelharing)

  'Leg eris an' leg ens an',

  'k heb hete melk en kouwe Jan,

  'k heb koek en drank, goddank,

  'k heb regeltjes zo dik als tegeltjes'
  jan 2020/09/07 15:59
 • Molenmakerij Saendijckplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMolenmakerij Saendijck

  Molenmakerij Saendijck opgericht in 1975 door Nico Maas en Gerrit Smit, die rijke ervaring bij de firma Gebroeders Husslage opdeden. De gebroeders Husslage vormden de vierde generatie van een molenmakersgeslacht dat in de Zaanstreek ononderbroken werkzaam is geweest. Pieter Husslage (1881) was gespecialiseerd in pelmolens, Gerrit Husslage (1880) was bijzonder kenner van oliemolens en verzamelde als auteur buitengewoon veel historische en technische bijzonderheden van wind…
  ↷ Pagina naam van windolenmakerij_saendijck gewijzigd in molenmakerij_saendijck — jan 2020/09/07 15:57
 • windolenmakerij_saendijck ↷ Pagina naam van windolenmakerij_saendijck gewijzigd in molenmakerij_saendijck — jan 2020/09/07 15:57
 • Wplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigW

  W
  jan 2020/09/07 15:56
 • van_maaren-van_balen_loekie verwijderd — jan 2020/09/07 15:54
 • Vplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigV

  V
  jan 2020/09/07 15:53
 • Museum Zaanse Tijdplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMuseum Zaanse Tijd

  Op 3 februari 1976 door ZKH prins Claus geopend museum aan de Kalverringdijk 3 op de Zaanse Schans, gevestigd in een 18e-eeuws wevershuis dat aan de Dorpsstraat in Assendelft stond. Het museum kwam tot stand op verzoek van het gemeentebestuur van
  ↷ Pagina naam van uurwerkenmuseum gewijzigd in museum_zaanse_tijd — jan 2020/09/07 15:50
 • uurwerkenmuseum ↷ Pagina naam van uurwerkenmuseum gewijzigd in museum_zaanse_tijd — jan 2020/09/07 15:50
 • Afbeeldingen uploadenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAfbeeldingen uploaden

  Hieronder kunt u foto's uploaden.

  Er moet aan de volgende voorwaarde voldaan worden

  * De afbeelding moet absoluut rechtenvrij zijn * Vermeld altijd de naam van de fotograaf. Mocht deze niet bekend zijn, vul dan 'Onbekend' in
  ↷ Pagina naam van upload_foto gewijzigd in afbeeldigen_uploaden — jan 2020/09/07 15:49
 • upload_foto ↷ Pagina naam van upload_foto gewijzigd in afbeeldigen_uploaden — jan 2020/09/07 15:49
 • Uplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigU

  U
  jan 2020/09/07 15:48
 • Tplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigT

  T
  jan 2020/09/07 15:46
 • Splugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigS

  S
  jan 2020/09/07 15:45
 • Aanmeldenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAanmelden

  Wil je meedoen en stukjes schrijven en/of verbeteren voor de Zaanwiki?

  Dat kan. Meld je dan aan door onderstaand formulier in te vullen. Wij zullen dan handmatig een gebruiker aanmaken met een automatisch gegenereerd wachtwoord. Je krijgt per mail bericht met je inloggegevens.
  jan 2020/09/07 15:44
 • registreren ↷ Pagina naam van registreren gewijzigd in aanmelden — jan 2020/09/07 15:44
 • Rplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigR

  R
  jan 2020/09/07 15:43
 • Qplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigQ

  Q
  jan 2020/09/07 15:42
 • Papierfabrikeurs Koolplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPapierfabrikeurs Kool

  KOOL (& COMP.), Jan: Familiebedrijf te Zaandijk (1774-1837), opgericht in 1774 door Jan Aggesz. Kool (1742-1816) met compagnons Gerrit Caescoper Honigzoon (1718-1778) en diens zoon Claas Gerritsz. Honig (1745-1813), werkzaam met witpapiermolen De (Zwarte) Bonsem te Koog aan de Zaan.
  jan 2020/09/07 15:41
 • Pieter Schoenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPieter Schoen

  Verfbedrijf te Zaandam, later omgedoopt tot Sigmacoatings, sinds 2008 onderdeel van PPG.

  De familienaam Schoen kwam rond 1600 al op verschillende plaatsen voor en stamde vermoedelijk zelfs uit de 13e of 14e eeuw. In januari 1725 kreeg
  jan 2020/09/07 15:40
 • Groot, Pieterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGroot, Pieter

  Zaandam 23 november 1924 - Westzaan 25 maart 2013

  Pieter Groot, beeldend kunstenaar te Westzaan, grafisch vormgever en keramist. Pieter Groot was docent aan de Rietveld Academie te Amsterdam. Hij volgde een grafische opleiding en ontwikkelde zich tot een belangrijke boekverzorger. Deze door weinigen beoefende discipline houdt zich bezig met de schikking van tekst en beeld zodat een verantwoord, kwalitatief hoogwaardig boek ontstaat. Behalve als grafisch vormgever ontwikkelde Groo…
  ↷ Pagina naam van pieter_groot gewijzigd in groot_pieter — jan 2020/09/07 15:39
 • pieter_groot ↷ Pagina naam van pieter_groot gewijzigd in groot_pieter — jan 2020/09/07 15:39
 • Pplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigP

  P
  jan 2020/09/07 15:37
 • ot_louw ↷ Pagina naam van ot_louw gewijzigd in louw_ot — jan 2020/09/07 15:34
 • Oplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigO

  O
  jan 2020/09/07 15:34
 • Nplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigN

  N
  jan 2020/09/07 15:32
 • Mplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigM

  M
  jan 2020/09/07 15:32
 • lettersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W IJ Z Onderwerpen

  * Archeologie, * Bestuur en rechtspraak * Bevolking, * Bewoningsgeschiedenis, * Bouwen in de Zaanstreek, * Crisisjaren '30, * Cultuur, * Demografie, * Economische geschiedenis, * Economische structuur,

  * Eerste Wereldoorlog, * Familie bedrijven, * Folklore * Franse tijd, * Gezondhei…
  jan 2020/09/07 15:31
 • Lplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigL

  L
  jan 2020/09/07 15:31
 • Bestuur en rechtspraak na 1813plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBestuur en rechtspraak na 1813

  * Inleiding * Tot 1600 * Van 1600 tot 1813 * Na 1813  3.1. Periode 1813-1880

  3.1.1. Landelijke situatie.

  Invloed van en op landelijke en provinciale politiek.

  Na de Franse tijd is de situatie in de Zaanstreek grotendeels bepaald door de landsregering. De rechtspraak geschiedde sindsdien van staatswege, waarbij onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechters in hoge mate gewaarborgd zijn. De eerdere situatie, waarin bestuur en rechtspraak v…
  jan 2020/09/07 15:27
 • Bestuur en rechtspraak van ca. 1600 tot en met 1813plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBestuur en rechtspraak van ca. 1600 tot en met 1813

  * Inleiding * Tot 1600 * Van 1600 tot 1813 * Na 1813

  2.1. Ambten, in de banne van Westzaan

  Tot hiertoe zijn de veranderingen in bestuur en rechtspraak chronologisch benaderd. Dit was mogelijk omdat de Banne tot het eind der 16e eeuw slechts één dorp van betekenis bevatte: Westzaan. De na deze periode talrijke ruzies tussen de opkomende gehuchten en het moederdorp Westzaan maken het wenselijk om na (globaal genomen) het jaar …
  jan 2020/09/07 15:27
 • Albert Keijzer Zaandamplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAlbert Keijzer Zaandam

  Internationaal transportbedrijf gevestigd in Zaandam. Oorspronkelijk als bodedienst in 1920 opgericht door Albert Keijzer (1902-1972), die in de eerste tijd gebruik maakte van een hondenkar. Later stapte hij over op paard-en-wagen en in 1926 werd de eerste auto, een T-Ford, aangeschaft.
  ↷ Pagina naam van keijzer gewijzigd in albert_keijzer — jan 2020/09/07 15:25
 • keijzer ↷ Pagina naam van keijzer gewijzigd in albert_keijzer — jan 2020/09/07 15:25
 • Bestuur en rechtspraak: inleidingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBestuur en rechtspraak: inleiding

  * Inleiding * Tot 1600 * Van 1600 tot 1813 * Na 1813

  Bestuur en rechtspraak waren lang niet gescheiden. Voor een beter begrip van de historie van de Zaanstreek is het noodzakelijk dat de bestuurlijke ontwikkeling in een chronologisch overzichtsartikel wordt behandeld. Ook het onderwerp
  jan 2020/09/07 15:13
 • Elias, Jhr. mr. dr. Carl Adolphplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigElias, Jhr. mr. dr. Carl Adolph

  Amsterdam, 27-12-1869 - Apeldoorn, 1955

  Burgemeester te Zaandam van 1902 tot 1914. Daarvoor was hij burgemeester in Monster en Harderwijk. De liberaal Elias moest zijn ambt in een roerige periode uitoefenen en had het niet gemakkelijk met de snel toenemende invloed van socialisten in de gemeenteraad en met tegenspelers als
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/07 15:11
 • Vakverenigingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVakverenigingen

  Organisaties van werknemers, met het doel tot gezamenlijke positieverbetering te geraken. Andere namen voor vakvereniging zijn vakbeweging, arbeidersverenigingen, werknemersverenigingen en vakcentrales. De arbeidersbeweging is van grote invloed geweest op de politieke bewustwording.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/07 15:11
 • Arbeidsverhoudingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigArbeidsverhoudingen

  De (rechts-)betrekkingen tussen werkgevers en werknemers (ook: de verhouding met betrekking tot de arbeid.) Bij het vaststellen van de arbeidsverhoudingen kan ook de overheid betrokken zijn. Werkgevers, werknemers en overheid geven vorm aan de arbeidsvoorwaarden en de sociaal-economische politiek. De partners verkeren in een onderhandelings-, overlegen strijdsituatie, vooral in periodes voorafgaande aan de vaststelling van de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's).
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/07 15:05
 • Werkgeversverenigingenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWerkgeversverenigingen

  Belangenorganisaties van werkgevers de feitelijke tegenhangers van werknemersverenigingen of vakbonden. Tengevolge van centralisatie waren er rond 1990 zeven landelijke werkgeversorganisaties overgebleven. Daarvan hebben het Verbond van Ned. Ondernemingen (VNO) en het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (KNOV) in de Zaanstreek een aanzienlijk aantal leden. Alle andere hierna te bespreken organisaties zijn in voornoemde organisaties opgegaan, danwel opgeheven.
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/07 15:04
 • Socialismeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSocialisme

  Politieke stroming, strevend naar een maatschappijvorm waarin niet, zoals in het 19e-eeuwse kapitalisme, het bezit, maar de arbeid centraal staat en onder meer gericht op gelijke ontwikkelingskansen voor alle leden van de gemeenschap. Het socialisme is sinds de tweede helft van de 19e eeuw van zeer grote en wijd verbreide invloed, ook in Nederland. De Zaanstreek had lange tijd de naam
  ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing — jan 2020/09/07 15:00
 • Laan, Klaas terplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLaan, Klaas ter

  Slochteren, 8 juli 1871 - Utrecht, 6 maart 1963 Klaas ter Laan in 1914. Foto Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad Kornelis (Klaas) ter Laan, politicus, dialectoloog en folklorist. Burgemeester van Zaandam (1914-1936), eerste sociaal-democratische burgemeester van Nederland. Kornelis (Klaas) ter Laan werd als zoon van een kleine boer geboren in het Groningse Slochteren. Als kwekeling te Sappemeer bezocht hij al vergaderingen waar
  ↷ Pagina naam van klaas_ter_laan gewijzigd in laan_klaas_ter — jan 2020/09/07 14:57
 • klaas_ter_laan ↷ Pagina naam van klaas_ter_laan gewijzigd in laan_klaas_ter — jan 2020/09/07 14:57
 • IJplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIJ

  IJ
  jan 2020/09/07 14:55
 • Juliana-ziekenhuisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJuliana-ziekenhuis

  Op 29 september 1967 geopend streekziekenhuis voor alle Zaangemeenten, gelegen aan de Oostkant van de Zaan aan de Koningin Julianaweg te Zaandam. Het was een voortzetting van het gemeentelijk ziekenhuis van Zaandam, dat sinds 1919 verdeeld over vele locaties in de Zaanstreek bestond en waarvan in 1931 een voor die tijd groot en fraai pand aan de Frans Halsstraat was opgetrokken, later ook wel het Van Raalten-centrum genoemd wat deels tot appartementen werd verbouwd.
  jan 2020/09/07 14:54
 • Jplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJ

  J
  jan 2020/09/07 14:52
 • Gerrit Iwema Bakker-stichtingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGerrit Iwema Bakker-stichting

  Rechtspersoonlijke organisatie die zich ten doel stelt verbeteringen tot stand te brengen in de medische beroepsuitoefening door kennisbevordering en uitwisseling van gegevens. De Stichting werd in 1986 te Zaandam opgericht en kreeg de naam van de in 1984 overleden vrouwenarts G. Iwema Bakker, die gedurende 35 jaar de gynaecologie in de Zaanstreek had uitgeoefend. Iwema Bakker was verbonden aan respectievelijk
  jan 2020/09/07 14:51
 • iwema_bakker_stichting ↷ Pagina naam van iwema_bakker_stichting gewijzigd in gerrit_iwema_bakker_stichting — jan 2020/09/07 14:49
 • het_dolhuisplugin-autotooltip__defaultjan 2020/09/07 14:39
 • Iplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigI

  I
  jan 2020/09/07 14:34
 • Hplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigH

  H
  jan 2020/09/07 14:33
 • Gplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigG

  G
  jan 2020/09/07 14:26
 • Fplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigF

  F
  jan 2020/09/07 14:23
 • Eplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigE

  E
  jan 2020/09/07 14:22
 • Zplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZ

  Z
  jan 2020/09/07 14:21
 • Kplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigK

  K
  jan 2020/09/07 14:16
 • Dplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigD

  D
  jan 2020/09/07 12:33
 • Cplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigC

  C
  jan 2020/09/07 12:31
 • Aplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigA

  A
  jan 2020/09/07 12:29
 • dorpsstraat_515.png aangemaakt — jan 2020/09/07 12:18
 • dw-backup-20200905-151050.tar verwijderd — jan 2020/09/05 15:15
 • dw-backup-20200829-120347.tar verwijderd — jan 2020/09/05 15:15
 • dw-backup-20200828-222807.tar verwijderd — jan 2020/09/05 15:14
 • dw-backup-20200828-171308.tar verwijderd — jan 2020/09/05 15:14
 • dw-backup-20200828-153347.tar verwijderd — jan 2020/09/05 15:14
 • dw-backup-20200828-135109.tar verwijderd — jan 2020/09/05 15:14
 • dw-backup-20200828-222058.tar verwijderd — jan 2020/08/28 23:41
 • dw-backup-20200828-222020.tar verwijderd — jan 2020/08/28 23:41
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/laatste_veranderingen.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/08 13:33
 • door jan